Molekyylipaino ja -jakauma

OMNISEC – uusi standardi GPC/SEC-mittauksissa

Malvernin OMNISEC GPC/SEC laitteistoratkaisu on täydellinen GPC/SEC-kromatografiratkaisu sisältäen järjestelmän, detektorit sekä ohjelmiston.

OMNISEC on herkin ja tarkin multidetektori GPC/SEC -laitteisto synteettisten ja luonnonpolymeerien sekä proteiinien analysointiin.

OMNISEC:n avulla voit määrittää tarkasti mm. seuraavia parametreja:

 • Absoluuttinen molekyylipaino
 • Molekyylipaino ja jakauma
 • ”Intrisinc Viscosity”
 • Näytteen konsentraatio
 • ja paljon muuta

  OMNISEC GPC/SEC

OMNISEC-laitteisto koostuu kolmesta komponentista:

OMNISEC RESOLVE koostuu integroidusta pumpusta, kaasunpoistajasta, automaattisesta näyttensyöttäjästä ja kolonniuunista.

Omnisec resolve
 • Matalasykähdyksinen isokraattinen pumppu, joka on ideaalinen SEC-erotuksille
  • parempi resoluutio
  • Enemmän toistettavampia erotuksia
 • Injektointien toistettavuus 0,2 %
 • Lämpötilakontrolloitu automaattinen näytteensyöttäjä.
  • Herkästi hajoaville näytteille jäähdytys
  • Lämmitys pienentämään näytteiden viskositeettiä (esim. näytteet DMSO:ssa)
 • Näytteensyöttö ampulleista tai 96/384 -paikkaisilta näytelevyiltä
 • Pienempi ja tehokkaampi kaasunpoistaja – nopeuttaa liuottimen vaihtoa ja stabilointia
 • Suuritilavuuksinen kolonniuuni tarkalla lämpötilan säädöllä
  • uuniin mahtuu 6 SEC-kolonnia tai
  • 1 pystysuuntainen GE Tricorn 300/10 kolonni

OMNISEC REVEAL on integroitu monidetektori moduuli luonnon- ja synteettisten polymeerien sekä proteiinien karakterisointiin

Omnisec reaveal detektorit
 • Markkinoiden herkin valonsirontadetektori
 • Erinomainen pohjaviivan stabiilisuus, joten erinomainen herkkyys matalan pitoisuuden näytteille
 • Itsestään tasapainottuva viskosimetridetektori
 • Laaja UV/VIS aallonpituusalue, jolla varmistetaan soveltuvuus kaikkiin sovelluksiin
 • Helppo ja intuitiivinen käyttää

OMNISEC -ohjelmisto

 • Täysin uudistettu ohjelmisto (versio 10), jonka avulla GPC/SEC -analyysien tekeminen entistä helpompaa
 • Erittäin helppokäyttöinen
 • Se ohjaa käyttäjäänsä mittausparametrien asettamisessa, mittauksessa ja laskennassa
 • Käyttöliittymä moderni ja intuitiivinen.  Uuden käyttäjän helppo omaksua mittaukset

OMNISEC on helppo käyttää

 • Automaattisen näytteensyöttäjän lämpötilakontrollin avulla estetään proteiinien hajoaminen ja se parantaa polymeerien liukoisuutta
 • Jätteettömät injektiot näytepulloista tai 96-paikkaiselta näytelevyltä
 • Matalan tilavuuden kaasunpoistin nopeuttaa liikkuvan faasin vaihtoa
 • Viskometrin inertit  paineanturit toimivat ja kestävät hyvin laajalla pH-aleueella
 • Lämpötilan säädön avulla voidaan vähentää  vastapainetta
 • Käyttäjä voi vaihtaa itse viskometrin kapillaarimoduulin, joten säästät huoltoaikaa ja -kuluja
 • Integroidulla pumpun pesujärjestelmällä säästetään tiivisteiden kulumista

OMNISEC:lla luotettavia ja hyviä tuloksia

 • Uusi valonsirontadetektori on tällä hetkellä ylivoimaisesti herkin.  Sen avulla voit mitata molekyylimassoja jopa 250 Da saakka, injektioiden massat voivat olla jopa vain 100 ng.
 • Kolonnien ja detektorien lämpötilan säätö parantaa resoluutiota sekä stabiloi pohjaviivan
 • Automaattisella näytteensyöttäjällä saat aina tarkat tilavuudet näytettä, mikä lisää datan toistettavuutta
 • Integroidun detektorimoduulin ansiosta  minimoidaan detektorien aiheuttaa piikkien leventymistä

 

Lataa esitteet alta:

Brochure Omnisec Gel Permeation and Size Exclusion Chromatography

Brochure Omnisec Gel Permeation and Size Exclusion Chromatography Detectors

Lisätietoja valmistajan sivuilta: www.malvern.com

Omnisec demo https://www.youtube.com/watch?v=9LfzWuZ6jBA

Reometrit

Reometriset mittaukset

Viskositeetti on suhteellisen yksinkertaisella koejärjestelyllä mitattava materiaalin ominaisuus, jolla pystytään selvittämään erilaisia virtaussominaisuuksia. Yleensä viskositeetti mitataan pyörittämällä tietyn dimension omaavaa mittapäätä näytteessä standardinmukaisella nopeudella tunnetussa lämpötilassa. Näytteestä johtuvasta pyöritysliikettä vastustavasta voimasta voidaan mittapään ulkomittojan avulla laskea suhteellinen viskositeetti.

Viskositeetin mittaaminen rotaatiotekniikalla on kaikista yksinkertaisin reologinen analyysi. Reometrillä voidaan mitata rotaatiossa käyttäen standardinmukaisia mittapäitä ja -astioita, jolloin voidaan määrittää absoluuttinen viskositeetti. Mikäli halutaan tarkempaa tietoa näytteen hienorakenteesta, on otettava käyttöön oskilloiviin mittauksiin suunniteltu reometri. Oskilloivissa mittauksissa näytteeseen voidaan kohdistaa tarkasti pieniä voimia tai aiheuttaa materiaalin hienorakenteeseen ainoastaan hyvin pieni hallittu muodonmuutos. Oskilloivalla mittaustavalla saadaan tietoa näytteen käyttäytymisestä esimerkiksi säilytyksen, kuljetuksen tai loppukäytön aikana.

 

Thermo HAAKE valikoimasta löydät oikeat reometrit jokaiseen mittaustarpeeseen, valikoimassa on perinteisiä reometrejä ja CaBER venymäreometri.

Laitteita ohjatataan selkeällä RheoWin ohjelmalla.

RheoWin-_pieni

RheoWin ohjelmassa uuden reologisen  mittausmenetelmän kehittäminen on helppoa. Päänäkymässä mittausmodulit on luokiteltu kolmeen loogiseen osaan. Yleisosasta löytyvät lämpötilan ja mittavälin säädön ikonit. Mittausosassa on esitelty kaikki kyseisellä laitekokoonpanolla käytettävissä olevat mittaustavat. Mittauksen jälkeen datalle voidaan suorittaa automaattisia laskentoja, joiden ikonit ovat esillä evaluation ikkunassa.
Täysin tuntemattomalle näytteelle voidaan halutessa tehdä testisarja Rheowizard ominaisuutta käyttäen.

 

Haake Mars iQ reometrit laadunvalvontalaboratorioihin

Täysin uudella Haake Mars iQ reometreillä voidaan määrittää luotettavasti näytteiden reologiset ominaisuudet.  Laitetta voidaan ohjata RheoWin -ohjelmiston avulla tai sitten suoraan 7″ tuuman näytöltä.   Mars IQ laitteistoon voidaan talleettaa ja useita valmiita menetelmiä (SOP) ja ne voidaan käynnistää suoraan näytöltä. Laitteiston käyttö ei siten vaadi erityisosaamista vaan lähes kuka tahansa voi suorittaa mittauksia.   Niinpä Haake Mars iQ on erinomainen valinta laadunvalvontalaboratorioon.

Mars iQ:ssa voidaan käyttää useita mittageometrioita ja ”connect assist” laitteisto tunnistaa käytettävän mittausgeometrian automaattisesti.

Mars iQ:sta on kaksi mallia: mekaanisella ja ilmalaakeroinnilla varustetut mallit

 

Mars iQ reometri laadunvalvontalaboratorioon.
Haake Mars iQ reometri

Haake Mars iQ esite

Video Mars iQ

 

Mars-III
Haake MARS reometri

Haake MARS laitteissa on mahdollisuus hyödyntää erilaisia kytkettyjä mittaustekniikoita kuten mikroskooppi-reometri ja FTIR-reometri.
Sähkölämmitteiset uunit ja erilaiset painekammiot tekevät MARS laitteista erittäin monipuolisia polymeeri- ja materiaalitutkimuksen työkaluja. Mars reometriin voidaan kiinnittää myös kiinteitä kappaleita, jolloin laitetta voidaan hyödyntää DMA mittauksissa laajalla alueella.

Uuden sukupolven MARS laitteissa on kätevä pneumaattisesti toimiva mittageometrian vapautus. Haake MARS on oikea valinta kovettumismittauksiin.

Haake MARS esite

Linkki laadunvalvonnan rutiinireometrin Viscotester iQ sivulle

CaBER venymäreometrin esite

Linkki HAAKE ekstruudereiden pääsivulle

Yhteydenotto- ja tarjouspyyntölomake

Viskosimetrit

Laadukkaat Thermo HAAKE materiaalitutkimuslaitteet Hosmed Oy:ltä.

Viskosimetrit

Valikoimaan kuuluvat kannettavat viskosimetrit ja rotaatioviskosimetrit
ISO 2555 standardin mukaisiin viskositeetin mittauksiin.

Haake-viskosimetrit-2016

 

Uutuus!!! Haake Viskometri 3 kannettava rotaatioviskometri

Helppokäyttöinen, käyttäjäystävällinen viskometri laadunvalvontaan ja prosessien seurantaan
Haake viskoster 3
Värillinen näyttö, käyttäjäopastus värikoodein Aina oikea mittageometria mitattavalle näytteelle
Haake vistoster 3 näyttö

 

 

 

 

 

 

 

Tämän helpompia ei viskositeettimittaukset voi enää olla.  Sekä muotoilussa että käytettävyydessä on otettu huomioon käytön helppous :

 • edistyksellinen muotoilu
 • yksilölliset käyttäjäasetukset
 • graafinen näyttö käyttäjäopastuksella
 • värikoodit mittageometrioille

Laitteisto toimitetaan käyttövalmiina mukana tulevassa kätevässä kuljetuslaukussa.

 

Haake Viskotester 3 esite

Viskotester 3 video

Reologia

UUTUUS! Viscotester iQ reometri laadunvalvontaan

Haake-VT-iQ-edesta

Kosketusnäytöllä varustettu VT iQ tunnistaa liitetyn geometrian ja lämpötilansäätöyksikön. Analyysit suoritetaan aina oikeilla parametreilla.
Lisää tietoa ja kuvia Haake Viscotester iQ eri mittausvaihtoehdoista.

 

Uutuus!! Laadunvalvontareometri Haake Mars iQ

Täysin uusi 7″ kosketusnäytöllä varustettu laadunvalvntareometri. Valmiit menetelmät, jotka käynnistetään kosketusnäytöltä. Siten lähes kuka tahansa voi tehdä laadukkaita reologisia mittauksia.  Laitetta voidaan ohjata myös RheoWin -ohjelmistolla.

Mahdollista käyttää Viscotester VT iQ:n sekä Mars -laitteistojen mittageometrioita.  Lisäsi lukuisa määrä eri vaihtoehtoja lämmönsäätöön

Helppokäyttöinen reometri. SOP-menetelmät, joita käytetään koskestusnäytöltä
Mars iQ laadunvalvontareometri

Lisätietoja löydät täältä

Ilmalaakeroidut reometrit Haake MARS 40 ja MARS 60
mahdollistavat vaativat reologiset analyysit.

Mars-III

Fysikaaliset materiaalitutkimuslaitteet

Thermo Scientific valikoimaan kuuluu myös laaja valikoima ekstruudereita ja MiniJet Pro ruiskuvalulaitteisto näytekappaleiden valmistamiseen.

 

Yhteydenotto- ja tarjouspyyntölomake

Tekstuuri

Teoria

Rakenne- tai tekstuurianalyysi on ruoka-aineiden, kosmetiikan, lääkkeiden tai liimojen fysikaalisten ominaisuuksien mittaamista. Seoksen rakenne vaikuttaa jollain tavalla lähes kaikkien tuotteiden prosessointiin ja niiden käyttäytymiseen säilytyksen aikana. Kuluttajatuotteiden tekstuuri vaikuttaa merkittävästi siihen haluaako asiakas ostaa uudestaan samaa tuotetta. Ruoka-aineista arvioidaan maun lisäksi lähes aina myös suutuntuma. Kosmetiikkatuotteilta halutaan houkuttelevaa ulkonäköä ja tietynlaista käyttäytymistä iholla tai hiuksissa. On erittäin tärkeää että teollisten tuotteiden virtauskäyttäytyminen, elastisuus tai tarttuvuus pysyvät aina samanlaisina, vaikka prosessiolosuhteet muuttuisivatkin. Tekstuurianalyysi mahdollistaa useiden edellä mainittujen parametrien tarkan ja toistettavan käyttäjästä riippumattoman mittaamisen. Lukuisten käyttömahdollisuuksien vuoksi tekstuurianalyysistä on tullut useiden toimialojen tärkeä työkalu.

Tekstuurianalysaattori

TAXTplus

Stable Micro Systems TA.XTplus tekstuurianalysaattori

Stable Micro Systems tekstuurianalysaattoreihin on saatavilla kattava valikoima erilaisia mittapäitä. TA.XT laitteiden voimakennot ovat helposti käyttäjän vaihdettavissa. Saatavilla on erilaisia vaihtoehtoja lämpötilan säätämiseen mittausten aikana. Samalla laitteella voidaan analysoida useita erityyppisiä näytteitä luotettavasti. Valikoimassa on tutkimustason TA.XTplus ja rutiinikäyttöön soveltuva TA.XTExpress.

Exponent ohjelmisto

Molemmissa laitteissa on erittäin monipuolinen mutta havainnollinen ohjelmisto, joka neuvoo käyttäjiä suoritamaan mittaukset aina samalla tavalla. Exponent ohjelmassa on  laaja valikoima valmiita mittausmenetelmiä, jotka on helppo ottaa käyttöön suoraan kirjastosta napin painalluksella.

SMS-softa

Pyydä esite SMS tekstuuri tai VolScan tilavuusanalysaattoreista tämän linkin kautta.

Kysy lisätietoja: Timo Saarela, puh 020 7890 331

Linkki valmistajan sivuille.

Raman

DXR Smart Raman

DXR_Smart2

Makronäytteiden analysoimiseen suunniteltu monipuolinen Raman, joka soveltuu perinteisten tutkimussovellusten lisäksi erittäin hyvin myös laadunvalvonnan työkaluksi.
Tekniikka mahdollistaa mittaukset ilman näytteiden esikäsittelyä suoraan muovipussin tai lasiastian läpi.
Monipuolinen valikoima näytteenpitimiä tekee DXR Smart Ramanista todellisen laboratorion työjuhdan.

Esite (PDF)
Tekniset tiedot (PDF)

 

DXR Microscope

DXR_Smart_Raman

Mikroskooppisille näytteille tarkoitettu Raman, jolla on useita sovelluksia muiden muassa nanotekniikan tutkimuksessa. DXR Mikroskooppiin on lisäksi saatavilla SERS kitti, joka helpottaa tekniikan käyttöönottoa huomattavasti.

Esite (PDF)
Tekniset tiedot (PDF)

 

DXRxi Imaging Microscope

DXRxi

Nopean kuvantamisen erikoislaite. Linkki tuotesivulle.

 

Nicolet iS50 laitteen FT-Raman varuste

iS50+Raman

Uuden Nicolet iS50 FT-IR laitteen keskinäytetilaan sopiva FT-Raman yksikkö. Asiakkailla on mahdollisuus valita iS50 runkoon juuri tarvitsemansa lisävarusteet ja koota oman sovellusalueen tutkimuskäyttöön soveltuva materiaalianalytiikan työkalu.

Esite (PDF)

 

Nicolet NXR

NXR_kuva

Käytössä olevat Nicolet 6700 ja 8700 sarjan laitteen on mahdollista päivittää FT-Raman käyttöön NXR lisävarusteilla.

Tekniset tiedot (PDF)

Esitteet, yhteydenotto- ja tarjouspyyntö

Tiedustele mahdollisuutta mitata omia näytteitäsi.

Linkki Nicolet FTIR tuotteiden pääsivulle.

NMR

FT-NMR picoSpin 80

80 MHz 1H FT-NMR

 • Pieni näytemäärä 40 µl
 • Edulliset käyttökustannukset
 • Nesteiden analysointi tarvittaessa ilman liuottimia
 • Kiinteistä aineista 0,2M liuos antaa hyvän spektrin
 • 2 Teslan magneetti takaa hyvän suorituskyvyn
 • 20 ppb erotuskyky FWHM
 • signaali – kohinasuhde 4000, vesinäyte analysoituna yhdellä pulssilla

PS-reaktioseuranta

picoSpin NMR tekniikka ei tarvita deuteroituja liuottimia eikä suprajohtavaa magneettia, joten se sopii erinomaisesti reaktioiden seurantaan. Thermon valikoimassa on valmis tuotekokonaisuus, joka sisältää prosessin seurannassa tarvittavat venttiilit ja siirtoletkut. Kytke picoSpin prosessiin ja mittaa kvantitatiivisia NMR spektrejä reaaliajassa!

 

Esite

Tiedustele mahdollisuutta mitata omia näytteitäsi.

picoSpin 45 MHz

Yhteydenotto- ja tarjouspyyntölomake

FTIR

Yleistä FTIR tekniikasta

FTIR -tekniikalla mitataan infrapunasäteilyn absorptio- tai transmissiospektri. Materiaalien molekyylit absorboivat IR-säteilyä eri aallonpituuksilla, jolloin ne pystytään tunnistamaan spektrometrin avulla. Tyypillisimmillään IR:llä tunnistetaan materiaalien koostumuksia, esim. tuotannossa varmistetaan, että raaka-aineet/lopputuotteet ovat halutunlaisia. Tekniikkalla voidaan mitata näytteitä kiinteässä, nestemäisessä ja kaasumaisessa olomuodossa.

Omnic Specta -ohjelmiston avulla voit myös helposti erottaa yhdisteen sisältämät komponentit toisistaan.

Tiedustele meiltä mahdollisuutta mitata omia näytteitäsi!

Thermo Nicolet FTIR -perheestä löytyy ratkaisu jokaiseen käyttötarkoitukseen:

 

IR- penkit

 

Nicolet Summit – uuden sukupolven FTIR (lisää tietoa)

 

 

 

 

iS5 –tehopakkaus keski-IR mittauksiin (lisää tietoa)

Nicolet-iS5-with-iD1-Accy-125x125        

 

 

 

 iS20kompakti laajennettavissa oleva FTIR

 is10_2 is10_3

 

 

iS50- Rajoja rikkova tutkimustason  FTIR (lisää tietoa)

  iS50+NIRIntegroitu-ATR

 


 

 

IR -mikroskoopit

iN10 ja in10MXitsenäisesti toimivat FTIR-mikroskoopit

in10    in10_2

 

 

Continuummikroskooppi iS10 :lle ja iS50:lle

 

iS50-+-mikroskooppi

 

 

 

 

Esitteet, yhteydenotto- ja tarjouspyyntö

Varaosat

Varaosien ja tarvikkeiden tilaukset Hosmed Oy:stä

FT-NIR

Monipuoliset FT-NIR-laitteet Hosmedilta

Antaris II on laboratorioon ja at-line -analyyseihin soveltuva FT-NIR -analysaattori, jonka monipuolinen detektorivalikoima tekee menetelmäkehityksen helpoksi. Läpinäkyviä liuoksia voidaan mitata kyvetissä tai vialissa lämpötilakontrolloidussa transmissioyksikössä. Kiinteitä näytteitä, sameita liuoksia ja pastoja varten Antaris II analysaattoriin on saatavilla SabIR kuituoptinen probe tai integroiva pallo -detektori. Laitteeseen on mahdollisuus kytkeä automaattisia näytteensyöttäjiä. Antaris II FT-NIR antaa tarkkoja ja toistettavia tuloksia kaikista näytetyypeistä.

Antaris FT-NIR

 

Nicolet iS5N on kompaktikokoinen FT-NIR -analysaattori transmissiomittauksiin. Korkean suorituskyvyn laitteella on lukuisia sovelluksia teollisuuden laadunvarmistuksessa ja tutkimuskäytössä. Kolmansien osapuolien lisävarusteiden avulla on laite mahdollista päivittää myös probemittauksiin sopivaksi.

 

Antaris MX on jatkuvatoiminen FT-NIR -analysaattori, joka auttaa optimoimaan prosessia juuri siellä kaikkein kriittisimmässä kohdassa. Nopeiden mittausten johdosta tuotannon tapahtumia voidaan seurata reaaliajassa ja tuotanto pystytään pitämään ennalta asetettujen rajojen sisällä. Jatkuvan kontrollin ansiosta tuotantoerät pysyvät tasalaatuisina ja koko prosessi saadaan energiatehokkaammaksi.

FT-NIR -mittaukset toteutetaan kuituoptisten probejen avulla joko in-line tai on-line mittauksina.  Laitteistoon on mahdollisuus valita kaksi tai neljä mittauskanavaa, jotka tuottavat samanaikaista dataa kustakin mittauspisteestä. Tulokset voidaan välittää prosessinohjausjärjestelmään digitaalisena OPC protokollan mukaisesti tai 4 – 20 mA virtaviestinä.

 

Antaris_MX_NIR

Kosteuden määritys on yksi tyypillisimpiä FT-NIR -applikaatioita ja kyseistä tekniikkaa hyödynnetään mm. maitojauheen kosteuspitoisuuden mittauksessa suoraan prosessista. Tutustu kuivausprosessin optimointiin lukemalla Kemia-lehdessä julkaistu artikkeli (6/2018).

 

Antaris IGS on teollisuuskäyttöön soveltuva korkean erotuskyvyn FT-IR laitteisto, jolla on lukuisia sovelluskohteita kaasujen analytiikassa.

IGS

 

Kysy lisää laitteista ja erilaisista sovelluksista!

Yhteydenotto- ja tarjouspyyntölomake

Ekstruuderit

Monipuoliset HAAKE ekstruuderit tarjoavat selkeitä etuja materiaalitekniikan tutkimuksiin:

 • Pieni näytemäärä vähentää syntyvän jätteen määrää
 • Helppo puhdistettavuus säästää aikaa
 • Laitteiden kokoonpano voidaan optimoida näytetyypin mukaan
 • Mahdollisuus käyttää automaattisia syöttölaitteita
 • Mahdollisuus liittää analysaattoreita suoraan ekstruuderiin
 • Kuituoptinen FT-NIR analyysi

Process11

Laboratoriomittakaavan ekstruuderit sopivat erinomaisesti tutkimustyöhön. Process  11 laitetta voidaan ajaa jatkuvatoimisesti jo 20 g / h näytemäärällä. Esimerkiksi kalliita nanomateriaaleja tarvitaan vain murto-osa perinteisiin laitteisiin verrattuna. Laitteen kammion yläosa voidaan helposti irrottaa puhdistusta varten. Yläkammio voidaan tilata portitettuna, jolloin laitteeseen voidaan liittää useita syöttölaitteita samanaikaisesti sekä vakuumilinja kaasunpoistoa varten.

Laboratoriomittakaavan Process 11 ekstruuderin esite

Pharma_ekstruuderit
24 mm Pilotmittakaavan laitteita

Laitteiden laaja valikoima alkaa laboratorion grammamittakaavasta ja yltää aina pilotti- ja tuotantomittakaavaan saakka. Kaikkien ekstruudereiden sama geometria 40 L/D mahdollistaa helpon skaalauksen ensimmäisistä kokeista aina tuotantoon saakka.

HAAKE kaksiruuvisten ekstruudereiden yleisesite

Linkki HAAKE reometrien pääsivulle

Yhteydenotto- ja tarjouspyyntölomake