Ultraäänisumutin

Ultraäänisumutin parantaa määritysherkkyyttä 5-15 –kertaisesti. Laitteisto on liitettävissä helposti Thermo -laitteistoon ja soveltuu hyvin puhtaille näytteille (katso oheinen kuva – suurennettavissa klikkauksella)

Esitteet, yhteydenotto- ja tarjouspyyntö

Kuvat

U5000AT

Mikroanalytiikka

Mikroanalytiikka yleistä

Thermo mikroanalytiikka tuotevalikoimaan kuuluvat elektronimikroskooppien yhteyteen liitettävät (EDS ja WDS) röntgendetektorit, sekä NS7 -analysaattori ja -ohjelmisto. Tuotteille on tyypillistä, että ne ovat käytettävissä kaikkien valmistajien (kaiken ikäisten) elektronimikroskooppien kanssa. Thermo pinta-analytiikkaan kuuluvat XPS-laitteistot puolestaan ovat itsenäisesti toimivia kokonaisuuksia Mikroanalyysilaitteiston osalta kannattaa aina tehdä erillishankinta:

 • enemmän vaihtoehtoja
 • laadukas suomalainen tuotetuki ja huolto
 • edullinen hinta

 

 

Esitteet, yhteydenotto- ja tarjouspyyntö

Varaosat

Varaosien ja tarvikkeiden tilaukset Hosmed Oy:stä

 detectors eds eds-compact

Mikroaaltomärkäpoltto

Näytteen hajottaminen ja analyyttien liuottaminen hapolla

Yleistä

CEM aloitti vuonna 1983 ensimmäisenä maailmassa mikroaaltomärkäpolttolaitteiden valmistamisen laboratorioille. Lukuisat turvallisuuteen ja käytettävyyteen liittyvät innovaatiot ovat tehneet CEM-laitteista Suomessa hyvin suosittuja. Laitteen ja varusteiden valitseminen laboratorion tarpeiden mukaan mahdollistaa optimaalisen ratkaisun löytämisen.

Sovelluskohteet

Käytettävissä on laaja kirjo erilaisia märkäpolttosovelluksia mitä erilaisimmille näytematriiseille:

 • Ympäristönäytteet
 • Elintarvikenäytteet
 • Metalli- ja kemikaaliteollisuuden näytteet
 • Vesinäytteet

Tavallisimpien näytteiden märkäpoltto-ohjeet ovat ladattavissa pdf-muodossa.  Linkin avulla voit ladata elintarvikenäytteiden märkäpolttoartikkelin

CEM kotisivuilta voi tilata julkaisuja ja keittokirjaohjeita. Kotisivuille on ensin kirjauduttava, jonka jälkeen voi käyttää sivuston hakukonetta ohjeiden etsimisessä.  Samaa materiaalia voi tilata ilmaiseksi Hosmed Oy:ltä. Materiaalitilauksessa tulee mainita CEM sivustolla ilmoitettu artikkelin numerokoodi (tai näytetyyppi). Materiaali toimitetaan ensisijaisesti sähköisenä pdf -muodossa, joten tilauksessa on hyvä mainita, mikäli artikkeli toivotaan paperimuodossa

Mikroaaltomärkäpoltto rinnakkaisajona MARS6

 • Tehokkuus (jopa 40 näytteen märkäpoltto samalla kerralla)
 • Nopeus (märkäpoltto 10-30 min ja jäähdytys 15-20 min)
 • Toistettavuus (kaikille näytteille samanlainen käsittely)
 • Turvallisuus (happohöyryt eliminoitavissa työskentelytiloista)
 • Vaivattomuus (automaattinen märkäpoltto ja jäähdytys)
  Näyteastioiden tyyppi ja lukumäärä tunnistetaan automaattisesti.
  Laitteiston säätelee mikroaaltoenergian syöttöä reaktiota seuraten.
 • iWave-tekniikan LET-anturien käyttö mahdollistaa jokaisen näytteen liuoslämpötilan seurannan reaaliaikaisesti.  Katso iWave-tekniikan video
 • Korkea märkäpolttolämpötila ja –paine
  • EasyPrep, 1-12 näytettä märkäpoltettavissa kerralla. Rakenteellinen maksimilämpötila 300⁰C ja –paine 100 bar.  Katso EasyPrep video
  • iPrep, 1-12 näytettä märkäpoltettavissa kerralla.  Märkäpolttolämpötila voi olla jopa 250⁰C paineen ollessa samanaikaisesti korkea.  iPrep esite ja kuva
 • Korkea kapasiteetti
  • XPress-astiat, 1-40 näytettä märkäpoltettavissa samalla kerralla
  • Rakenteellinen maksimilämpötila 260⁰C ja –paine 34 bar
  • Xpress video

Mikroaaltomärkäpoltto rinnakkaisajona MARS One

 • Tehokkuus (jopa 12 näytteen märkäpoltto samalla kerralla)
 • Nopeus (märkäpoltto 10-30 min ja jäähdytys 15-20 min)
 • Toistettavuus (kaikille näytteille samanlainen käsittely)
 • Turvallisuus (happohöyryt eliminoitavissa työskentelytiloista)
 • Vaivattomuus (automaattinen märkäpoltto ja jäähdytys). Laitteiston säätelee mikroaaltoenergian syöttöä reaktiota seuraten.
 • IR-anturien käyttö mahdollistaa jokaisen näyteastian lämpötilan seurannan reaaliaikaisesti.

Kuvat

Mikroaaltomärkäpoltto sarja-ajona Discover SP-D

 • Nopeus (märkäpoltto ja jäähdytys jopa alle 10 min)
 • Helppokäyttöisyys (näytteensyöttäjä) – video puhuu puolestaan
 • Joustavuus (näytesarjassa voi märkäpolttaa samassa ajosarjassa peräkkäin yksilöllisesti ilman rajoitteita).  Kaikkien seuraavien asioiden on mahdollista poiketa toisistaan samassa ajosarjassa
  • Näytetyyppi
  • Happo, happotilavuus ja muut reagenssit
  • Märkäpolttomenetelmä
  • Lämpötila
 • Märkäpolton ohjaus tietokoneella
 • Jokaisen näytteen märkäpoltto dokumentoidaan (lämpötila, paine yms)
 • Näytepaikkoja 24 (80 ml)
 • Kuva 24-paikkaisesta laitteistosta
 • Esite
 • Esittelyvideo

Kuvat

Esitteet, yhteydenotto- ja tarjouspyyntö

ICP-OES (optinen)

thermo13

ICP-OES yleistä

Thermo ICP-OES-laitteet (induktiivisesti kytketty plasma – optinen emissio) ovat Suomessa tunnettuja suorituskyvystä, toimintavarmuudesta ja huollon toimivuudesta. Tekniikasta käytetään tieteellisessä kirjallisuudessa tyypillisesti lyhennettä ICP-OES, joka on muodostettu tekniikan englanninkielisen nimityksen alkukirjaimista. Arkikielessä termit ICP ja Ossi ovat laajassa käytössä. Analysointikapasiteetiltaan ICP on ensiluokkainen tekniikka: samalla mittauskerralla (alle minuutissa) voidaan mitata kymmeniä alkuaineita laajalla pitoisuusalueella. iCAP PRO ICP–laitteistot mahdollistavat tarkat mittaukset korkealla resoluutiolla ja alhaiset määritysalarajat tehokkaalla optiikalla. Helppokäyttöinen ohjelmisto mahdollistaa mittausten suorittamisen ja tulosten raportoinnin tarvittaessa täysin automaattisesti. Ainutlaatuinen CID (=Charge Injection Device) puolijohdedetektori takaa luotettavat mittaukset hankalistakin matriiseista.  Hosmed Oy:n ja asiakkaan yhteisesti sopima menetelmäkehitystyö auttaa uuden laitteen ja/tai tekniikan hyödyntämisessä mahdollistaen nopean käyttöönoton laboratoriossa.  Osaava henkilöstö ja laaja varaosavarasto mahdollistavat nopeat ja tehokkaat vika- ja ylläpitohuollot.

Käyttökohteista

iCAP PRO ICP–laitemalleista voi valita öljy- ja väkeville kemikaalinäytteille soveltuvan radiaalisen mallin tai yleiskäyttöön soveltuvan ”Duo” –mallin. iCAP PRO mittausalue kattaa kaikki aallonpituudet alueella 167 – 852 nm, sisältäen kaikki ICP-tekniikalla mitattavissa olevat alkuaineet.  Käyttäjä voi halutessaan mitata alkuaineen useammalla aallonpituudella ja raportoida ne kaikki kerralla tai valikoida raportoitavan aallonpituuden.

Thermo iCAP PRO ICP–laitteiston CID-detektorin ainutlaatuisena ominaisuutena on jokaisen pikselin toiminta itsenäisenä integraattorina. Tämä mahdollistaa pienten ja suurten pitoisuuksien samanaikaisen määrittämisen häiriövapaasti ja tarkasti. Lisäksi CID-detektori mahdollistaa ainutlaatuisen tähtitaivasmittauksen, minkä avulla mistä tahansa näytteestä on saatavissa yksilöllinen sormenjälkikuva.

Vesinäytteiden analytiikka on suosittu sovelluskohde ICP-OES analytiikassa
Jalometallien mittaus onnistuu luotettavasti iCAP PRO -laitteistolla
Elintarvikkeiden sisältämien alkuaineiden pitoisuudet voivat vaihdella paljon – iCAP PRO soveltuu hyvin kyseiseen analytiikkaan
Öljynäytteiden analytiikka tehtynä kätevästi iCAP PRO ICP-OES-laitteistolla
Virvoitusjuomat ovat mitattavissa vaivattomasti iCAP PRO ICP-OES-laitteistolla

Kemia-lehden numerossa 3/2020 on julkaistu artikkeli uudesta iCAP PRO ICP-OES-laitteistosta

Kemia-lehden numerossa 5/2020 on julkaistu artikkeli iCAP PRO ICP-OES-laitteiston kameratekniikasta

Videoita

Maanäytteiden analysointi iCAP PRO -laitteistolla (Midwest Laboratories)
Öljynäytteiden nopea mittaaminen robustilla iCAP PRO -laitteistolla (Carter Machinery)
O-renkaiden vaihto sumukammioon
Autosamplerin kiskojen puhdistus ja voitelu
Sumuttiminen puhdistus Eluon avulla
Lisää ICP-OES videoita

Teknisiä tietoja

Thermo iCAP iCAP PRO ICP-OES -laitesarjan yleisesite on yleiskuvaus järjestelmästä.  Ohessa on teknisiä tietoja laitemalleittain:

 • Perusmalli iCAP PRO X
 • Työjuhta iCAP PRO XP
 • Tehomalli iCAP PRO XPS
 • Mittausnopeus vaihtelee laitemalleittain.  Kaikki näytteensyöttövarusteet ovat yhteensopivia eri laitemallien kanssa ja samoin havainnointialarajat ovat samat kaikilla laitemalleilla käytettäessä samaa mittausmoodia.  Laboratorion käyttöön sopivin laitemalli on valittavissa arvioimalla mm. viikottaisten mitattavien alkuaineiden ja näytteiden lukumäärä.

Lisävarusteita

 • Loop-tekniikka mittausten nopeuttamiseksi ja muistiefektin minimoimiseksi
 • Laimentava sampleri työskentelyn helpottamiseksi ja uusinta-ajojen minimoiseksi. Tuotteen esite ja toimintaperiaatteen kuvaus
 • Duo –mittaus (aksiaalinen ja radiaalinen mittaus samasta näytteestä)
 • Nestemäisten näytteiden syöttäjät (2-50 ml, 24-720 paikkaa)
 • Automaattinen laimentava näytteensyöttäjä öljynäytteille
 • Lisäherkkyyttä aerosolikuivaimella tai ultraäänisumuttimella
 • Hydridimittaus
 • Laserablaatio kiinteille näytteille

Ohjelmisto

 • Helppokäyttöinen, monipuolinen ja visuaalinen
 • Tietojen helppo ja tehokas käsittely
 • Kytkettävissä tietoverkkoon
 • Samanlainen ohjelmisto kuin Thermo Scientific ICP-MS-laitteilla, mikä helpottaa tekniikoiden omaksumista ja käyttöönottoa laboratoriossa
 • Element Finder”-toiminto, jonka avulla voi automatisoida alkuaineiden tunnistuksen ja aallonpituuksien valinnan
 • ”Optimisation”-toiminto, jonka avulla voi optimoida automaattisesti menetelmän mittausparametrit

Yhteydenottopyyntö

Esitteet, yhteydenotto- ja tarjouspyyntö

Varaosat

Varaosien ja tarvikkeiden tilaukset Hosmed Oy:stä

Kuvat

ICP-MS (massa)

 • suuri mittausherkkyysthermo13
 • laaja kirjo alkuaineita
 • spesiaatio

Yleistä ICP-MS-tekniikasta

Thermo ICP-MS -laitteet (induktiivisesti kytketty plasma – massaspektrometri) ovat tehokkaita mittalaitteita. Mitattavien alkuaineiden laaja kirjo yhdistettynä korkeaan mittausherkkyyteen muodostavat kiinnostavan vaihtoehdon, kun laboratoriossa tarvitaan analyysitehokkuutta.  Yli 70 alkuainetta on mitattavissa samalla kerralla näytteestä.  Tekniikka mahdollistaa laajan pitoisuusalueen omaavien näytteiden mittaamisen samalla kerralla.  Vesinäytteiden analytiikka on erityisen suosittua ICP-MS-tekniikalla, koska korkea mittausherkkyys mahdollistaa äärimmäisen matalien pitoisuuksien määrittämisen tarkasti ja toistettavasti (alle GFAAS-tekniikan määritysalarajojen).  Mitattava näyte voi sisältää myös korkeita pitoisuuksia alkuaineita, jolloin samalla kerralla voidaan alkuaineesta riippumatta mitata niin matalia kuin korkeita pitoisuuksia.  ICP-MS-laitteissa käytetään kahta eri tekniikkaa: kvadrupoli (iCAP RQ, iCAP TQ ja iCAP TQe) ja magneettierotus (Element 2 ja Neptune).  Jälkimmäisillä laitteilla on korkea erotuskyky, mikä mahdollistaa häiriövapaat mittaukset ja hyvän mittaustarkkuuden.  Kvadrupolilaitteet ovat nykypäivänä hyvin suosittuja tehokkaan häiriönpoiston ja hyvän hinta/suorityskyvyn ansiosta.

 iCAP RQ ICP-MS

 • kvadrupoli massaerottimena
 • helppokäyttöinen ja monipuolinen Qtegra ohjelmisto.  Samaa ohjelmistoa voi käyttää myös ICP-OES-tekniikalla, mikä helpottaa eri tekniikoiden käyttöä samassa laboratoriossa
 • suuri mittausherkkyys ja -nopeus parhaimmillaan alle 60 s näytettä kohti.  Loop-tekniikan käyttö mahdollistaa nopeat mittaukset minimoiden samalla muistiefektin.
 • jämäkän plasmaolosuhteen (robusti plasma) käyttö mahdollistaa korkeita liuenneita suolapitoisuuksia sisältävien näytteiden mittaamisen luotettavasti
 • argonkaasun lisäys sumutinkaasun virtausta alennettaessa mahdollistaa hyvin korkeita alkuainepitoisuuksia sisältävien näytteiden mittaamisen
 • spesiaatiomittaukset (eri hapetusasteilla olevien alkuaineiden pitoisuuden määritys) on mahdollista kytkemällä kromatografi (IC, LC tai GC) spektrometriin
 • laserablaatio mahdollistaa kiinteiden näytteiden analysoinnin
 • nanopartikkelien analytiikka avaa uusia mahdollisuuksia
 • spesiaatio mahdollistaa aineiden olomuodon ja hapetusasteen huomioinnin analytiikassa
 • esite
 • tekniset tiedot

Videoita

Näytteensyöttäjiä

Applikaatioita

iCAP TQ ICP-MS-MS

 • helppokäyttöinen ICP-MS-MS-laitteisto rutiini- ja tutkimuskäyttöön
 • ainutlaatuinen ”Reaction Finder” helpottaa laitteiston käyttöä merkittävästi
 • mittausaika on jopa alle minuutti näytettä kohti
 • lukuisat tavanomaiselle kvadrupoli-ICP-MS-tekniikalle tyypilliset vaikeat häiriöt ovat eliminoi­tavissa iCAP TQ ICP-MS-MS–lait­teistolla. Esimerkiksi As, Cd, Hg, Se, Sb, Ti, P ja S tarkka ja häi­riötön mittaaminen on mahdollista matalimmissakin pitoisuuksissa
 • laimentava näytteensyöttäjä helpottaa rutiinianalytiikkaa. Näytepitoisuuden ollessa liian korkea laite suorittaa automaattisesti jopa 5000x laimennoksen ilman keskeytyksiä
 • esite
 • tekniset tiedot

Applikaatioita

iCAP TQe ICP-MS-MS

Element 2

 • magneettierotus (SF-ICP-MS)
 • korkea resoluutio (R = 300, 4000 tai 10000) mahdollistaa häiriövapaat mittaukset
 • isotooppisuhteiden tarkka määritys
 • herkkyys on jopa 200 kertaa parempi kuin kvadrupolilla (Q-ICP-MS). Suuren herkkyytensä ansiosta SF-ICP-MS soveltuu erittäin hyvin kytketyille tekniikoille.  Ohessa on esimerkkejä erilaisista kytkettävistä tekniikoista

Neptune

 • magneettierotus (SF)
 • multikollektori (MC)
 • isotooppisuhteiden tarkka määritys
 • korkea kiihdytysjännite (10 kV) mahdollistaa suuren mittausherkkyyden, joten tekniikka soveltuu pienten pitoisuuksien mittaamiseen esimerkiksi LA-MC-ICP-MS -tekniikalla

Esitteet, yhteydenotto- ja tarjouspyyntö

Varaosat

Varaosien ja tarvikkeiden tilaukset Hosmed Oy:stä

Kuvat

iCAP-Q-laboratoriossa

GD-MS

 • magneettierotus (SF-ICP-MS eli HR-ICP-MS)thermo13
 • kiinteiden näytteiden analytiikka
 • soveltuu hyvin epäpuhtauspitoisuuksien (alueella ppt – %) määrittämiseen metallinäytteistä

Esitteet, yhteydenotto- ja tarjouspyyntö

Varaosat

Varaosien ja tarvikkeiden tilaukset Hosmed Oy:stä

GD-MS-range

Atomiabsorptio – AAS

 • pienikokoiset tehopakkauksetthermo13
 • liekki (FAAS), grafiittiuuni (GFAAS) ja hydridi (CVAAS)

Yleistä

Thermo AAS-laitteissa (atomiabsorptio) yhdistyvät helppokäyttöisyys ja hyvä suorituskyky. Ohjelmistossa käytetään makroja, jotka neuvovat tottumatonta käyttäjää mittausten suorittamisessa laitteen säätötoimenpiteistä aina raportointiin asti. Käyttäjä voi valita parhaan mahdollisen taustankorjaustekniikan mittauksiaan varten. Zeeman -laitteessa on mahdollisuus käyttää myös Deuterium-taustankorjausta, joka parantaa monissa tapauksissa laitteen mittausherkkyyttä. Grafiittiuunimittauksissa on mahdollista videoida injektointi-, kuivaus- ja pyrolyyttinen vaihe, jolloin mahdolliset virheet on helppo identifioida ja välttää.

Laitemallit

 

 • Liekkilaite (FAAS), iCE 3300
  • Automaattinen kaasuboksi
  • Lisävarusteena grafiittiuuni (GFAAS)
  • Lisävarusteena hydridi
 • Grafiittiuunilaite (GFAAS), iCE 3400
  • Automaattinen kaasuboksi
  • Zeeman -taustankorjaus
  • Lisävarusteena hydridi
 • Yhdistelmälaite (FAAS + GFAAS), iCE 3500
  • Automaattinen kaasuboksi
  • Normaali grafiittiuuni tai Zeeman
  • Vakiovarusteena liekki (FAAS) ja grafiittiuuni (GFAAS)
  • Lisävarusteena hydridi

Lisävarusteet

 • Näytteensyöttäjät
 • Automaattilaimennin
 • Hydridimittaus
 • Hg-kylmähöyry
 • Validointi

Teknisiä tietoja

 • 2-sädelaite
 • Taustankorjaus
  • Deuterium kaikissa laitemalleissa
  • Uunilaitteissa valittavissa lisäksi Zeeman
 • 6 lampun teline, erillinen virtalähde jokaiselle lampulle
 • PC tai näppäinpaneeliohjaus
 • Automaattinen lampun kohdistus kaikissa laitemalleissa
 • Automaattinen polttimen korkeuden kohdistus
 • Yleisesite

Applikaatioita

Esitteet, yhteydenotto- ja tarjouspyyntö

Varaosat

Varaosien ja tarvikkeiden tilaukset Hosmed Oy:stä

Kuvia

Akryylikaapit näytteensyöttäjille

Yleistä

Atomispektroskopialaitteiden näytteiden käsittelyssä käytetään voimakkaita happoja, jotka korrodoivat laitteistoa ja laboratorioympäristöä. Hosmed Oy valmistaa akryylikaappeja, joiden avulla happo- ym. kemikaalihöyryt voidaan johtaa turvallisesti ilmanvaihtojärjestelmään. Kaapit valmistetaan laboratorion tarpeiden ja mittojen mukaan.

Esitteet, yhteydenotto- ja tarjouspyyntö

Kuvat