Pikauutto

Pikauuttolaite EDGE

Perinteisesti näytteenkäsittely on ollut hyvin aikaavievä vaihe LC- ja GC-analyyseissä, mutta nyt CEM on tuonut markkinoille pikauuttolaitteen, jonka avulla esikäsittelyä saadaan nopeutettua ja tehostettua huomattavasti olemassaoleviin laitteisiin verrattuna. EDGE on uudentyyppinen pikauuttolaite, jossa on yhdistetty kevyesti paineistetun liuotinuuton ja dispersiivisen kiinteäfaasiuuton edut. Perusideana laitteistossa on se, että laite suorittaa uutot automaattisesti halutuilla uuttoliuottimilla, jonka jälkeen uutteet kerätään suodatettuina ja jäähdytettyinä omiin keräysastioihinsa. Uuton jälkeen suodatettu uute on heti valmiina joko jatkokäsittelyyn tai analyysiin.

Uuttolaite extraction
EDGE

 

 

Uuttoputket ja keräysastiat

 

 

 

 

 

 

Laitteisto on varustettu 12-paikkaisella näytetelineellä ja autosamplerilla, joka vie yksittäisen uuttokupin laitteen takaosassa sijaitsevaan uuttokammioon. Uuttokammiossa näyte uutetaan omassa uuttokupissaan ennalta määritellyn menetelmän mukaisesti halutuilla liuottimilla. EDGE:llä voidaan uuttaa hyvin erityyppisiä näytteitä nopeasti ja vaivattomasti, saannoista tinkimättä. Valmiita menetelmiä on tarjolla useita, ja CEM:n sovelluslaboratoriossa kehitellään jatkuvasti uusia. Käytännössä käyttäjä voi siis vain ladata näytteensä (12 kpl) näytelineeseen, valita halutut näytekohtaiset uutto-ohjelmat, painaa ”Play” ja siirtyä muihin askareisiinsa.

Lataa laite-esite ja katso video laitteen toiminnasta.

Sovelluskohteita mm.

Edut

  • Nopein markkinoilla oleva uuttolaite (jopa 5 min/näyte)
  • 12 näytettä tunnissa (sisältää suodatukset, jäähdytykset ja laitteiston/letkujen pesut)
  • Yksi ja sama uuttotekniikka toimii kaikille näytteille
  • Uuttokupit on helppo kasata ja puhdistaa
  • Kompaktikokoinen laitteisto