• puhtaat hapotromil1
  • liuottimet
  • standardit

Yleistä

ROMIL on erikoistunut puhtaiden kemikaalien valmistukseen. ROMIL:in super- ja ultrapuhtaat hapot ovat Suomessa useiden laboratorioiden käytössä. Toinen merkittävä tuotealue ovat erilaiset alkuaineanalytiikkaan soveltuvat standardit.

Superpuhtaat hapot, SpA

ROMIL valmistaa normaaleja analyysipuhtaita happoja käyttäen lähtöaineena erittäin puhtaita happoja. Tyypillisesti epäpuhtaustasot ovat alle ug/l tasolla. Ylläolevasta ”SpA” linkistä on löydettävissä tavallisimpien happojen ja kemikaalien puhtaustiedot aakkosellisessa järjestyksessä. Jokaisen toimituserän mukana on sertifikaatti tuotteen puhtaudesta.

Ultrapuhtaat hapot, UpA

Ultrapuhdas laatu on ylläolevaa superpuhtaasta laadusta vielä huomattavasti puhtaampi versio. Epäpuhtauspitoisuudet ovat tyypillisesti alle ng/l tasolla (jokaisessa toimituksessa on mukana sertifikaatti).

Standardit, PrimAg

ROMIL on tehnyt vuosikausien ajan pioneerityötä alkuaineanalytiikkaan soveltuvien standardiliuosten kanssa. ROMIL:in ainutlaatuisessa järjestelmässä jokaisen standardiliuoksen pitoisuus voidaan jäljittää SI-yksikköön mooli. ROMIL käyttää standardiliuostuotteittensa yhteydessä dokumenttia ”Certificate of Calibration”, sillä valmistusprosessi täyttää ISO17025 mukaiset määräykset akkreditoidulle laboratoriolle. FINAS tunnustaa kyseisen sertifikaatin.

PrimAg -tuotteet jakaantuvat kolmeen eri luokkaan

  • PrimAg-lite käyttöstandardit nimellispitoisuudella (AA)
  • PrimAg-plus sertifioidut standardit (AA, ICP ja ICP-MS)
  • PrimAg-xtra sertifioidut standardit epäpuhtaustiedoilla (AA, ICP ja ICP-MS)

PrimAg -standardeista on saatavilla valmiita seostandardeja, jotka on suunniteltu ICP- ja ICP-MS -laitteille. Asiakas voi teetättää myös räätälöityjä sertifioituja seosstandardeja (alkuaineet ja niiden pitoisuudet voi valita).