0%
Tilaa tästä

ICP-OES

| ICP-OES

iCAP PRO ICP-OES torchin käsittely on helppoa

ICP-OES käytettävyydestä

ICP-OES on monipuolinen tekniikka, jota voi hyödyntää monipuolisesti mitä erilaisimpien näytteiden analysoinnissa. Kyseessä on atomispektrometri, kuten AAS ja ICP-MS. Ohessa on muutamia keskeisiä asioita aiheeseen liittyen:

 • Alkuaineiden pitoisuuden määrittäminen
 • Yli 70 alkuainetta on mitattavissa
 • Mittausaika on tyypillisesti 1-2 minuuttia näytettä kohti
 • Näytteestä valmistetaan tyypillisesti vain yksi liuos
 • Kaikki alkuaineet mitataan samalla kerralla, riippumatta niiden pitoisuudesta.
 • Täysin automaattiset mittaukset
 • Tarvittava näytemäärä on tilanteesta riippuen noin 2-6 ml

ICP-OES vertailu muihin tekniikoihin

ICP-OES on atomispektrometri, kuten AAS ja ICP-MS. Alla on eri tekniikoiden ominaisuuksia:

 • AAS-tekniikalla mitataan kerralla yhden alkuaineen pitoisuus. ICP-OES- ja ICP-MS-laitteilla voidaan mitata vapaasti rajoittamaton määrä alkuaineita.
 • ICP-OES- ja ICP-MS-laitteita käytetään automaattisten näytteensyöttäjien avulla. AAS-laitetta on käytetty paljon manuaalisesti, jolloin käyttäjä käsittelee näyteputkia mittausten aikana. Nykypäivänä automaattisten näytteensyöttäjien käyttö on lisääntynyt myös AAS-laitteiden yhteydessä
 • AAS-tekniikassa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia mittaustapoja: liekki, grafiittiuuni, kylmähöyry ja hydridi. Eri mittaustapoja käytettäessä pystytään vaikuttamaan mm mittausherkkyyteen ja häiriön poiston tehokkuuteen. ICP-OES- ja ICP-MS-laitteilla on myös mahdollista käyttää kylmähöyry- ja hydriditekniikoita, mutta suurin osa mittauksista tehdään ilman kyseisiä varusteita, koska ICP-OES ja ICP-MS mahdollistavat erilaisten alkuaineiden ja pitoisuustasojen mittaukset samasta näyteajosta
 • Mittausherkkyyden osalta ICP-MS yltää matalimpiin pitoisuuksiin ja ICP-OES korkeimpiin
 • Mittausalueen osalta ICP-OES ja ICP-MS soveltuvat hyvin laajan pitoisuusalueen mittaamiseen
 • Atomispektroskopialaitteisiin (AAS, ICP-OES, ICP-MS) verrattuna XRF mahdollistaa paljon korkeamman, jopa 100 % pitoisuuden mittaamisen. Alle 1 mg/l pitoisuustasolla atomispektroskopialaitteet ovat puolestaan ensisijainen tekniikka.
Mittausalueet AAS, ICP-MS, ICP-OES
Atomispektroskopian laitteet mahdollistavat alkuaineiden mittaamisen laajalla pitoisuusalueella

Asiantuntijamme on valmiina auttamaan

Kerromme mielellämme lisää ja autamme valitsemaan tarpeeseen parhaiten sopivat tuotteet.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.