Molekyylipaino ja -jakauma

OMNISEC – uusi standardi GPC/SEC-mittauksissa

Malvernin OMNISEC GPC/SEC laitteistoratkaisu on täydellinen GPC/SEC-kromatografiratkaisu sisältäen järjestelmän, detektorit sekä ohjelmiston.

OMNISEC on herkin ja tarkin multidetektori GPC/SEC -laitteisto synteettisten ja luonnonpolymeerien sekä proteiinien analysointiin.

OMNISEC:n avulla voit määrittää tarkasti mm. seuraavia parametreja:

 • Absoluuttinen molekyylipaino
 • Molekyylipaino ja jakauma
 • ”Intrisinc Viscosity”
 • Näytteen konsentraatio
 • ja paljon muuta

  OMNISEC GPC/SEC

OMNISEC-laitteisto koostuu kolmesta komponentista:

OMNISEC RESOLVE koostuu integroidusta pumpusta, kaasunpoistajasta, automaattisesta näyttensyöttäjästä ja kolonniuunista.

Omnisec resolve
 • Matalasykähdyksinen isokraattinen pumppu, joka on ideaalinen SEC-erotuksille
  • parempi resoluutio
  • Enemmän toistettavampia erotuksia
 • Injektointien toistettavuus 0,2 %
 • Lämpötilakontrolloitu automaattinen näytteensyöttäjä.
  • Herkästi hajoaville näytteille jäähdytys
  • Lämmitys pienentämään näytteiden viskositeettiä (esim. näytteet DMSO:ssa)
 • Näytteensyöttö ampulleista tai 96/384 -paikkaisilta näytelevyiltä
 • Pienempi ja tehokkaampi kaasunpoistaja – nopeuttaa liuottimen vaihtoa ja stabilointia
 • Suuritilavuuksinen kolonniuuni tarkalla lämpötilan säädöllä
  • uuniin mahtuu 6 SEC-kolonnia tai
  • 1 pystysuuntainen GE Tricorn 300/10 kolonni

OMNISEC REVEAL on integroitu monidetektori moduuli luonnon- ja synteettisten polymeerien sekä proteiinien karakterisointiin

Omnisec reaveal detektorit
 • Markkinoiden herkin valonsirontadetektori
 • Erinomainen pohjaviivan stabiilisuus, joten erinomainen herkkyys matalan pitoisuuden näytteille
 • Itsestään tasapainottuva viskosimetridetektori
 • Laaja UV/VIS aallonpituusalue, jolla varmistetaan soveltuvuus kaikkiin sovelluksiin
 • Helppo ja intuitiivinen käyttää

OMNISEC -ohjelmisto

 • Täysin uudistettu ohjelmisto (versio 10), jonka avulla GPC/SEC -analyysien tekeminen entistä helpompaa
 • Erittäin helppokäyttöinen
 • Se ohjaa käyttäjäänsä mittausparametrien asettamisessa, mittauksessa ja laskennassa
 • Käyttöliittymä moderni ja intuitiivinen.  Uuden käyttäjän helppo omaksua mittaukset

OMNISEC on helppo käyttää

 • Automaattisen näytteensyöttäjän lämpötilakontrollin avulla estetään proteiinien hajoaminen ja se parantaa polymeerien liukoisuutta
 • Jätteettömät injektiot näytepulloista tai 96-paikkaiselta näytelevyltä
 • Matalan tilavuuden kaasunpoistin nopeuttaa liikkuvan faasin vaihtoa
 • Viskometrin inertit  paineanturit toimivat ja kestävät hyvin laajalla pH-aleueella
 • Lämpötilan säädön avulla voidaan vähentää  vastapainetta
 • Käyttäjä voi vaihtaa itse viskometrin kapillaarimoduulin, joten säästät huoltoaikaa ja -kuluja
 • Integroidulla pumpun pesujärjestelmällä säästetään tiivisteiden kulumista

OMNISEC:lla luotettavia ja hyviä tuloksia

 • Uusi valonsirontadetektori on tällä hetkellä ylivoimaisesti herkin.  Sen avulla voit mitata molekyylimassoja jopa 250 Da saakka, injektioiden massat voivat olla jopa vain 100 ng.
 • Kolonnien ja detektorien lämpötilan säätö parantaa resoluutiota sekä stabiloi pohjaviivan
 • Automaattisella näytteensyöttäjällä saat aina tarkat tilavuudet näytettä, mikä lisää datan toistettavuutta
 • Integroidun detektorimoduulin ansiosta  minimoidaan detektorien aiheuttaa piikkien leventymistä

 

Lataa esitteet alta:

Brochure Omnisec Gel Permeation and Size Exclusion Chromatography

Brochure Omnisec Gel Permeation and Size Exclusion Chromatography Detectors

Lisätietoja valmistajan sivuilta: www.malvern.com

Omnisec demo https://www.youtube.com/watch?v=9LfzWuZ6jBA