ICP-MS (massa)

 • suuri mittausherkkyysthermo13
 • laaja kirjo alkuaineita
 • spesiaatio

Yleistä ICP-MS-tekniikasta

Thermo ICP-MS -laitteet (induktiivisesti kytketty plasma – massaspektrometri) ovat tehokkaita mittalaitteita. Mitattavien alkuaineiden laaja kirjo yhdistettynä korkeaan mittausherkkyyteen muodostavat kiinnostavan vaihtoehdon, kun laboratoriossa tarvitaan analyysitehokkuutta.  Yli 70 alkuainetta on mitattavissa samalla kerralla näytteestä.  Tekniikka mahdollistaa laajan pitoisuusalueen omaavien näytteiden mittaamisen samalla kerralla.  Vesinäytteiden analytiikka on erityisen suosittua ICP-MS-tekniikalla, koska korkea mittausherkkyys mahdollistaa äärimmäisen matalien pitoisuuksien määrittämisen tarkasti ja toistettavasti (alle GFAAS-tekniikan määritysalarajojen).  Mitattava näyte voi sisältää myös korkeita pitoisuuksia alkuaineita, jolloin samalla kerralla voidaan alkuaineesta riippumatta mitata niin matalia kuin korkeita pitoisuuksia.  ICP-MS-laitteissa käytetään kahta eri tekniikkaa: kvadrupoli (iCAP RQ, iCAP TQ ja iCAP TQe) ja magneettierotus (Element 2 ja Neptune).  Jälkimmäisillä laitteilla on korkea erotuskyky, mikä mahdollistaa häiriövapaat mittaukset ja hyvän mittaustarkkuuden.  Kvadrupolilaitteet ovat nykypäivänä hyvin suosittuja tehokkaan häiriönpoiston ja hyvän hinta/suorityskyvyn ansiosta.

 iCAP RQ ICP-MS

 • kvadrupoli massaerottimena
 • helppokäyttöinen ja monipuolinen Qtegra ohjelmisto.  Samaa ohjelmistoa voi käyttää myös ICP-OES-tekniikalla, mikä helpottaa eri tekniikoiden käyttöä samassa laboratoriossa
 • suuri mittausherkkyys ja -nopeus parhaimmillaan alle 60 s näytettä kohti.  Loop-tekniikan käyttö mahdollistaa nopeat mittaukset minimoiden samalla muistiefektin.
 • jämäkän plasmaolosuhteen (robusti plasma) käyttö mahdollistaa korkeita liuenneita suolapitoisuuksia sisältävien näytteiden mittaamisen luotettavasti
 • argonkaasun lisäys sumutinkaasun virtausta alennettaessa mahdollistaa hyvin korkeita alkuainepitoisuuksia sisältävien näytteiden mittaamisen
 • spesiaatiomittaukset (eri hapetusasteilla olevien alkuaineiden pitoisuuden määritys) on mahdollista kytkemällä kromatografi (IC, LC tai GC) spektrometriin
 • laserablaatio mahdollistaa kiinteiden näytteiden analysoinnin
 • nanopartikkelien analytiikka avaa uusia mahdollisuuksia
 • spesiaatio mahdollistaa aineiden olomuodon ja hapetusasteen huomioinnin analytiikassa
 • esite
 • tekniset tiedot

Videoita

Näytteensyöttäjiä

Applikaatioita

iCAP TQ ICP-MS-MS

 • helppokäyttöinen ICP-MS-MS-laitteisto rutiini- ja tutkimuskäyttöön
 • ainutlaatuinen ”Reaction Finder” helpottaa laitteiston käyttöä merkittävästi
 • mittausaika on jopa alle minuutti näytettä kohti
 • lukuisat tavanomaiselle kvadrupoli-ICP-MS-tekniikalle tyypilliset vaikeat häiriöt ovat eliminoi­tavissa iCAP TQ ICP-MS-MS–lait­teistolla. Esimerkiksi As, Cd, Hg, Se, Sb, Ti, P ja S tarkka ja häi­riötön mittaaminen on mahdollista matalimmissakin pitoisuuksissa
 • laimentava näytteensyöttäjä helpottaa rutiinianalytiikkaa. Näytepitoisuuden ollessa liian korkea laite suorittaa automaattisesti jopa 5000x laimennoksen ilman keskeytyksiä
 • esite
 • tekniset tiedot

Applikaatioita

iCAP TQe ICP-MS-MS

Element 2

 • magneettierotus (SF-ICP-MS)
 • korkea resoluutio (R = 300, 4000 tai 10000) mahdollistaa häiriövapaat mittaukset
 • isotooppisuhteiden tarkka määritys
 • herkkyys on jopa 200 kertaa parempi kuin kvadrupolilla (Q-ICP-MS). Suuren herkkyytensä ansiosta SF-ICP-MS soveltuu erittäin hyvin kytketyille tekniikoille.  Ohessa on esimerkkejä erilaisista kytkettävistä tekniikoista

Neptune

 • magneettierotus (SF)
 • multikollektori (MC)
 • isotooppisuhteiden tarkka määritys
 • korkea kiihdytysjännite (10 kV) mahdollistaa suuren mittausherkkyyden, joten tekniikka soveltuu pienten pitoisuuksien mittaamiseen esimerkiksi LA-MC-ICP-MS -tekniikalla

Esitteet, yhteydenotto- ja tarjouspyyntö

Varaosat

Varaosien ja tarvikkeiden tilaukset Hosmed Oy:stä

Kuvat

iCAP-Q-laboratoriossa