ICP-OES (optinen)

 • Laaja kirjo alkuaineita vähällä vaivallathermo13
 • Nopeutta ja tehokkuutta laboratorioon

ICP yleistä

Thermo ICP -laitteet (induktiivisesti kytketty plasma – optinen emissio) ovat Suomessa tunnettuja suorituskyvystä, toimintavarmuudesta ja huollon toimivuudesta. Tekniikasta käytetään tieteellisessä kirjallisuudessa tyypillisesti lyhennettä ICP-OES, joka on muodostettu tekniikan englanninkielisen nimityksen alkukirjaimista. Analysointikapasiteetiltaan ICP on ensiluokkainen tekniikka: samalla mittauskerralla (jopa alle minuutissa) voidaan mitata kymmeniä alkuaineita laajalla pitoisuusalueella. iCAP ICP–laitteistot mahdollistavat tarkat mittaukset korkealla resoluutiolla ja alhaiset määritysalarajat tehokkaalla optiikalla. Helppokäyttöinen ohjelmisto mahdollistaa mittausten suorittamisen ja tulosten raportoinnin tarvittaessa täysin automaattisesti. Ainutlaatuinen CID (=Charge Injection Device) puolijohdedetektori takaa luotettavat mittaukset hankalistakin matriiseista.  Hosmed Oy:n ja asiakkaan yhteisesti sopima menetelmäkehitystyö auttaa uuden laitteen ja/tai tekniikan hyödyntämisessä mahdollistaen nopean käyttöönoton laboratoriossa.  Osaava henkilöstö ja laaja varaosavarasto mahdollistavat nopeat ja tehokkaat vika- ja ylläpitohuollot.

Laitemallit

Thermo iCAP 7000 Plus ICP laitesarjan yleisesite.  Tekniset tiedot laitemalleittain:

 • Perusmalli iCAP 7200 Plus
 • Tutkimusmalli iCAP 7400 Plus
 • Tehomalli iCAP 7600 Plus
 • Mittausnopeus vaihtelee laitemalleittain.  Kaikki näytteensyöttövarusteet ovat yhteensopivia eri laitemallien kanssa ja samoin havainnointialarajat ovat samat kaikilla laitemalleilla.  Laboratorion käyttöön sopivin laitemalli on valittavissa arvioimalla mm. viikottaisten mitattavien alkuaineiden ja näytteiden lukumäärä.

Lisävarusteet

 • Loop-tekniikka mittausten nopeuttamiseksi ja muistiefektin minimoimiseksi
 • Laimentava sampleri työskentelyn helpottamiseksi ja uusinta-ajojen minimoiseksi. Tuotteen esite ja toimintaperiaatteen kuvaus
 • Duo –mittaus (aksiaalinen ja radiaalinen mittaus samasta näytteestä)
 • Nestemäisten näytteiden syöttäjät (2-50 ml, 24-720 paikkaa)
 • Automaattinen laimentava näytteensyöttäjä öljynäytteille
 • Lisäherkkyyttä aerosolikuivaimella tai ultraäänisumuttimella
 • Hydridimittaus
 • Laserablaatio kiinteille näytteille

Ohjelmisto

 • Helppokäyttöinen, monipuolinen ja visuaalinen
 • Tietojen helppo ja tehokas käsittely
 • Kytkettävissä tietoverkkoon
 • Samanlainen ohjelmisto kuin Thermo ICP-MS-laitteilla, mikä helpottaa tekniikoiden omaksumista ja käyttöönottoa laboratoriossa
 • Element Finder”-toiminto, jonka avulla voi automatisoida alkuaineiden tunnistuksen ja aallonpituuksien valinnan
 • ”Optimisation”-toiminto, jonka avulla voi optimoida automaattisesti menetelmän mittausparametrit

Teknisiä tietoja

iCAP ICP–laitemalleista voi valita öljy- ja väkeville kemikaalinäytteille soveltuvan radiaalisen mallin tai yleiskäyttöön soveltuvan ”Duo” –mallin. iCAP aallonpituusalue on 166 – 846 nm, kattaen kaikki ICP-tekniikalla mitattavissa olevat alkuaineet.  Käyttäjä voi halutessaan mitata alkuaineen useammalla aallonpituudella ja raportoida ne kaikki tai pelkästään valikoidulla aallonpituudella mitattuna.

Thermo iCAP ICP–laitteiston CID-detektorin erikoisuutena on jokaisen pikselin toiminta itsenäisenä integraattorina. Tämä mahdollistaa ainutlaatuisella tavalla pienten ja suurten pitoisuuksien samanaikaisen määrittämisen.

Vesinäytteiden analytiikka on suosittu sovelluskohde ICP-OES analytiikassa

Kuparisulfaatin mittaus iCAP 7400 -laitteistolla

Öljynäytteiden analytiikka onnistuu kätevästi iCAP 7000-sarjan laitteiden avulla

Videoita

Loop-tekniikka
Tuottavuus
Näytteensyöttäjä
Optiikka & detektori
Ylläpito & varusteet

Lisää videoita

O-renkaiden vaihto sumukammioon
Autosamplerin kiskojen puhdistus ja voitelu
Sumuttiminen puhdistus Eluon avulla

Esitteet, yhteydenotto- ja tarjouspyyntö

Varaosat

Varaosien ja tarvikkeiden tilaukset Hosmed Oy:stä

Kuvat