ICP-OES (optinen)

thermo13

ICP-OES yleistä

Thermo ICP-OES-laitteet (induktiivisesti kytketty plasma – optinen emissio) ovat Suomessa tunnettuja suorituskyvystä, toimintavarmuudesta ja huollon toimivuudesta. Tekniikasta käytetään tieteellisessä kirjallisuudessa tyypillisesti lyhennettä ICP-OES, joka on muodostettu tekniikan englanninkielisen nimityksen alkukirjaimista. Arkikielessä termit ICP ja Ossi ovat laajassa käytössä. Analysointikapasiteetiltaan ICP on ensiluokkainen tekniikka: samalla mittauskerralla (alle minuutissa) voidaan mitata kymmeniä alkuaineita laajalla pitoisuusalueella. iCAP PRO ICP–laitteistot mahdollistavat tarkat mittaukset korkealla resoluutiolla ja alhaiset määritysalarajat tehokkaalla optiikalla. Helppokäyttöinen ohjelmisto mahdollistaa mittausten suorittamisen ja tulosten raportoinnin tarvittaessa täysin automaattisesti. Ainutlaatuinen CID (=Charge Injection Device) puolijohdedetektori takaa luotettavat mittaukset hankalistakin matriiseista.  Hosmed Oy:n ja asiakkaan yhteisesti sopima menetelmäkehitystyö auttaa uuden laitteen ja/tai tekniikan hyödyntämisessä mahdollistaen nopean käyttöönoton laboratoriossa.  Osaava henkilöstö ja laaja varaosavarasto mahdollistavat nopeat ja tehokkaat vika- ja ylläpitohuollot.

Käyttökohteista

iCAP PRO ICP–laitemalleista voi valita öljy- ja väkeville kemikaalinäytteille soveltuvan radiaalisen mallin tai yleiskäyttöön soveltuvan ”Duo” –mallin. iCAP PRO mittausalue kattaa kaikki aallonpituudet alueella 167 – 852 nm, sisältäen kaikki ICP-tekniikalla mitattavissa olevat alkuaineet.  Käyttäjä voi halutessaan mitata alkuaineen useammalla aallonpituudella ja raportoida ne kaikki kerralla tai valikoida raportoitavan aallonpituuden.

Thermo iCAP PRO ICP–laitteiston CID-detektorin ainutlaatuisena ominaisuutena on jokaisen pikselin toiminta itsenäisenä integraattorina. Tämä mahdollistaa pienten ja suurten pitoisuuksien samanaikaisen määrittämisen häiriövapaasti ja tarkasti. Lisäksi CID-detektori mahdollistaa ainutlaatuisen tähtitaivasmittauksen, minkä avulla mistä tahansa näytteestä on saatavissa yksilöllinen sormenjälkikuva.

Vesinäytteiden analytiikka on suosittu sovelluskohde ICP-OES analytiikassa
Jalometallien mittaus onnistuu luotettavasti iCAP PRO -laitteistolla
Elintarvikkeiden sisältämien alkuaineiden pitoisuudet voivat vaihdella paljon – iCAP PRO soveltuu hyvin kyseiseen analytiikkaan
Öljynäytteiden analytiikka tehtynä kätevästi iCAP PRO ICP-OES-laitteistolla
Virvoitusjuomat ovat mitattavissa vaivattomasti iCAP PRO ICP-OES-laitteistolla

Kemia-lehden numerossa 3/2020 on julkaistu artikkeli uudesta iCAP PRO ICP-OES-laitteistosta

Kemia-lehden numerossa 5/2020 on julkaistu artikkeli iCAP PRO ICP-OES-laitteiston kameratekniikasta

Videoita

Maanäytteiden analysointi iCAP PRO -laitteistolla (Midwest Laboratories)
Öljynäytteiden nopea mittaaminen robustilla iCAP PRO -laitteistolla (Carter Machinery)
O-renkaiden vaihto sumukammioon
Autosamplerin kiskojen puhdistus ja voitelu
Sumuttiminen puhdistus Eluon avulla
Lisää ICP-OES videoita

Teknisiä tietoja

Thermo iCAP iCAP PRO ICP-OES -laitesarjan yleisesite on yleiskuvaus järjestelmästä.  Ohessa on teknisiä tietoja laitemalleittain:

 • Perusmalli iCAP PRO X
 • Työjuhta iCAP PRO XP
 • Tehomalli iCAP PRO XPS
 • Mittausnopeus vaihtelee laitemalleittain.  Kaikki näytteensyöttövarusteet ovat yhteensopivia eri laitemallien kanssa ja samoin havainnointialarajat ovat samat kaikilla laitemalleilla käytettäessä samaa mittausmoodia.  Laboratorion käyttöön sopivin laitemalli on valittavissa arvioimalla mm. viikottaisten mitattavien alkuaineiden ja näytteiden lukumäärä.

Lisävarusteita

 • Loop-tekniikka mittausten nopeuttamiseksi ja muistiefektin minimoimiseksi
 • Laimentava sampleri työskentelyn helpottamiseksi ja uusinta-ajojen minimoiseksi. Tuotteen esite ja toimintaperiaatteen kuvaus
 • Duo –mittaus (aksiaalinen ja radiaalinen mittaus samasta näytteestä)
 • Nestemäisten näytteiden syöttäjät (2-50 ml, 24-720 paikkaa)
 • Automaattinen laimentava näytteensyöttäjä öljynäytteille
 • Lisäherkkyyttä aerosolikuivaimella tai ultraäänisumuttimella
 • Hydridimittaus
 • Laserablaatio kiinteille näytteille

Ohjelmisto

 • Helppokäyttöinen, monipuolinen ja visuaalinen
 • Tietojen helppo ja tehokas käsittely
 • Kytkettävissä tietoverkkoon
 • Samanlainen ohjelmisto kuin Thermo Scientific ICP-MS-laitteilla, mikä helpottaa tekniikoiden omaksumista ja käyttöönottoa laboratoriossa
 • Element Finder”-toiminto, jonka avulla voi automatisoida alkuaineiden tunnistuksen ja aallonpituuksien valinnan
 • ”Optimisation”-toiminto, jonka avulla voi optimoida automaattisesti menetelmän mittausparametrit

Yhteydenottopyyntö

Esitteet, yhteydenotto- ja tarjouspyyntö

Varaosat

Varaosien ja tarvikkeiden tilaukset Hosmed Oy:stä

Kuvat