Analysaattori ja ohjelmisto

Yleistäthermo13

Uusien nopeiden nestetyppivapaiden SDD-detektorien myötä myös mikroanalytiikkaan tarkoitetut ohjelmat ovat kehittyneet ja nopeutuneet. Thermon EDS, WDS ja EBSD käyttöön tarkoitettu NS7- analysaattori ja -ohjelmisto mahdollistavat mittausnopeuden kasvattamisen jopa kymmenkertaiseksi perinteisiin laitteisiin verrattuna. Alkuainekartat (myös kvantitatiiviset) voidaan nyt näytematriisista riippuen kerätä jopa alle minuutissa. Kasvaneet mittausnopeudet mahdollistavat kaiken kerätyltä alueelta saadun tiedon käsittelyn erillisellä PC:llä: viiva-analyysin paikkaa ja karttojen alkuaineita voidaan nyt muuttaa myös jälkikäteen.

NS7 Analysaattori

 • Nopea käsittely (yli 1 000 000 counts/s)
 • Summa ja pakopiikkien automaattinen poisto

Pathfinder ohjelmisto

Syksyllä 2016 julkaista Pathfinder ohelmisto modernisoi täysin EDS -spektrien mittauksen ja käsittelyn

Perusohjelmat

 • Spektrin tulkinta
 • Kvantitointi
 • Pisteanalyysi
 • Viiva-analyysi (signaaleihin perustuva ja kvantitatiivinen)
 • Alkuainekartat (signaaleihin perustuva ja kvantitatiivinen)
 • Spectral Imaging
 • Kerää kaiken tiedon valitusta alueesta ja mahdollistaa näin tiedon myöhemmän käsittelyn ”offline” -tilassa. (spektrit, viiva-analyysit ja alkuainekartat)
 • Word ja PowerPoint-raportit napin painalluksella
 • Rajaton määrä asennuksia ”offline” -koneille

Esite (PDF)

 

HB Pathfinder Instrument 950 x 200

 

Lisäohjelmat

 • Spectral Match
  Vertaa saatua spektriä luotuihin kirjastospektreihin ja tunnistaa yhtäläisyydet
 • X-Phase
  Mahdollistaa karttojen luonnin yhdisteistä (faaseista) yksittäisten alkuaineiden sijaan
 • Drift Compenstion
  Ohjelma esimerkiksi varauksesta johtuvan mikroskooppikuvan liikkumisen estämiseksi
 • Compass
  Komponenttianalyysiin perustuva ohjelma, joka tunnistaa spektrin alueelta yksittäiset kohteet (alkuaineet), jotka normaalisti jäävät muun aineksen varjoon. Ohjelma myös nopeuttaa X-Phase ohjelman toimintaa moninkertaisesti
 • Feature Sizing with Chemical Typing
  Tunnistaa partikkelit taustasta harmaasävyn perusteella ja mittaa kunkin partikkelien koon muodon sekä kemiallisen jakauman ja luokittelee ne niiden mukaan

Applikaatioita