WDS detektori

Thermon MagnaRay WDS-detektori mullistaa WDS-mittauksen. Detektorissa on automatisoitu ennen aikaa vieneet toimenpiteet. Kolmeen suuntaan liikkuva moottori, automaattinen fokusointi sekä kiteen valinta ja säätö takaavat käyttäjältä vaadittujen toimenpiteiden poistumisen. MagnaRay toimii NS7 analysaattorin avulla täydessä yhteistyössä EDS-detektorin kanssa. Nyt on mahdollista tehdä EDS –mittaus siten, että NS7 -ohjelma tekee automaattisesti WDS –ajon päällekkäisiä piikkejä sisältävistä kohdista käyttäjän puuttumatta laisinkaan asiaan. Mittausalueena MagnaRaylla on 1.47 eV- 17,9 keV

thermo13Esite 1 (PDF)
Esite 2 (PDF)
Esite 3 (PDF)