Laserdiffraktio

Laserdiffraktio on erittäin hyvä menetelmä partikkelien koon ja kokojakauman määrittämiseksi. Laserdiffraktiossa laserin valo kulkee näytteen läpi ja sironneen valon intensiteetti mitataan. Isot partikkelit sirottavat valoa pienillä kulmilla, kun pienien partikkelien valon sirontakulmat ovat suuremmat.  Partikkelikoko lasketaan eri sirontakulmien intensiteetistä käyttäen hyväksi joko Frauhnoferin tai Mie -teoriaa.  Yleensä laserdiffraktiomentelmissä partikkelikoko raportoidaan tilavuuspainotteisina läpimittoina (DvX).

Malvern Mastersizer 3000 – uuden sukupolven partikkelikokoanalytiikkaa

Mastersizer 3000 laserdiffraktio partikkelikokoanalysaattori
Mastersizer 3000 laserdiffraktio partikkelikokoanalysaattori

Mastersizer 3000 -laitteisto edustaa uusinta teknologiaa partikkelikokanalytiikassa.  Laitteiston kehitystyössä näkyy Malvernin pitkä kokemus partikkelikokoanalytiikassa.  Mastersizer -tuotteet ovatkin eniten käytetty laitteisto niin teollisuudessa, tutkimuslaitoksissa kuin oppilaitoksissa.

Vaikuttavaa suorituskykyä

Täysin uudistettu optiikan ja elektroniikan ansiosta mittaukset tapahtuvat nopeasti ja siten säästää aikaa.  Laitteistolla on yksi markkinoiden laajimmista mittausalueista: 10 nm – 3,5 mm! Yhdistettynä erittäin laajaan valikoimaan dispersioyksiköitä käyttösovellutusten määrä on lähes rajaton.

Kompakti koko

Laitteiston koko on vain 69 cm x 30 cm, joten se on sijoitettavissa pieneenkin tilaan.

Automaattinen linjaus ja mittauskennon tunnistaminen

Oikea optiikan linjaus on kriittinen ominaisuus tarkoissa ja toistettavissa partikkelikokomittauksissa. Mastersizer 3000 -laitteistossa optiikka linjataan automaattisesti ennen jokaista mittausta.  Lisäksi laitteisto tunnistaa automaattisesti mittauskennon ja varmistaa, että kenno on oikein paikoillaan.

Helppo puhdistaa

Kaikissa mittauskennoissa on linssien pikalukitus, jonka avulla kennon ikkunat voidaan puhdistaa ilman erillisiä työkaluja.  Siten puhdistamien voidaan tehdä nopeasti, mikä luonnollisesti säästää aikaa ja laitteiston käyttö on tehokkaampaan.

Verifioitu tarkkuus ja toistettavuus

Mastersizer 3000 -laitteiston suorituskykyyn voi aina luottaa.  Tarkkuus ja toistettavuus on luonnollisesti aina tarkistettavissa standardien avulla.  Mastersizer 3000 -käyttäjä voi luottaa aina, että

  • tarkkuus on 0,6 %:a polystyreenistandardeilla mitattuna
  • toistettavuus on parempi kuin 0,5 % ja
  • uusittavuus on parempi kuin 1 %:a, mikä ylittää selvästi ISO 13320:2009 tai USP <429> -standardien suositukset.

Helppokäyttöinen ohjelmisto

Uudistettu ohjelmisto on helppokäyttöinen eikä sen käyttö vaadi erityistaitoja.  Ohjelmisto on helposti muokattavissa käyttäjän mieleiseksi.  Menetelmien kehitys tapahtuu nopeasti ja parhaimmillaan SOP-menetelmät yhdellä klikkauksella.

Edellisten Mastersizer -mallien käyttäjät voivat helposti siirtyä Mastersizer 3000 -laitteiston käyttäjiksi, koska menetelmät sekä analyysimallit voidaan siirtää ja analysoida.

Mastersizer 3000 näytteensyöttöyksiköt

Mastersizer 3000 -laitteistoon on saatavilla laaja määrä niin märkä- kuin jauhemaisten näytteiden syöttöyksiköitä.  Näiden avulla käyttäjä voi olla varma, että partikkelit dispergoidaan luotettavasti, oikealla konsentraatiolla sekä stabiilisti optisen penkin mittausalueelle.

Aero S

Aero S asettaa täysin uudet standardit jauhemaisten näytteiden mittauksiin. Sen suunnittelu perustuu täysin jauhemaisten näytteiden dispersioteorioihin.  Sen modulaarisen muotoilun ansiosta saadaan toistettava dispersio laajalle kirjolle näytteitä. Sen avulla on analysoitavissa hyvin hauraat tai sitten tahmeat tai vaikeasti dispergoitavat näytteet.

Aero S -jauhemaisten näytteiden dispergointiyksikkö
Aero S -jauhemaisten näytteiden dispergointiyksikkö

HYDRO -nopeat ja tehokkaat nestemäisten näytteiden syöttöyksiköt

Hydro LV – Ison tilavuuden dispersioyksikkö, joka on erinomainen kun näytteen määrä ei ole ongelma tai kun tarvitaan suuri määrä näytettä näytteenkäsittelyn luotettavuuden varmistamiseksi.

Hydro LV
Hydro LV

Hydro MV – Keskikoinen dispersioyksikkö, joka on suunniteltu erityisesti käytettäväksi kun näytemäärä on pieni tai kun halutaan käyttää muuta väliainetta kuin vettä.

Hydro MV
Hydro MV

Hydro SV – Pienen tilavuuden dispergointiyksikkö on erinomainen, kun väliaineen käyttö halutaan pitää mahdollisimman pienenä tai kun käytettävä näytemäärä on pieni.

Hydro SV pienen tilavuuden dispegointiyksikkö
Hydro SV pienen tilavuuden dispegointiyksikkö

Hydro EV – Puoliautomaattinen, jossa voidaan käyttää 600 ml tai 1 000 ml perusdekkoja.

Puoliautomaattinen nestedispergointiyksikkö
Puoliautomaattinen nestedispergointiyksikkö

Hydro SM – Lähtötason laitteisto, joka soveltuu erinomaisesti kun väliaineena on jokin muu kuin vesi.

Hydro SM – manuaalinen nestemäisten näytteiden dispergointiyksikkö
Hydro SM – manuaalinen nestemäisten näytteiden dispergointiyksikkö

Hydro Sight – Linssitön, dyynaaminen kuvantamisyksikkö.  Tällä yksiköllä saat reaaliaikaista kuvaa dispersiostasi.  Se on erinomainen työkalu menetelmän kehittämisessä ja ongelmien ratkaisussa.

Hydro Sight
Hydro Sight

Huolto ja tuki

Hosmedilla on kaksi tehdaskoulutettua huoltoinsinööriä sekä kaksi tehdaskoulutettua tuotepäällikköä vastaamassa Malvernin tuotteista.  Investoidessasi Malvern Mastersizer 3000 -laitteistoon saat myös luotettavan tuotetuen ja huoltopalvelut.  Näiden avulla voimme yhdessä varmistaa mahdollisimman tehokkaan ja pitkäikäisen käytön laitteistolle.