Zetapotentiaali

Zetapotentiaali

Zetapotentiaali on partikkelien välisen elektrostaattisen vuorovaikutuksen mitta ja se on yksi perusparametreista määriteltäessä tuotteen stabiilisuutta.  Sen mittaus antaa yksityiskohtaisen tiedon dispersioiden kyvystä aggregoitua tai flokkuloitua, ja mittaustulosta voidaankin käyttää dipersioiden, suspensioiden ja emulsioiden reseptuurien kehitystyössä ja optimoinnissa.

Oleellinen tekijä uusien tuotteiden tuotereseptien kehittämisessä on nopeus.  Zetapotentiaalin mittaaminen on yksi tapa nopeuttaa tuotereseptien stabiilisuusmittauksia / -tutkimuksia ja samalla säästää sekä aikaa että tuotekehityskustannuksia.

Kun vedenkäsittelyssä seurataan zetapotentiaalin arvoa, voidaan käsittelykemikaalien määrää optimoida ja sitä kautta saavutetaan kustannussäästöjä.

Zetapotentiaalimittaukset ovat tärkeitä monilla teollisuuden aloilla, kuten esimerkiksi:

 • keramiikka
 • lääketeollisuus
 • lääketiede
 • mineraalien prosessointi
 • elektroniikkateollisuus
 • vedenkäsittely

Uusi Zetasizer Advance tuoteperhe:

Zetasizer advance on erittäin menestyneen Zetasizer nano -tuoteperheen seuraaja.

Tuotesarjan kaikilla kolmella laitteistolla voidaan analysoida partikkelikoko, zetapotentiaali sekä molekyylipaino. Lisäksi laitteissa käytetään adaptiivista korrelattioa, M#-PALS zetapotentiaalianalyysiä, vakiovirta zetatilaa sekä tekoälyyn pohjautuvaa tiedon laadun opastusjärjestelmää.

Uusi Zetasizer Advance tuoteperhe

Zetasizer Advance -tuoteperheeseen kuuluvat:

Zetasizser Advance lab

Zetasizser Advance pro

Zetasizer Advance Ultra

Lisäksi nämä on saatavilla joka Blue tai Red tunnuksella

Valitse Blue-sarja, jos näytteesi tai mittauksesi ovat rutiinimittauksia, kuten metalliset kolloidit, oksidit tai pigmentit.

Valite Red-sarja, jos näytteesi ovat vaikeampia, kuten proteiinit, pinta-aktiviiaineliuokset tai matala kiintoainepitoisuus

 

Lisävarusteet

MPT2 Autotitraattori on lisävaruste, jonka avulla käyttäjä voi automatisoida näytteiden partikkeliko- sekä zetapotentiaalimittaukset. Sekä partikkelien koko että zetapotentiaali voidaan mitata sarjassa osana automaattista titrausta.

 • pH:n, johtokyvyn ja lisäaineiden vaikutusten automaattiset titraukset
 • titrausten yksinkertaistaminen standardoiduilla menetelmillä
 • parantaa tuottavuutta menetelmien automatisoinnin kautta
 • 3 ruiskuyksikköä hapoille, emäksille, suoloille tai muille vesipohjaisille lisäaineille
 • magneettisekoittaja, jolla varmistat näytteen täydellisen sekoittumisen
 • värikoodit ohjelmalla ja titraattorissa helpottavat käyttöä

  Zetasizer varustettuna MPT2 autotitraattorilla
  Zetasizer varustettuna MPT2 autotitraattorilla

NanoSampler

NanoSamplerin avulla voidaan varmistaa tarkat ja toistettavat näytteiden syötöt Zetasizer Nano-sarjan tuotteisiin.   Tämä soveltuu erinomaisesti laboratorioihin, joissa suuri määrä mittauksia ja vaaditaan suurta toistettavuutta tai monimuuttuja-analysiit ovat tärkeitä.

Zetasizer Nanosampler
Zetasizer Nanosampler

 

Kyvetit zetapotentiaalin mittaamiseen

Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti (Disposable folded capillary cell)

Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti
Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti

Zetapotentiaalimittaukset ovat erittäin herkkiä kontaminaatioille.  Kertakäyttöisien kyvettien käytöllä voidaan eliminoida kontaminaatiot.  Kapillaarikyvetit soveltuvat myös partikkelikokomittauksiin.  Huolimatta siitä, että nämä ovat ns. kertakäyttöisiä, voidaan niitä käyttää useisiin mittauksiin matalan johtokyvyn näytteille.  Kapillaarikyvetit sopivat myös käytettäväksi autotitraattorin kanssa.  Tällöin voidaan tehdä rutiininomaisesti useista mittauksia laajalla pH-alueella.

Universaali ”dip cell”- paketti

"Dip Cell"
”Dip Cell”

”Dip Cell” -käytetään  zetapotentiaalimittauksiin.  Soveltuu niin vesi- kuin ei-vesipitoisten näytteiden zetapotentiaalimäärityksiin. Kyvetti on suunniteltu puhdistettavaksi ja käytettäväksi uudelleen yhdessä polystyreeni- tai lasikyvettien kanssa.

 

Korkean konsentraation zetapotentiaalikyvetti (High Concentration zeta potential cell)

Korkean konsentraation kyvetti
Korkean konsentraation kyvetti

Tämän kyvetin avulla näytteet voidaan mitata ilman laimennosta.  Kyvetissä on läpivirtausmahdollisuus, jolloin sitä voidaan käyttää MPT-2 -autotitraattorin kanssa.

Pintojen zetapotentiaalimittaus -lisävaruste

Tämän avulla voidaan mitata tasaisten pintojen zetapotentiaali.  Tällaisia materiaaleja ovat mm. suodatinpaperit, silika, polymeerit jne.

Pintojen zetapotentiaalimittauskyvetti
Pintojen zetapotentiaalimittauskyvetti

Huolto ja tuki

Hosmedilla on kaksi tehdaskoulutettua huoltoinsinööriä sekä kaksi tehdaskoulutettua tuotepäällikköä vastaamassa Malvernin tuotteista.  Investoidessasi Malvern zetasizer nano -laitteistoon saat myös luotettavan tuotetuen ja huoltopalvelut.  Näiden avulla voimme yhdessä varmistaa mahdollisimman tehokkaan ja pitkäikäisen käytön laitteistolle.

Zetasizer esite

Kysy lisää partikkelianalyysituotteisen käyttökohteista ja pyydä laite-esittely tämän linkin kautta.

Linkki valmistajan partikkelianalyysisivuille.

Videoita

Video Zetasizer adnvance