Zetapotentiaali

Zetapotentiaali

Zetapotentiaali on partikkelien välisen elektrostaattisen vuorovaikutuksen mitta ja se on yksi perusparametreista määriteltäessä tuotteen stabiilisuutta.  Sen mittaus antaa yksityiskohtaisen tiedon dispersioiden kyvystä aggregoitua tai flokkuloitua, ja mittaustulosta voidaankin käyttää dipersioiden, suspensioiden ja emulsioiden reseptuurien kehitystyössä ja optimoinnissa.

Oleellinen tekijä uusien tuotteiden tuotereseptien kehittämisessä on nopeus.  Zetapotentiaalin mittaaminen on yksi tapa nopeuttaa tuotereseptien stabiilisuusmittauksia / -tutkimuksia ja samalla säästää sekä aikaa että tuotekehityskustannuksia.

Kun vedenkäsittelyssä seurataan zetapotentiaalin arvoa, voidaan käsittelykemikaalien määrää optimoida ja sitä kautta saavutetaan kustannussäästöjä.

Zetapotentiaalimittaukset ovat tärkeitä monilla teollisuuden aloilla, kuten esimerkiksi:

 • keramiikka
 • lääketeollisuus
 • lääketiede
 • mineraalien prosessointi
 • elektroniikkateollisuus
 • vedenkäsittely

Uudet Zetasizer -sarjan tuotteet : Zetasizer Ultra ja Pro

Huippuluokan tuotteet Zetapotentiaalin ja elektroforeettisen valonsironnon määrityksiin
Zetasizer Ultra ja Pro

Malvernin uutuksien Zetasizer Ultran ja Pro:n avulla määrität elektroforeettisen valonsironnan ja zetapotentiaalin nopeasti ja luotettavasti.  Malvernin kehittämä M3-PALS -tekniikkaa mahdollistaa zetapotentiaalin mittaamisen myös korkean johtokyvyn näytteistä.  Zetasizer Ultralla on lisäksi mahdollista määrittää saman mittauksen aikana sekä partikkelikoko että konsentraatio (partikkelia/mL).

Mittaus:  zetapotentiaali, molekyylien koko ja -paino, partikkelikoko, partikkelien konsentraatio

Lämpötila-alue: 0 … 90 C

Partikkelikokoalue: 0,3 nm – 10 µm

Tekniikka: Elektroforeettinen valonsironta, Dynaaminen valonsironta, Staattinen valonsironta

Zetapotentiaalin mittasalue:  Ei rajaa

Minimi näytetilavuus: 20 µl

Minimi näytekonsentraatio: 10 mg / ml Zetasizer Pro

Minimi näytekonsentraatio: 1 mg / ml Zetasizer  Ultra

Maksimi näytekonsentraatio: 40 p-%

Maksimi johtokyky: 260 mS/cm

 

Zetasizer Nano -tuoteperhe

Koska Malvern julkisti uudet Zetasizer -sarjan tuotteet, niin osan Zetasizer nano -sarjan tuotteiden valmistus loppuu 2018 lopussa.  Seuraavat tuotteet poistuvat valmistuksesta vuoden 2018 loppuun mennessä: Zetasizer nano S90, ZS90 ja ZSP.

Zetasizer nano S, Z ja ZS -tuotteiden valmistus jatkuu vielä ainakin vuoden 2019 loppuun saakka.

Zetasizer Nano -tuoteperheestä löytyy aina käyttäjälle oikea laitteisto zetapotentiaalin mittaamiseen.

 

Zetasizer Nano Z

Vain zetapotentiaalin mittauksia varten suunniteltu laitteisto

Mittaus:  zetapotentiaali

Partikkelikokoalue: 0,0038 µm – 100 µm

Tekniikka: Elektroforeettinen valonsironta

zetasizer nano z

 

Zetasizer Nano ZS

Suorituskykyinen, helppokäyttöinen, monipuolinen laitteisto.

Mittaus:  zetapotentiaali, molekyylien koko ja -paino, partikkelikoko

Lämpötila: 0 … 90 C

Partikkelikokoalue: 0,3 nm – 10 µm

Tekniikka: Elektroforeettinen valonsironta, Dynaaminen valonsironta, Staattinen valonsironta

Zetasizer nano ZS
Zetasizer nano ZS

 

Zetasizer Nano ZS90

Edullinen molekyylien, partikkelikokojen sekä zetapotentiaalimittauksiin suunniteltu laitteisto

Mittaus:  zetapotentiaali, molekyylien koko ja -paino, partikkelikoko

Lämpötila: 0 … 90 C

Partikkelikokoalue: 0,3 nm – 5 µm

Tekniikka: Elektroforeettinen valonsironta, Dynaaminen valonsironta, Staattinen valonsironta

Zetasizer nano ZS90
Zetasizer nano ZS90

 

Zetasizer Nano ZSP

Nano-sarjan huippulaitteisto.

Mittaus:  zetapotentiaali, molekyylien koko ja -paino, partikkelikoko, proteiinien liikkuvuus, mikroreologia

Lämpötila-alue: 0 … 90 C

Partikkelikokoalue: 0,3 nm – 10 µm

Tekniikka: Elektroforeettinen valonsironta, Dynaaminen valonsironta, Staattinen valonsironta

 

Zetasizer-1
Zetasizer

Lisävarusteet

MPT2 Autotitraattori on lisävaruste, jonka avulla käyttäjä voi automatisoida näytteiden partikkeliko- sekä zetapotentiaalimittaukset. Sekä partikkelien koko että zetapotentiaali voidaan mitata sarjassa osana automaattista titrausta.

 • pH:n, johtokyvyn ja lisäaineiden vaikutusten automaattiset titraukset
 • titrausten yksinkertaistaminen standardoiduilla menetelmillä
 • parantaa tuottavuutta menetelmien automatisoinnin kautta
 • 3 ruiskuyksikköä hapoille, emäksille, suoloille tai muille vesipohjaisille lisäaineille
 • magneettisekoittaja, jolla varmistat näytteen täydellisen sekoittumisen
 • värikoodit ohjelmalla ja titraattorissa helpottavat käyttöä

  Zetasizer varustettuna MPT2 autotitraattorilla
  Zetasizer varustettuna MPT2 autotitraattorilla

NanoSampler

NanoSamplerin avulla voidaan varmistaa tarkat ja toistettavat näytteiden syötöt Zetasizer Nano-sarjan tuotteisiin.   Tämä soveltuu erinomaisesti laboratorioihin, joissa suuri määrä mittauksia ja vaaditaan suurta toistettavuutta tai monimuuttuja-analysiit ovat tärkeitä.

Zetasizer Nanosampler
Zetasizer Nanosampler

 

Kyvetit zetapotentiaalin mittaamiseen

Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti (Disposable folded capillary cell)

Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti
Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti

Zetapotentiaalimittaukset ovat erittäin herkkiä kontaminaatioille.  Kertakäyttöisien kyvettien käytöllä voidaan eliminoida kontaminaatiot.  Kapillaarikyvetit soveltuvat myös partikkelikokomittauksiin.  Huolimatta siitä, että nämä ovat ns. kertakäyttöisiä, voidaan niitä käyttää useisiin mittauksiin matalan johtokyvyn näytteille.  Kapillaarikyvetit sopivat myös käytettäväksi autotitraattorin kanssa.  Tällöin voidaan tehdä rutiininomaisesti useista mittauksia laajalla pH-alueella.

Universaali ”dip cell”- paketti

"Dip Cell"
”Dip Cell”

”Dip Cell” -käytetään  zetapotentiaalimittauksiin.  Soveltuu niin vesi- kuin ei-vesipitoisten näytteiden zetapotentiaalimäärityksiin. Kyvetti on suunniteltu puhdistettavaksi ja käytettäväksi uudelleen yhdessä polystyreeni- tai lasikyvettien kanssa.

 

Korkean konsentraation zetapotentiaalikyvetti (High Concentration zeta potential cell)

Korkean konsentraation kyvetti
Korkean konsentraation kyvetti

Tämän kyvetin avulla näytteet voidaan mitata ilman laimennosta.  Kyvetissä on läpivirtausmahdollisuus, jolloin sitä voidaan käyttää MPT-2 -autotitraattorin kanssa.

Pintojen zetapotentiaalimittaus -lisävaruste

Tämän avulla voidaan mitata tasaisten pintojen zetapotentiaali.  Tällaisia materiaaleja ovat mm. suodatinpaperit, silika, polymeerit jne.

Pintojen zetapotentiaalimittauskyvetti
Pintojen zetapotentiaalimittauskyvetti

Huolto ja tuki

Hosmedilla on kaksi tehdaskoulutettua huoltoinsinööriä sekä kaksi tehdaskoulutettua tuotepäällikköä vastaamassa Malvernin tuotteista.  Investoidessasi Malvern zetasizer nano -laitteistoon saat myös luotettavan tuotetuen ja huoltopalvelut.  Näiden avulla voimme yhdessä varmistaa mahdollisimman tehokkaan ja pitkäikäisen käytön laitteistolle.

Zetasizer esite

Kysy lisää partikkelianalyysituotteisen käyttökohteista ja pyydä laite-esittely tämän linkin kautta.

Linkki valmistajan partikkelianalyysisivuille.

Videoita

Zetasizer Nano esittelyvideo