Proteiini

Proteiinipitoisuuden määrittäminen on mahdollista nopeasti ja tarkasti elintarvikenäytteistä käytettäessä CEM Corporationin valmistamaa automaattista Sprint analysaattoria.

  • Laitteisto mittaa suoraan proteiinin määrän (ei laskentaa typen pitoisuusmäärityksen kautta) korvaten Kjehldahl-tekniikan
  • Tekniikka perustuu vaarattoman vesiliukoisen iTAG värireagenssin käyttöön, mikä kiinnittyy proteiiniin mahdollistaen pitoisuusmäärityksen fotometrisesti. Rikkihapon käytölle ei ole tarvetta Sprint -laitteistolla
  • Tekniikalla on kansainväliset AOAC ja AACC hyväksynnät
  • Näyte punnitaan kuppiin Sprintiin yhdistettävällä vaa´alla ja asetetaan laitteen sisälle. Reagenssien annostelu ja mittaus ovat täysin automaattisia
  • Laajennettavissa orgaaniseen uutton
  • Mittausaika on alle kaksi minuuttia

Esite

Kuvat