0%
Tilaa tästä

Laadukkaat IR spektrit oikeilla lisävarusteilla

Kaupallisten IR spektrometrien alkuaikoina 1940 luvulta alkaen, valtaosa analytiikasta suoritettiin transmissiomittauksina. Nestemäisiä tai liuotettuja kiinteitä näytteitä tiputettiin muutama pisara esimerkiksi KBr tabletille, joka laitettiin mittakammioon ja IR säde johdettiin tabletista läpi. Kvantitatiivisia määrityksiä varten käytettiin järjestelyä, jossa kahden tabletin väliin muodostettiin vakiomittainen valotie, jonka nestenäyte täytti kokonaan.

Vaikeasti liuotettavia kiinteitä näytteitä jauhettiin pieni määrä kuulamyllyssä yhdessä KBr:n kanssa ja tästä homogeenisesta seoksesta puristettiin näytetabletti. Toinen mahdollisuus oli sekoittaa pieni määrä kiinteää näytettä morttelissa parafiiniöljyyn ja mitata seos nestenäytteen tavoin. KBr on hyvä materiaali, koska se ei aiheuta signaaleja IR alueelle, parafiiniöljy tuottaa tyypillisiä hiilivedyn signaaleja, jotka voivat hankaloittaa spektrien tulkintaa tai peittää alleen joitain näytteen signaaleja.  

Edellä mainitut näytteenvalmistelutavat mahdollistavat hyvälaatuisten spektrien tuottamisen mistä tahansa näytteestä, mutta niitä pidetään nykyaikana melko työläinä. Yhä useampi laboratorio on siirtynyt ATR tekniikkaan, koska silloin IR mittauksen tekninen suoritus on suoraviivaista ja näytteenkäsittely yleensä vähäistä. Alla olevassa kuvassa on esitetty IR säteen kulkureitti kiteestä näytteeseen ATR mittauksen aikana.

ATR on helppokäyttöinen tekniikka ja se soveltuu erityisen hyvin materiaalien tunnistuksiin ja vika-analyyseihin, joissa tuotetaan nopeasti spektri ja tehdään sille kirjastohaku. Perinteistä transmissiomittausta kannattaa harkita erityisesti kvantitatiivisissa analyyseissä ja myös tunnistuksissa sellaisille nestemäisille näytteille, joiden heikot signaalit osuvat timantin signaalin alueelle, eikä kemiallisen yhteensopivuuden vuoksi voida käyttää sinkkiselenidi- tai germaniumkidettä. Alla on tarkemmin esitelty Specac ATR lisävarusteita eri käyttötarkoituksiin ja Pearl transmissiovarustetta.

Nykyaikaiset Specac varusteet FTIR analytiikkaan

Video Specac ATR varusteista

Minkälaista näytettä haluat mitata?

Asiantuntijamme on valmiina auttamaan

Hosmed Oy on Specac tuotteiden virallinen maahantuoja. Toimitamme varusteita lähes kaikkien valmistajien FTIR laitteisiin. Kysy rohkeasti lisätietoja.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.