0%
Tilaa tästä

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 § – Laatimispäivämäärä 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Hosmed Oy
Elannontie 5
01510 Vantaa

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hosmed  Oy
Sami Haiko, asiakkuusvastaava
020 775 6332
sami.haiko@hosmed.fi

3. Rekisterin nimi

Hosmed Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen yhteydessä. Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään yhteydenpidossa nykyisiin asiakkaisiin, uusien asiakkaiden hankinnassa ja yhtiön tarjoamien palveluiden markkinoinnissa.

Sähköinen suoramarkkinointi toteutetaan tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukaisesti ja B2B -sähköpostimarkkinoinnin hyvää tapaa noudattaen. Sähköpostiviestintää pyritään mahdollisimman tarkasti kohdentamaan rekisteröidyn työtehtävien mukaisesti. Sähköpostiviestinnästä voi kieltäytyä jokaisessa markkinointipostissa olevan linkin kautta tai lähettämällä sähköpostia edellä mainituille yhteyshenkilöille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin taltioidaan asiakkaan nimi ja työhön liittyvät yhteystiedot (posti- ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan asiakkailta. Rekisteri koostetaan Hosmed Oy:n maahantuomien tuotteiden nykyisistä ja potentiaalisista käyttäjistä. Lisäksi sitä kootaan Hosmed Oy:n asiakaskontaktien yhteydessä, keräämällä tietoja julkisista lähteistä, organisaatioiden nettisivuilta ja julkaisuista.

7. Rekisteröidyn tietojen luovutus

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Yksittäisiä rekisteritietoja voidaan luovuttaa tapauskohtaisesti  pyydettäessä henkilöltä erillinen suostumus. Luovutuksen syynä on tällöin vastavuoroisen yhteydenpidon mahdollistaminen rekisteriin kirjatun henkilön ja ulkopuolisen tahon välillä.

8. Evästeet ja muut samankaltaiset tekniikat

Käytämme evästeitä tai muita samankaltaisia tekniikoita Palvelun tarjoamisessa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka on sijoitettu Käyttäjän laitteelle keräämään normaaleja internetin lokitietoja. Palvelun tietyt toiminnallisuudet vaativat evästeiden käyttöä. Käytämme evästeitä lisätäksemme Palvelun toimivuutta ja tehdäksemme siitä helpomman käyttää.

Käyttäjä voi asettaa selaimensa asetukset siten, että se ei hyväksy evästeiden käyttöä. Käyttäjä voi myös rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimelta. Koska evästeet kuitenkin ovat osa Palvelun toimintatapaa, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa Palvelun toimivuuteen.

Sivusto hyödyntää sivuston käytön analysoimisessa Google Analytics -analyysipalvelua.

9. Aineiston suojaus

Rekisteriä käsitellään ATK:n avulla. Rekisteri on suojattu Hosmed Oy:n ulkopuolisilta palomuurilla ja salatulla yhteydellä.

10. Muutokset ja tarkistus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa ottamalla yhteyttä alla mainittuun henkilöön. Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai yhteystietojensa poistamista rekisteristä.

Sami Haiko
Asiakkuusvastaava
sami.haiko@hosmed.fi
020 775 6332

Hosmed Oy
Laboratoriolaitteiden maahantuonti, koulutus ja huolto
Elannontie 5, 01510 Vantaa