0%
Tilaa tästä

Reometrit

Laitteet reometrisiin mittauksiin.

Asiantuntijamme on valmiina auttamaan

Kerromme mielellämme lisää ja autamme valitsemaan tarpeeseen parhaiten sopivat tuotteet.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Reometriset mittaukset

Viskositeetti on suhteellisen yksinkertaisella koejärjestelyllä mitattava materiaalin ominaisuus, jolla pystytään selvittämään erilaisia virtaussominaisuuksia. Yleensä viskositeetti mitataan pyörittämällä tietyn dimension omaavaa mittapäätä näytteessä standardinmukaisella nopeudella tunnetussa lämpötilassa. Näytteestä johtuvasta pyöritysliikettä vastustavasta voimasta voidaan mittapään ulkomittojan avulla laskea suhteellinen viskositeetti.

Viskositeetin mittaaminen rotaatiotekniikalla on kaikista yksinkertaisin reologinen analyysi. Reometrillä voidaan mitata rotaatiossa käyttäen standardinmukaisia mittapäitä ja -astioita, jolloin voidaan määrittää absoluuttinen viskositeetti. Mikäli halutaan tarkempaa tietoa näytteen hienorakenteesta, on otettava käyttöön oskilloiviin mittauksiin suunniteltu reometri. Oskilloivissa mittauksissa näytteeseen voidaan kohdistaa tarkasti pieniä voimia tai aiheuttaa materiaalin hienorakenteeseen ainoastaan hyvin pieni hallittu muodonmuutos. Oskilloivalla mittaustavalla saadaan tietoa näytteen käyttäytymisestä esimerkiksi säilytyksen, kuljetuksen tai loppukäytön aikana.

Ohjelmat

Thermo HAAKE laitteita ohjatataan selkeällä RheoWin ohjelmalla.

RheoWin ohjelmassa uuden reologisen  mittausmenetelmän kehittäminen on helppoa. Päänäkymässä mittausmodulit on luokiteltu kolmeen loogiseen osaan. Yleisosasta löytyvät lämpötilan ja mittavälin säädön ikonit. Mittausosassa on esitelty kaikki kyseisellä laitekokoonpanolla käytettävissä olevat mittaustavat. Mittauksen jälkeen datalle voidaan suorittaa automaattisia laskentoja, joiden ikonit ovat esillä evaluation ikkunassa. Täysin tuntemattomalle näytteelle voidaan halutessa tehdä testisarja Rheowizard ominaisuutta käyttäen.