Yleistä

Partikkelianalytiikka

Partikkelianalytiikka eli partikkelikoko- ja zetapotentiaalimittaukset sekä morfologian määritykset ovat erittäin tärkeitä analyysejä uusien tuotteiden kehityksessä ja tuotannonohjauksessa teollisuudessa. Malvern valikoimassa löytyy tuotteita kuivien jauheiden, emusioiden, suspensioiden ja spraynäytteiden analysointiin.

Partikkelikoko ja morfologia määräävät suurelta osalta kuinka jauhemaiset tuotteet virtaavat prosessin, kuljetuksen ja säilytyksen aikana. Niiden avulla voidaan osaltaan säädellä lopputuotteiden ominaisuuksia kuten liukoisuutta tai suspension stabiilisuutta. Partikkelilaskenta ja kuvantaminen antavat helposti tulkittavaa tietoa tuotteen partikkeleiden perusominaisuuksista.

Teollisen tuotteen kuivausprosessin optimointi on usean osatekijän summa, johon kuuluu kosteudenhallinnan lisäksi raekoon optimointi. Jauhatukset, suodatukset ja erilaiset teollisuuden kiteytys- ja saostusprosessit ovat haastavia hallita ilman oikeita analyysilaitteita. Ideaalinen partikkelikokojakauma ja morfologia varmistavat tuotteen oikeat ominaisuudet lopullisessa käyttötarkoituksessa. Perinteisten laboratoriolaitteiden rinnalle useissa tekniikoissa on tarjolla myös suoraan prosessiin liitettäviä online analysaattoreita.

MS-3000

Mastersizer 3000

Ladattava esite

Zetasizer-1

Zetasizer NANO

Zetasizer esite

Morphologi-G3

Morphologi G3

G3 ladattava esite

 

Kysy lisää partikkelianalyysituotteisen käyttökohteista ja pyydä laite-esittely tämän linkin kautta.

Linkki valmistajan partikkelianalyysisivuille.