Morfologia

Morfologia

Partikkelikoon ja -jakauman lisäksi partikkelien muodolla saattaa olla merkittävä vaikutus materiaalin toimivuuteen ja prosessien ohjattavuuteen.

Malvern valmistaa tuotteita, jotka perustuvat mikroskooppiteknologiaan ja edistykselliseen kuva-analyysiin.  Näiden avulla partikkeleista saadaan analysoitua muoto ja lukumäärä niin jauhemaisista kuin nestemäisistä näytteistä.

Morfologian hyödyt

Morfologia-analyysissä käytetään automaattista kuvantamista, jonka avulla saadaan erittäin yksityiskohtaista tietoa tutkittavan materiaalin partikkeleista.

Yhdistämällä partikkelikokomittausten (esim. pituus) tulokset partikkelien muotanalyysiin (esim. kuperuus, ympärysmitta) morfoligisessa analyysissa saadaan täydellinen kuva materiaalista.

Analyysissä saadaan yksityiskohtaiset 2D-kuvat kustakin näytteen partikkelista.  Kuva-analyysi partikkeleista yhdessä koko- ja muotoanalyysin kanssa on erittäin tehokas työkalu esimerkiksi agglomeraattien tai ei-toivottujen partikkelien tunnistamisessa.

Automaattinen kuva-analyysi mittaa tuhansia partikkeleita ja on siten erittäin nopea menetelmä.  Tavallisessa mikroskooppianalyysissä saadaan mitattua vain murto-osa automaattiseen kuvantamiseen verrattuna ja siten sen avulla ei saada tilastollisesti luotettavaa tulosta – kuten automaattisessa kuvantamismentelmässä saadaan!

Kuvat otetaan täysin automaattisesti ja sen jälkeen tapahtuva analysointi ja partikkelien muotojen ja koon luokittelu on myös täysin automaattinen. Tämän vuoksi analyysi on nopea eikä vaadi paljoa operaattorin aikaa

MALVERN MORPHOLOGI 4

Partikkelimuotojen ja kokojen analysointi Morphologi 4 laitteistolla
Uusi Malvern Morphologi 4

Täysin uusi Malvern Morphologi 4 on erittäin edistyksellinen automaattinen kuvantamislaitteisto, jolla voidaan määrittää partikkelin koko ja muoto jauhemaisista näytteistä, suspensioista sekä suoraan suodattimilta.

Se on erinomainen valinta nykyaikaiseen R&D laboratorioon, joissa on paljon erilaisia analyysitarpeita.  Tämän avulla voit korvata kalliit ja hitaat manuaaliset mikroskooppimenetelmät.

Morfolgi 4:n avulla määritykset ovat nopeita ja siten ajansäästö on merkittävä höyty.  Sekä mittaukset että analyysit ovat täysin automatisoituja.

Morfologi 4 ominaisuudet ja edut

 • Laaja partikkelikokoalue 0,5 µm:stä jopa > 1 300 µm:iin
 • Yli 20 erilaisen morfologisen parametrin avulla saadaan erittäin paljon tietoa näytteen partikkelien ominaisuuksista
 • SOP-menetelmien avulla näytteen dispersio, mittaus sekä analysointi täysin automaattisesti ja toistettavasti
 • Automaattisen ”Sharp Edge”-analyysin avulla jopa matalakontrastisten partikkelien analysointi on mahdollista
 • Korkean resoluution mikroskoopilla korkealaatuisia kuvia ja siten luotettavampi analyysi
 • Integroitu jauhemaisten näytteiden dispersio takaa toistettavat mittaukset
 • Eri tyyppisille näytteille laaja valikoima mittakennoja, joiden avulla laitteistolla on mahdollista mitata erilaisia suspensioita ja myös analysoida näytteitä suoraan suodattimilta
 • Hyvin edistykselliset tiedon analysointityökalut, joilla saadaan näytteistä täydellinen kuva
 • Mahdollista myös tehdä mittaukset manuaalisesti
 • 21 CFR 11 ohjelmisto
Malvern Morphologi 4 ja jauhemaisten näytteiden automaattinen dispersioyksikkö SDU

 

Katso video Morfologi 4 laitteistosta täältä 

Valmistajan tuotesivuille päästä tästä linkistä

 

Morphologi G3

Morpholigi G3 -laitteiston valmistus on päättynyt ja täysin uudistettu Morphologi 4 korvaa G3:n

 

Morphologi-G3

 

 

Käytössä Kemia-lehden luvalla. Lehden numero 4/2018.

 

Kysy lisää partikkelianalyysituotteisen käyttökohteista ja pyydä laite-esittely tämän linkin kautta.

Linkki valmistajan partikkelianalyysisivuille.

Zetapotentiaali

Zetapotentiaali

Zetapotentiaali on partikkelien välisen elektrostaattisen vuorovaikutuksen mitta ja se on yksi perusparametreista määriteltäessä tuotteen stabiilisuutta.  Sen mittaus antaa yksityiskohtaisen tiedon dispersioiden kyvystä aggregoitua tai flokkuloitua, ja mittaustulosta voidaankin käyttää dipersioiden, suspensioiden ja emulsioiden reseptuurien kehitystyössä ja optimoinnissa.

Oleellinen tekijä uusien tuotteiden tuotereseptien kehittämisessä on nopeus.  Zetapotentiaalin mittaaminen on yksi tapa nopeuttaa tuotereseptien stabiilisuusmittauksia / -tutkimuksia ja samalla säästää sekä aikaa että tuotekehityskustannuksia.

Kun vedenkäsittelyssä seurataan zetapotentiaalin arvoa, voidaan käsittelykemikaalien määrää optimoida ja sitä kautta saavutetaan kustannussäästöjä.

Zetapotentiaalimittaukset ovat tärkeitä monilla teollisuuden aloilla, kuten esimerkiksi:

 • keramiikka
 • lääketeollisuus
 • lääketiede
 • mineraalien prosessointi
 • elektroniikkateollisuus
 • vedenkäsittely

Uusi Zetasizer Advance tuoteperhe:

Zetasizer advance on erittäin menestyneen Zetasizer nano -tuoteperheen seuraaja.

Tuotesarjan kaikilla kolmella laitteistolla voidaan analysoida partikkelikoko, zetapotentiaali sekä molekyylipaino. Lisäksi laitteissa käytetään adaptiivista korrelattioa, M#-PALS zetapotentiaalianalyysiä, vakiovirta zetatilaa sekä tekoälyyn pohjautuvaa tiedon laadun opastusjärjestelmää.

Uusi Zetasizer Advance tuoteperhe

Zetasizer Advance -tuoteperheeseen kuuluvat:

Zetasizser Advance lab

Zetasizser Advance pro

Zetasizer Advance Ultra

Lisäksi nämä on saatavilla joka Blue tai Red tunnuksella

Valitse Blue-sarja, jos näytteesi tai mittauksesi ovat rutiinimittauksia, kuten metalliset kolloidit, oksidit tai pigmentit.

Valite Red-sarja, jos näytteesi ovat vaikeampia, kuten proteiinit, pinta-aktiviiaineliuokset tai matala kiintoainepitoisuus

 

Lisävarusteet

MPT2 Autotitraattori on lisävaruste, jonka avulla käyttäjä voi automatisoida näytteiden partikkeliko- sekä zetapotentiaalimittaukset. Sekä partikkelien koko että zetapotentiaali voidaan mitata sarjassa osana automaattista titrausta.

 • pH:n, johtokyvyn ja lisäaineiden vaikutusten automaattiset titraukset
 • titrausten yksinkertaistaminen standardoiduilla menetelmillä
 • parantaa tuottavuutta menetelmien automatisoinnin kautta
 • 3 ruiskuyksikköä hapoille, emäksille, suoloille tai muille vesipohjaisille lisäaineille
 • magneettisekoittaja, jolla varmistat näytteen täydellisen sekoittumisen
 • värikoodit ohjelmalla ja titraattorissa helpottavat käyttöä

  Zetasizer varustettuna MPT2 autotitraattorilla
  Zetasizer varustettuna MPT2 autotitraattorilla

NanoSampler

NanoSamplerin avulla voidaan varmistaa tarkat ja toistettavat näytteiden syötöt Zetasizer Nano-sarjan tuotteisiin.   Tämä soveltuu erinomaisesti laboratorioihin, joissa suuri määrä mittauksia ja vaaditaan suurta toistettavuutta tai monimuuttuja-analysiit ovat tärkeitä.

Zetasizer Nanosampler
Zetasizer Nanosampler

 

Kyvetit zetapotentiaalin mittaamiseen

Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti (Disposable folded capillary cell)

Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti
Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti

Zetapotentiaalimittaukset ovat erittäin herkkiä kontaminaatioille.  Kertakäyttöisien kyvettien käytöllä voidaan eliminoida kontaminaatiot.  Kapillaarikyvetit soveltuvat myös partikkelikokomittauksiin.  Huolimatta siitä, että nämä ovat ns. kertakäyttöisiä, voidaan niitä käyttää useisiin mittauksiin matalan johtokyvyn näytteille.  Kapillaarikyvetit sopivat myös käytettäväksi autotitraattorin kanssa.  Tällöin voidaan tehdä rutiininomaisesti useista mittauksia laajalla pH-alueella.

Universaali ”dip cell”- paketti

"Dip Cell"
”Dip Cell”

”Dip Cell” -käytetään  zetapotentiaalimittauksiin.  Soveltuu niin vesi- kuin ei-vesipitoisten näytteiden zetapotentiaalimäärityksiin. Kyvetti on suunniteltu puhdistettavaksi ja käytettäväksi uudelleen yhdessä polystyreeni- tai lasikyvettien kanssa.

 

Korkean konsentraation zetapotentiaalikyvetti (High Concentration zeta potential cell)

Korkean konsentraation kyvetti
Korkean konsentraation kyvetti

Tämän kyvetin avulla näytteet voidaan mitata ilman laimennosta.  Kyvetissä on läpivirtausmahdollisuus, jolloin sitä voidaan käyttää MPT-2 -autotitraattorin kanssa.

Pintojen zetapotentiaalimittaus -lisävaruste

Tämän avulla voidaan mitata tasaisten pintojen zetapotentiaali.  Tällaisia materiaaleja ovat mm. suodatinpaperit, silika, polymeerit jne.

Pintojen zetapotentiaalimittauskyvetti
Pintojen zetapotentiaalimittauskyvetti

Huolto ja tuki

Hosmedilla on kaksi tehdaskoulutettua huoltoinsinööriä sekä kaksi tehdaskoulutettua tuotepäällikköä vastaamassa Malvernin tuotteista.  Investoidessasi Malvern zetasizer nano -laitteistoon saat myös luotettavan tuotetuen ja huoltopalvelut.  Näiden avulla voimme yhdessä varmistaa mahdollisimman tehokkaan ja pitkäikäisen käytön laitteistolle.

Zetasizer esite

Kysy lisää partikkelianalyysituotteisen käyttökohteista ja pyydä laite-esittely tämän linkin kautta.

Linkki valmistajan partikkelianalyysisivuille.

Videoita

Video Zetasizer adnvance 

 

 

Dynaaminen valonsironta, DLS

Dynaaminen Valonsironta, DLS

Dynaaminen valonsironta (DLS) on näytettä hajottamaton, hyvin tunnettu menetelmä molekyylien ja partikkelien koon ja -jakauman määrittämiseen.  Tyypillisiä DLS-sovellutusalueita ovat nesteeseen dispergoitujen tai liuotettujen partikkelien, emulsioiden tai molekyylien karakterisointi.  Partikkeleista tai molekyyleistä valo siroaa eri intensiteeteillä Brownin liikkeen vuoksi. Näistä intensiteettimuutoksista saadaan Brownin liikkeen nopeus ja käyttämällä Stokes-Einsteinin yhtälöä saadaan laskettua partikkelien koko.

Malvernin laitteistot käyttävät hyväksi DLS-teknologiaa ja niistä saadaan seuraavat hyödyt:

 • Tarkat, luotettavat ja toistettavat partikkelikokoanalyysit parissa minuutissa
 • Mittaukset voidaan suorittaa näytteen luonnollisessa tilassa
 • Keskimääräiseen partikkelikokoanalyysiin tarvitsee tietää vain väliaineen viskositeetti.
 • Ei näytteen käsittelyä tai hyvin yksinkertainen näytteen valmistus, sameat ja korkean pitoisuuden näytteet voidaan mitata suoraan
 • Yksinkertainen mittauksen valmistelu ja täysin automatisoidut mittaukset
 • Voidaan mitata < 1 nm:n kokoisia partikkeleita
 • Molekyylien molekyylipainon mittaus, kun MW < 1000Da
 • Pienet näytetilavuudet (jopa 2 µl)
 • Täyttävät standardien ISO13321, ISO22412, 21 CFR Part 11 mukaiset vaatimukset

Uusi Zetasizer -advance tuoteperhe

DLS/ELS -tuote kaikkiin sovellutuksiin

Zetasizer Advance on jatkoa markkinoiden eniten käytetyllä nano-tuoteperheelle.

Kaikilla tuoteperheeseen kuuluvilla laitteilla voidaan mitata partikkelikoko, zetapotentiaali ja molekyylipaino.

Tuoteperheeseen kuuluu kolme laitteistotyyppiä: Lab, Pro ja Ultra.  Kaikki mallit ovat saatavilla joko RED tai BLUE label tuotteina

 • valitse BLUE label rutiinimittauksiin, kuten metalliset kolloidit, metallioksidit ja pigmentit
 • valitse RED label vaativiin näytteisiin, kuten proteiinit, pinta-aktiiviaineseokset tai näytteille, joissa matala kiintoainepitoisuus

 

Zetasizer Ultra

Lippulaivamalli, jossa sekä lab että pro -mallien ominaisuudet.  Korkean resoluution laitteisto, jossa käytetään Multi-Angle Dynamic Light Scattering -tekniikkaa sekä MADLS partikkelikonsentraation määritystä.

Zetasizer Pro

Monipuolinen järjestelmä, jossa käytetään Non-Invasive Back Scatter (NIBS) tekniikkaa.  Tämän avulla varmistetaan poikkeusellisen hyvä signaali-kohinasuhde sekä täysin artefaktittomat kokomittaukset laajalla dynaamisella alueella.

 

Zetasizer Lab

Ns. aloitustason laitteisto, joka käyttää hyväkseen klassista 90 asteen mittausta.  Käytössä kuitenkin hyvin edistykselliset ominaisuudet ja markkinoiden helppokäyttöisin ja modernein ohjelmist.

Zetasizer Advance lisävarusteita

Uudistettu autotitraattori MPT-3.

Kustannustehokas lisävaruste, jonka avulla voit automatisoida koko- ja zetapotentiaalimittaukset esim. pH:n funktiona.  Uudistetut mittausalgoritmit parantavat entisestään mittauksien tarkkuutta.

Uusi MPT-3 autotitraattori

 

 

 

 

 

 

 

Zetasizer Advance uudistetut mittauskyvettivaihtoehdot

Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti (Disposable folded capillary cell) DTS1070

Kyvetin uudistetun kapillaarin muotoilun avulla saavutetaan parempi toistettavuus. Lisäksi tällä saavutetaan parempi lämpöteho etenkin korkean johtokyvyn näytteille.  Vaikka kyvetti on periaatteessa kertakäyttöinen, sitä voidaan käyttää jopa satoja kertoja etenkin matalan johtokyvyn näytteille. Kyvetti ei sovellu MADLS-mittauksiin, mutta sitä voidaan käyttää muissa kokomittauksissa.

Uusi kertakäyttöinen kapillaarikyvetti DTS1070

 

 

 

 

 

 

Pienen tilavuuden kertkäyttökyvetti (vain Ultra ja LAB)

Hyvin pieni näytetilavuus, 3 µl, mahdollistaa laajemman partikkelikokojakauman mittaukset (jopa 10 µm) ilman dispersanttien viskositeetin säätämistä.

Pienen tilavuuden kyvetti (Ultra ja Lab)

 

 

 

 

 

 

Zetapotentiaalikyvetti -paketti korkean konsentraatioisille näytteille

Tämän avulla voit mitata näytteesi zetapotentiaalin ilman laimennoksia.

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja Zetasizer Ultrasta valmistajan sivuilta

Esittelyvideo MADLS
Esittelyvideo Ultra ja Pro

 

 

Mittauskyvettivaihtoehdot

Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti (Disposable folded capillary cell)

Zetapotentiaalimittaukset ovat erittäin herkkiä kontaminaatioille.  Kertakäyttöisien kyvettien käytöllä voidaan eliminoida kontaminaatiot.  Kapillaarikyvetit soveltuvat myös partikkelikokomittauksiin.  Huolimatta siitä, että nämä ovat ns. kertakäyttöisiä, voidaan niitä käyttää useisiin mittauksiin matalan johtokyvyn näytteille.  Kapillaarikyvetit sopivat myös käytettäväksi autotitraattorin kanssa.  Tällöin voidaan tehdä rutiininomaisesti useista mittauksia laajalla pH-alueella.

Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti
Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti

 

 

 

Universaali ”Dip cell” -paketti

Dip Cell -kyvettejä käytetään  zetapotentiaalimittauksiin.  Ne soveltuvat niin vesi- kuin ei-vesipitoisten näytteiden zetapotentiaalimäärityksiin. Kyvetti on suunniteltu puhdistettavaksi ja käytettäväksi uudelleen yhdessä polystyreeni- tai lasikyvettien kanssa.

"Dip Cell"
”Dip Cell”

Korkean konsentraation zetapotentiaalikyvetti (High Concentration zeta potential cell)

Tämän kyvetin avulla näytteet voidaan mitata ilman laimennosta.  Kyvetissä on läpivirtausmahdollisuus, jolloin sitä voidaan käyttää MPT-2 -autotitraattorin kanssa.

Korkean konsentraation kyvetti
Korkean konsentraation kyvetti

Pintojen zetapotentiaalimittaus -lisävaruste

Tämän avulla voidaan mitata tasaisten pintojen zetapotentiaali.  Tällaisia materiaaleja ovat mm. suodatinpaperit, silika, polymeerit jne.

Pintojen zetapotentiaalimittauskyvetti
Pintojen zetapotentiaalimittauskyvetti

12 mm polystyreenikyvetti

100 kpl pakkaus kertakäyttöisiä kyvettejä.  Sopii käytettäväksi myös zetapotentiaalimittauksiin ”dip cell”:n kanssa.

12 mm lasikyvetti

Partikkelikoko- ja molekyylipainomittauksiin.  Soveltuu käytettäväksi niin vesi kuin ei-vesidispersioihin.

Tarkemmat tiedot kyveteistä löydät täältä.

Huolto ja tuki

Hosmedilla on kaksi tehdaskoulutettua huoltoinsinööriä sekä kaksi tehdaskoulutettua tuotepäällikköä vastaamassa Malvernin tuotteista.  Investoidessasi Malvern zetasizer nano -laitteistoon saat myös luotettavan tuotetuen ja huoltopalvelut.  Näiden avulla voimme yhdessä varmistaa mahdollisimman tehokkaan ja pitkäikäisen käytön laitteistolle.

Zetasizer esite

Kysy lisää partikkelianalyysituotteisen käyttökohteista ja pyydä laite-esittely tämän linkin kautta.

Linkki valmistajan partikkelianalyysisivuille.

 

Valmistajan youtube video

https://youtu.be/5wgSAfYnwsQ

 

Laserdiffraktio

Laserdiffraktio on erittäin hyvä menetelmä partikkelien koon ja kokojakauman määrittämiseksi. Laserdiffraktiossa laserin valo kulkee näytteen läpi ja sironneen valon intensiteetti mitataan. Isot partikkelit sirottavat valoa pienillä kulmilla, kun pienien partikkelien valon sirontakulmat ovat suuremmat.  Partikkelikoko lasketaan eri sirontakulmien intensiteetistä käyttäen hyväksi joko Frauhnoferin tai Mie -teoriaa.  Yleensä laserdiffraktiomentelmissä partikkelikoko raportoidaan tilavuuspainotteisina läpimittoina (DvX).

 

Malvern Mastersizer 3000 – uuden sukupolven partikkelikokoanalytiikkaa

Mastersizer 3000 laserdiffraktio partikkelikokoanalysaattori
Mastersizer 3000 laserdiffraktio partikkelikokoanalysaattori

 

 

Mastersizer 3000 -laitteisto edustaa uusinta teknologiaa partikkelikokanalytiikassa.  Laitteiston kehitystyössä näkyy Malvernin pitkä kokemus partikkelikokoanalytiikassa.  Mastersizer -tuotteet ovatkin eniten käytetty laitteisto niin teollisuudessa, tutkimuslaitoksissa kuin oppilaitoksissa.

 

 

Vaikuttavaa suorituskykyä

Täysin uudistettu optiikan ja elektroniikan ansiosta mittaukset tapahtuvat nopeasti ja siten säästää aikaa.  Laitteistolla on yksi markkinoiden laajimmista mittausalueista: 10 nm – 3,5 mm! Yhdistettynä erittäin laajaan valikoimaan dispersioyksiköitä käyttösovellutusten määrä on lähes rajaton.

Kompakti koko

Laitteiston koko on vain 69 cm x 30 cm, joten se on sijoitettavissa pieneenkin tilaan.

Automaattinen linjaus ja mittauskennon tunnistaminen

Oikea optiikan linjaus on kriittinen ominaisuus tarkoissa ja toistettavissa partikkelikokomittauksissa. Mastersizer 3000 -laitteistossa optiikka linjataan automaattisesti ennen jokaista mittausta.  Lisäksi laitteisto tunnistaa automaattisesti mittauskennon ja varmistaa, että kenno on oikein paikoillaan.

Helppo puhdistaa

Kaikissa mittauskennoissa on linssien pikalukitus, jonka avulla kennon ikkunat voidaan puhdistaa ilman erillisiä työkaluja.  Siten puhdistamien voidaan tehdä nopeasti, mikä luonnollisesti säästää aikaa ja laitteiston käyttö on tehokkaampaan.

Verifioitu tarkkuus ja toistettavuus

Mastersizer 3000 -laitteiston suorituskykyyn voi aina luottaa.  Tarkkuus ja toistettavuus on luonnollisesti aina tarkistettavissa standardien avulla.  Mastersizer 3000 -käyttäjä voi luottaa aina, että

 • tarkkuus on 0,6 %:a polystyreenistandardeilla mitattuna
 • toistettavuus on parempi kuin 0,5 % ja
 • uusittavuus on parempi kuin 1 %:a, mikä ylittää selvästi ISO 13320:2009 tai USP <429> -standardien suositukset.

Helppokäyttöinen ohjelmisto

Uudistettu ohjelmisto on helppokäyttöinen eikä sen käyttö vaadi erityistaitoja.  Ohjelmisto on helposti muokattavissa käyttäjän mieleiseksi.  Menetelmien kehitys tapahtuu nopeasti ja parhaimmillaan SOP-menetelmät yhdellä klikkauksella.

Edellisten Mastersizer -mallien käyttäjät voivat helposti siirtyä Mastersizer 3000 -laitteiston käyttäjiksi, koska menetelmät sekä analyysimallit voidaan siirtää ja analysoida.

 

Mastersizer 3000 näytteensyöttöyksiköt

Mastersizer 3000 -laitteistoon on saatavilla laaja määrä niin märkä- kuin jauhemaisten näytteiden syöttöyksiköitä.  Näiden avulla käyttäjä voi olla varma, että partikkelit dispergoidaan luotettavasti, oikealla konsentraatiolla sekä stabiilisti optisen penkin mittausalueelle.

Aero S -jauhemaisten näytteiden dispergointiyksikkö
Aero S -jauhemaisten näytteiden dispergointiyksikkö

 

Aero S asettaa täysin uudet standardit jauhemaisten näytteiden mittauksiin. Sen suunnittelu perustuu täysin jauhemaisten näytteiden dispersioteorioihin.  Sen modulaarisen muotoilun ansiosta saadaan toistettava dispersio laajalle kirjolle näytteitä. Sen avulla on analysoitavissa hyvin hauraat tai sitten tahmeat tai vaikeasti dispergoitavat näytteet.

 

 

HYDRO -nopeat ja tehokkaat nestemäisten näytteiden syöttöyksiköt

 

Hydro LV
Hydro LV

 

Hydro LV – Ison tilavuuden dispersioyksikkö, joka on erinomainen kun näytteen määrä ei ole ongelma tai kun tarvitaan suuri määrä näytettä näytteenkäsittelyn luotettavuuden varmistamiseksi.

 

 

 

Hydro MV
Hydro MV

 

Hydro MV – Keskikoinen dispersioyksikkö, joka on suunniteltu erityisesti käytettäväksi kun näytemäärä on pieni tai kun halutaan käyttää muuta väliainetta kuin vettä.

 

 

 

Hydro SV pienen tilavuuden dispegointiyksikkö
Hydro SV pienen tilavuuden dispegointiyksikkö

 

 

 

Hydro SV – Pienen tilavuuden dispergointiyksikkö on erinomainen, kun väliaineen käyttö halutaan pitää mahdollisimman pienenä tai kun käytettävä näytemäärä on pieni.

 

 

 

 

 

 

Puoliautomaattinen nestedispergointiyksikkö
Puoliautomaattinen nestedispergointiyksikkö

 

 

Hydro EV – Puoliautomaattinen, jossa voidaan käyttää 600 ml tai 1 000 ml perusdekkoja.

 

 

Hydro SM – manuaalinen nestemäisten näytteiden dispergointiyksikkö
Hydro SM – manuaalinen nestemäisten näytteiden dispergointiyksikkö

 

 

Hydro SM – Lähtötason laitteisto, joka soveltuu erinomaisesti kun väliaineena on jokin muu kuin vesi.

 

Huolto ja tuki

Hosmedilla on kaksi tehdaskoulutettua huoltoinsinööriä sekä kaksi tehdaskoulutettua tuotepäällikköä vastaamassa Malvernin tuotteista.  Investoidessasi Malvern Mastersizer 3000 -laitteistoon saat myös luotettavan tuotetuen ja huoltopalvelut.  Näiden avulla voimme yhdessä varmistaa mahdollisimman tehokkaan ja pitkäikäisen käytön laitteistolle.

Yleistä

Partikkelianalytiikka

Partikkelianalytiikka eli partikkelikoko- ja zetapotentiaalimittaukset sekä morfologian määritykset ovat erittäin tärkeitä analyysejä uusien tuotteiden kehityksessä ja tuotannonohjauksessa teollisuudessa. Malvern valikoimassa löytyy tuotteita kuivien jauheiden, emusioiden, suspensioiden ja spraynäytteiden analysointiin.

Partikkelikoko ja morfologia määräävät suurelta osalta kuinka jauhemaiset tuotteet virtaavat prosessin, kuljetuksen ja säilytyksen aikana. Niiden avulla voidaan osaltaan säädellä lopputuotteiden ominaisuuksia kuten liukoisuutta tai suspension stabiilisuutta. Partikkelilaskenta ja kuvantaminen antavat helposti tulkittavaa tietoa tuotteen partikkeleiden perusominaisuuksista.

Teollisen tuotteen kuivausprosessin optimointi on usean osatekijän summa, johon kuuluu kosteudenhallinnan lisäksi raekoon optimointi. Jauhatukset, suodatukset ja erilaiset teollisuuden kiteytys- ja saostusprosessit ovat haastavia hallita ilman oikeita analyysilaitteita. Ideaalinen partikkelikokojakauma ja morfologia varmistavat tuotteen oikeat ominaisuudet lopullisessa käyttötarkoituksessa. Perinteisten laboratoriolaitteiden rinnalle useissa tekniikoissa on tarjolla myös suoraan prosessiin liitettäviä online analysaattoreita.

MS-3000

Mastersizer 3000

Ladattava esite

Zetasizer-1

Zetasizer NANO

Zetasizer esite

Morphologi-G3

Morphologi G3

G3 ladattava esite

 

Kysy lisää partikkelianalyysituotteisen käyttökohteista ja pyydä laite-esittely tämän linkin kautta.

Linkki valmistajan partikkelianalyysisivuille.