Morfologia

Morfologia

Partikkelikoon ja -jakauman lisäksi partikkelien muodolla saattaa olla merkittävä vaikutus materiaalin toimivuuteen ja prosessien ohjattavuuteen.

Malvern valmistaa tuotteita, jotka perustuvat mikroskooppiteknologiaan ja edistykselliseen kuva-analyysiin.  Näiden avulla partikkeleista saadaan analysoitua muoto ja lukumäärä niin jauhemaisista kuin nestemäisistä näytteistä.

Morfologian hyödyt

Morfologia-analyysissä käytetään automaattista kuvantamista, jonka avulla saadaan erittäin yksityiskohtaista tietoa tutkittavan materiaalin partikkeleista.

Yhdistämällä partikkelikokomittausten (esim. pituus) tulokset partikkelien muotanalyysiin (esim. kuperuus, ympärysmitta) morfoligisessa analyysissa saadaan täydellinen kuva materiaalista.

Analyysissä saadaan yksityiskohtaiset 2D-kuvat kustakin näytteen partikkelista.  Kuva-analyysi partikkeleista yhdessä koko- ja muotoanalyysin kanssa on erittäin tehokas työkalu esimerkiksi agglomeraattien tai ei-toivottujen partikkelien tunnistamisessa.

Automaattinen kuva-analyysi mittaa tuhansia partikkeleita ja on siten erittäin nopea menetelmä.  Tavallisessa mikroskooppianalyysissä saadaan mitattua vain murto-osa automaattiseen kuvantamiseen verrattuna ja siten sen avulla ei saada tilastollisesti luotettavaa tulosta – kuten automaattisessa kuvantamismentelmässä saadaan!

Kuvat otetaan täysin automaattisesti ja sen jälkeen tapahtuva analysointi ja partikkelien muotojen ja koon luokittelu on myös täysin automaattinen. Tämän vuoksi analyysi on nopea eikä vaadi paljoa operaattorin aikaa

MALVERN MORPHOLOGI 4

Partikkelimuotojen ja kokojen analysointi Morphologi 4 laitteistolla
Uusi Malvern Morphologi 4

Täysin uusi Malvern Morphologi 4 on erittäin edistyksellinen automaattinen kuvantamislaitteisto, jolla voidaan määrittää partikkelin koko ja muoto jauhemaisista näytteistä, suspensioista sekä suoraan suodattimilta.

Se on erinomainen valinta nykyaikaiseen R&D laboratorioon, joissa on paljon erilaisia analyysitarpeita.  Tämän avulla voit korvata kalliit ja hitaat manuaaliset mikroskooppimenetelmät.

Morfolgi 4:n avulla määritykset ovat nopeita ja siten ajansäästö on merkittävä höyty.  Sekä mittaukset että analyysit ovat täysin automatisoituja.

Morfologi 4 ominaisuudet ja edut

 • Laaja partikkelikokoalue 0,5 µm:stä jopa > 1 300 µm:iin
 • Yli 20 erilaisen morfologisen parametrin avulla saadaan erittäin paljon tietoa näytteen partikkelien ominaisuuksista
 • SOP-menetelmien avulla näytteen dispersio, mittaus sekä analysointi täysin automaattisesti ja toistettavasti
 • Automaattisen ”Sharp Edge”-analyysin avulla jopa matalakontrastisten partikkelien analysointi on mahdollista
 • Korkean resoluution mikroskoopilla korkealaatuisia kuvia ja siten luotettavampi analyysi
 • Integroitu jauhemaisten näytteiden dispersio takaa toistettavat mittaukset
 • Eri tyyppisille näytteille laaja valikoima mittakennoja, joiden avulla laitteistolla on mahdollista mitata erilaisia suspensioita ja myös analysoida näytteitä suoraan suodattimilta
 • Hyvin edistykselliset tiedon analysointityökalut, joilla saadaan näytteistä täydellinen kuva
 • Mahdollista myös tehdä mittaukset manuaalisesti
 • 21 CFR 11 ohjelmisto
Malvern Morphologi 4 ja jauhemaisten näytteiden automaattinen dispersioyksikkö SDU

 

Katso video Morfologi 4 laitteistosta täältä 

Valmistajan tuotesivuille päästä tästä linkistä

 

Morphologi G3

Morpholigi G3 -laitteiston valmistus on päättynyt ja täysin uudistettu Morphologi 4 korvaa G3:n

 

Morphologi-G3

 

 

Käytössä Kemia-lehden luvalla. Lehden numero 4/2018.

 

Kysy lisää partikkelianalyysituotteisen käyttökohteista ja pyydä laite-esittely tämän linkin kautta.

Linkki valmistajan partikkelianalyysisivuille.

Zetapotentiaali

Zetapotentiaali

Zetapotentiaali on partikkelien välisen elektrostaattisen vuorovaikutuksen mitta ja se on yksi perusparametreista määriteltäessä tuotteen stabiilisuutta.  Sen mittaus antaa yksityiskohtaisen tiedon dispersioiden kyvystä aggregoitua tai flokkuloitua, ja mittaustulosta voidaankin käyttää dipersioiden, suspensioiden ja emulsioiden reseptuurien kehitystyössä ja optimoinnissa.

Oleellinen tekijä uusien tuotteiden tuotereseptien kehittämisessä on nopeus.  Zetapotentiaalin mittaaminen on yksi tapa nopeuttaa tuotereseptien stabiilisuusmittauksia / -tutkimuksia ja samalla säästää sekä aikaa että tuotekehityskustannuksia.

Kun vedenkäsittelyssä seurataan zetapotentiaalin arvoa, voidaan käsittelykemikaalien määrää optimoida ja sitä kautta saavutetaan kustannussäästöjä.

Zetapotentiaalimittaukset ovat tärkeitä monilla teollisuuden aloilla, kuten esimerkiksi:

 • keramiikka
 • lääketeollisuus
 • lääketiede
 • mineraalien prosessointi
 • elektroniikkateollisuus
 • vedenkäsittely

Uudet Zetasizer -sarjan tuotteet : Zetasizer Ultra ja Pro

Huippuluokan tuotteet Zetapotentiaalin ja elektroforeettisen valonsironnon määrityksiin
Zetasizer Ultra ja Pro

Malvernin uutuksien Zetasizer Ultran ja Pro:n avulla määrität elektroforeettisen valonsironnan ja zetapotentiaalin nopeasti ja luotettavasti.  Malvernin kehittämä M3-PALS -tekniikkaa mahdollistaa zetapotentiaalin mittaamisen myös korkean johtokyvyn näytteistä.  Zetasizer Ultralla on lisäksi mahdollista määrittää saman mittauksen aikana sekä partikkelikoko että konsentraatio (partikkelia/mL).

Mittaus:  zetapotentiaali, molekyylien koko ja -paino, partikkelikoko, partikkelien konsentraatio

Lämpötila-alue: 0 … 90 C

Partikkelikokoalue: 0,3 nm – 10 µm

Tekniikka: Elektroforeettinen valonsironta, Dynaaminen valonsironta, Staattinen valonsironta

Zetapotentiaalin mittasalue:  Ei rajaa

Minimi näytetilavuus: 20 µl

Minimi näytekonsentraatio: 10 mg / ml Zetasizer Pro

Minimi näytekonsentraatio: 1 mg / ml Zetasizer  Ultra

Maksimi näytekonsentraatio: 40 p-%

Maksimi johtokyky: 260 mS/cm

 

Zetasizer Nano -tuoteperhe

Koska Malvern julkisti uudet Zetasizer -sarjan tuotteet, niin osan Zetasizer nano -sarjan tuotteiden valmistus loppuu 2018 lopussa.  Seuraavat tuotteet poistuvat valmistuksesta vuoden 2018 loppuun mennessä: Zetasizer nano S90, ZS90 ja ZSP.

Zetasizer nano S, Z ja ZS -tuotteiden valmistus jatkuu vielä ainakin vuoden 2019 loppuun saakka.

Zetasizer Nano -tuoteperheestä löytyy aina käyttäjälle oikea laitteisto zetapotentiaalin mittaamiseen.

 

Zetasizer Nano Z

Vain zetapotentiaalin mittauksia varten suunniteltu laitteisto

Mittaus:  zetapotentiaali

Partikkelikokoalue: 0,0038 µm – 100 µm

Tekniikka: Elektroforeettinen valonsironta

zetasizer nano z

 

Zetasizer Nano ZS

Suorituskykyinen, helppokäyttöinen, monipuolinen laitteisto.

Mittaus:  zetapotentiaali, molekyylien koko ja -paino, partikkelikoko

Lämpötila: 0 … 90 C

Partikkelikokoalue: 0,3 nm – 10 µm

Tekniikka: Elektroforeettinen valonsironta, Dynaaminen valonsironta, Staattinen valonsironta

Zetasizer nano ZS
Zetasizer nano ZS

 

Zetasizer Nano ZS90

Edullinen molekyylien, partikkelikokojen sekä zetapotentiaalimittauksiin suunniteltu laitteisto

Mittaus:  zetapotentiaali, molekyylien koko ja -paino, partikkelikoko

Lämpötila: 0 … 90 C

Partikkelikokoalue: 0,3 nm – 5 µm

Tekniikka: Elektroforeettinen valonsironta, Dynaaminen valonsironta, Staattinen valonsironta

Zetasizer nano ZS90
Zetasizer nano ZS90

 

Zetasizer Nano ZSP

Nano-sarjan huippulaitteisto.

Mittaus:  zetapotentiaali, molekyylien koko ja -paino, partikkelikoko, proteiinien liikkuvuus, mikroreologia

Lämpötila-alue: 0 … 90 C

Partikkelikokoalue: 0,3 nm – 10 µm

Tekniikka: Elektroforeettinen valonsironta, Dynaaminen valonsironta, Staattinen valonsironta

 

Zetasizer-1
Zetasizer

Lisävarusteet

MPT2 Autotitraattori on lisävaruste, jonka avulla käyttäjä voi automatisoida näytteiden partikkeliko- sekä zetapotentiaalimittaukset. Sekä partikkelien koko että zetapotentiaali voidaan mitata sarjassa osana automaattista titrausta.

 • pH:n, johtokyvyn ja lisäaineiden vaikutusten automaattiset titraukset
 • titrausten yksinkertaistaminen standardoiduilla menetelmillä
 • parantaa tuottavuutta menetelmien automatisoinnin kautta
 • 3 ruiskuyksikköä hapoille, emäksille, suoloille tai muille vesipohjaisille lisäaineille
 • magneettisekoittaja, jolla varmistat näytteen täydellisen sekoittumisen
 • värikoodit ohjelmalla ja titraattorissa helpottavat käyttöä

  Zetasizer varustettuna MPT2 autotitraattorilla
  Zetasizer varustettuna MPT2 autotitraattorilla

NanoSampler

NanoSamplerin avulla voidaan varmistaa tarkat ja toistettavat näytteiden syötöt Zetasizer Nano-sarjan tuotteisiin.   Tämä soveltuu erinomaisesti laboratorioihin, joissa suuri määrä mittauksia ja vaaditaan suurta toistettavuutta tai monimuuttuja-analysiit ovat tärkeitä.

Zetasizer Nanosampler
Zetasizer Nanosampler

 

Kyvetit zetapotentiaalin mittaamiseen

Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti (Disposable folded capillary cell)

Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti
Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti

Zetapotentiaalimittaukset ovat erittäin herkkiä kontaminaatioille.  Kertakäyttöisien kyvettien käytöllä voidaan eliminoida kontaminaatiot.  Kapillaarikyvetit soveltuvat myös partikkelikokomittauksiin.  Huolimatta siitä, että nämä ovat ns. kertakäyttöisiä, voidaan niitä käyttää useisiin mittauksiin matalan johtokyvyn näytteille.  Kapillaarikyvetit sopivat myös käytettäväksi autotitraattorin kanssa.  Tällöin voidaan tehdä rutiininomaisesti useista mittauksia laajalla pH-alueella.

Universaali ”dip cell”- paketti

"Dip Cell"
”Dip Cell”

”Dip Cell” -käytetään  zetapotentiaalimittauksiin.  Soveltuu niin vesi- kuin ei-vesipitoisten näytteiden zetapotentiaalimäärityksiin. Kyvetti on suunniteltu puhdistettavaksi ja käytettäväksi uudelleen yhdessä polystyreeni- tai lasikyvettien kanssa.

 

Korkean konsentraation zetapotentiaalikyvetti (High Concentration zeta potential cell)

Korkean konsentraation kyvetti
Korkean konsentraation kyvetti

Tämän kyvetin avulla näytteet voidaan mitata ilman laimennosta.  Kyvetissä on läpivirtausmahdollisuus, jolloin sitä voidaan käyttää MPT-2 -autotitraattorin kanssa.

Pintojen zetapotentiaalimittaus -lisävaruste

Tämän avulla voidaan mitata tasaisten pintojen zetapotentiaali.  Tällaisia materiaaleja ovat mm. suodatinpaperit, silika, polymeerit jne.

Pintojen zetapotentiaalimittauskyvetti
Pintojen zetapotentiaalimittauskyvetti

Huolto ja tuki

Hosmedilla on kaksi tehdaskoulutettua huoltoinsinööriä sekä kaksi tehdaskoulutettua tuotepäällikköä vastaamassa Malvernin tuotteista.  Investoidessasi Malvern zetasizer nano -laitteistoon saat myös luotettavan tuotetuen ja huoltopalvelut.  Näiden avulla voimme yhdessä varmistaa mahdollisimman tehokkaan ja pitkäikäisen käytön laitteistolle.

Zetasizer esite

Kysy lisää partikkelianalyysituotteisen käyttökohteista ja pyydä laite-esittely tämän linkin kautta.

Linkki valmistajan partikkelianalyysisivuille.

Videoita

Zetasizer Nano esittelyvideo

 

 

 

Dynaaminen valonsironta, DLS

Dynaaminen Valonsironta, DLS

Dynaaminen valonsironta (DLS) on näytettä hajottamaton, hyvin tunnettu menetelmä molekyylien ja partikkelien koon ja -jakauman määrittämiseen.  Tyypillisiä DLS-sovellutusalueita ovat nesteeseen dispergoitujen tai liuotettujen partikkelien, emulsioiden tai molekyylien karakterisointi.  Partikkeleista tai molekyyleistä valo siroaa eri intensiteeteillä Brownin liikkeen vuoksi. Näistä intensiteettimuutoksista saadaan Brownin liikkeen nopeus ja käyttämällä Stokes-Einsteinin yhtälöä saadaan laskettua partikkelien koko.

Malvernin laitteistot käyttävät hyväksi DLS-teknologiaa ja niistä saadaan seuraavat hyödyt:

 • Tarkat, luotettavat ja toistettavat partikkelikokoanalyysit parissa minuutissa
 • Mittaukset voidaan suorittaa näytteen luonnollisessa tilassa
 • Keskimääräiseen partikkelikokoanalyysiin tarvitsee tietää vain väliaineen viskositeetti.
 • Ei näytteen käsittelyä tai hyvin yksinkertainen näytteen valmistus, sameat ja korkean pitoisuuden näytteet voidaan mitata suoraan
 • Yksinkertainen mittauksen valmistelu ja täysin automatisoidut mittaukset
 • Voidaan mitata < 1 nm:n kokoisia partikkeleita
 • Molekyylien molekyylipainon mittaus, kun MW < 1000Da
 • Pienet näytetilavuudet (jopa 2 µl)
 • Täyttävät standardien ISO13321, ISO22412, 21 CFR Part 11 mukaiset vaatimukset

Täysin uudet zetasizer -sarjan tuotteet Zetasizer Ultra ja Zetasizer Pro

Zetasizer Pro

Zetasizer Pro

Nopea

Zetasizer Pro on erittäin monipuolinen ratkaisu molekyylien ja partikkelikokojen sekä zetapotentiaalin määrityksiin rutiinilaboratorioanalyyseissä. Kokomittaukset voidaan uudella Zetasizer Pro -laitteistolla tehdä jopa kaksi kertaa nopeammin kuin aiemmilla malleilla.  Siten voidaan vapauttaa operaattorin aikaa muihin tehtäviin ja lisäksi voidaan mitata enemmän näytteitä

Helppo

Uusi ZS Xplorer ohjelmisto on suunniteltu yksinkertaistamaan ja automatisoimaan mittauksia; jopa erittäin kompleksiset mittaukset voidaan tehdä helposti ja nopeasti.  Ohjelmiston näytekeskeinen lähestymistapa lisää käytettävyyttä.  Niinpä tulosten saaminen näytteen asettamisesta tulosten raportointiin on entistä helpompaa ja nopeampaa.

Älykäs

Yleinen haaste valonsirontamittauksissa on epäpuhtaudet, kuten pöly.  Uudella zetasizerilla epäpuhtaudet voidaan helposti tunnistaa ja niiden vaikutus tuloksiin poistaa.

Ohjelmistoon on intergoitu oppimisosa sekä mittauslaadun opastus.  Nämä antavat välittömästi palautetta mittausdatan laadusta sekä opastavat miten parantaa mittausten laatua jopa erittäin vaikeissa näytteissä.

Optiset suodattimet

Sekä zetasizer Pro:ssa ja Ultrassa on optiset suodattimet.  Niiden avulla NIBS (Non Invasive Back Scattering) partikkelikokomittaukset voidaan tehdä haluttaessa joko fluoresenssisuodattimien tai horisontaalisten / vertikaalisten polarisaattorien läpi. Niinpä nyt voidaan mitata vaikeat, fluoresoivat näytteet estämällä fluorenssin pääsy detektorille.  Tämän ansiosta saadaan entistä parempi singaali-kohinasuhde.  Polarisaatiosuodattamien avulla voidaan tutkia näytteiden polarisaation vaikutuksia DLS-mittauksissa.

Adaptiivinen Korrelaatio (Adaptive Correlation)

Uusi ominaisuus adaptiivinen korrelaatio auttaa ohjelmistoa optimoimaan parhaimman mahdollisen mittauksen kestoajan sekä auttaa tunnistamaan mittaustiedon virheet tai virhelähteet.  Mittaustulokset saadaan luotettavasti ja toistettavasti kaksi kertaa nopeammin aiempiin laitteisiin nähden.

Lisätietoja Zetasizer Pro:sta löydät täältä

Esittelyvideo Ultra ja Pro

 

Zetasizer Ultra

markkinoiden monipuolisin DLS-laitteistol
zetasizer ultra

Zetasizer Ultra sisältää samat ominaisuudet kuin Pro, mutta sen lisäksi paljon muuta!!

Edistyksellinen

Zetasizer Ultra on markkinoiden edistyksellisin laitteisto, jonka avulla määrität helposti partikkeli- ja molekyylikoon, partikkelien varaukset, zetapotentiaalin sekä partikkelien konsentraation

Monipuolinen 

Zetasizer Ultrassa on luonnollisesti kaikki aiemmat Malvernin kehittämät ja patentoimat teknologiat, kuten NIBS (Non Invasive Back Scatter). Lisäksi Zetasizer Ultrassa on ainoana laitteistona MADLS -tekniikka.  Multi Angle Dynamic Light Scattering -tekniikassa Zetasizer Ultran avulla voit mitata valonsirontaa useista kulmista samanaikaisesti jopa muutamassa minuutissa.  ZS Xplorerin avulla kerätty data yhdistetään yhdeksi tiedostoksi, joka on sirontakulmasta riippumaton.

MADLS auttaa havaitsemaan partikkelikokoja, jotka aiemmin ovat jääneet havaitsematta tai jääneet isojen partikkeleiden valon sironnan peittoon.

MADLS avulla voidaan määrittää myös partikkelien konsentraatio joko suoraan tutkittavasta näytteestä tai keveästi laimennetuista näytteistä.  Siten voidaan poistaa laimennuksen aiheuttamat virhelähteet

Zetasizer Ultra ja Pro lisävarusteita

Uudistettu autotitraattori MPT-3.

Kustannustehokas lisävaruste, jonka avulla voit automatisoida koko- ja zetapotentiaalimittaukset esim. pH:n funktiona.  Uudistetut mittausalgoritmit parantavat entisestään mittauksien tarkkuutta.

Uusi MPT-3 autotitraattori

 

 

 

 

 

 

 

Zetasizer Ultra ja Pro uudistetut mittauskyvettivaihtoehdot

Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti (Disposable folded capillary cell) DTS1080

Kyvetin uudistetun kapillaarin muotoilun avulla saavutetaan parempi toistettavuus. Lisäksi tällä saavutetaan parempi lämpöteho etenkin korkean johtokyvyn näytteille.  Vaikka kyvetti on periaatteessa kertakäyttöinen, sitä voidaan käyttää jopa satoja kertoja etenkin matalan johtokyvyn näytteille. Kyvetti ei sovellu MADLS-mittauksiin, mutta sitä voidaan käyttää muissa kokomittauksissa.

Uusi kertakäyttöinen kapillaarikyvetti DTS1080

 

 

 

 

 

 

Pienen tilavuuden kertkäyttökyvetti (vain Ultra)

Hyvin pieni näytetilavuus, 3 µl, mahdollistaa laajemman partikkelikokojakauman mittaukset (jopa 10 µm) ilman dispersanttien viskositeetin säätämistä.

Pienen tilavuuden kyvetti (Ultra)

 

 

 

 

 

 

Zetapotentiaalikyvetti -paketti korkean konsentraatioisille näytteille

Tämän avulla voit mitata näytteesi zetapotentiaalin ilman laimennoksia.

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja Zetasizer Ultrasta valmistajan sivuilta

Esittelyvideo MADLS
Esittelyvideo Ultra ja Pro

 

 

Zetasizer Nano tuotesarja -laajimmin käytetty laitteisto nanopartikkelien, kolloidien sekä proteiinien kokomäärityksiin

Dynaaminen valonsironta, Zetasizer nano ja MPT2 autotitraattori
Zetasizer Nano varustettuna MPT 2 autotitraattorilla

Malvern Zetasizer nano -tuoteperheeseen kuuluu mittalaitteita lähtötason laitteista aina erittäin korkean suorituskyvyn laitteisiin.  Näillä voidaan määrittää partikkelien koko, zetapotentiaali, molekyylipaino, proteiinien liikkuvuus sekä mikroreologisia ominaisuuksia.  Sarjan laitteilla voidaan määrittää partikkeleita, joiden koko vaihtelee nanometristä useisiin mikroneihin.

Laitteistot mittaavat kokoa ja mikroreologisia ominaisuuksia käyttämällä dynaamista valonsirontaa, DLS; zetapotentiaalia sekä elektroforeettista liikkuvuutta käyttämällä elektroforeettista valosirontaa, ELS.  Lisäksi laitteisto voidaan liittää SEC/GPC-laitteisiin.  Tällöin Zetasizer toimii detektorina.

Dynaaminen valonsironta, DLS, on ideaalinen kolloidien ja nanopartikkeleiden mittaamiseen ilman näytteen rikomista.  Kokomäärityksistä voidaan johtaa molekyylipaino. Tämän vuoksi molekyylipainomäärityksiä voidaan tehdä nopeammin kuin kromatografisin menetelmin.

Zetasizer Nano ZSP

Dynaaminen valonsironta, Zetapotentiaali
Zetasizer Nano ZSP

Mittaus: Molekyylikoko ja -paino, partikkelikoko, Zetapotentiaali, proteiinien liikkuvuus, mikroreologia

Lämpötila- alue: 0°C to 90°C

Partikkelikokoalue: 0.3 nm –  10µm

Käytetyt teknlogiat: Dynaaminen valonsironta, Elektroforeettinen valonsironta, Staattinen valonsironta.

Zetsizer Nano ZS

Mittaus: Molekyylikoko ja -paino, partikkelikoko, Zetapotentiaali

Dynaaminen valonsironta, zetapotentiaali
Zetasizer nano ZS

Lämpötila- alue: 0°C to 90°C

Partikkelikokoalue: 0.3 nm –  10µm

Käytetyt teknlogiat: Dynaaminen valonsironta, Elektroforeettinen valonsironta, Staattinen valonsironta.

Zetasizer Nano S

Dynaaminen valonsironta
Zetasizer nano S

Mittaus: Molekyylikoko ja -paino, partikkelikoko

Lämpötila- alue: 0°C to 90°C

Partikkelikokoalue: 0.3 nm –  10µm

Käytetyt teknlogiat: Dynaaminen valonsironta, Staattinen valonsironta.

 

Zetasizer Nano Z

zetapotentiaali
Zetasizer nano Z

Mittaus: Zetapotentiaali

Partikkelikokoalue: 0.0038 µm to 100 µm

Käytetyt teknlogiat: Elektroforeettinen valonsironta.

Zetasizer Nano ZS90

Zetasizer nano zs90
Zetasizer nano zs90

Mittaus: Molekyylikoko ja -paino, partikkelikoko, Zetapotentiali

Lämpötila- alue: 0°C to 90°C

Partikkelikokoalue: 0.3 nm –  5 µm

Käytetyt teknlogiat: Dynaaminen valonsironta, Elektroforeettinen valonsironta, Staattinen valonsironta.

Zetasizer Nano S90

Zetasizer nano s90
Zetasizer nano s90

Mittaus: Molekyylikoko ja -paino, partikkelikoko, Zetapotentiali

Lämpötila- alue: 0°C to 90°C

Partikkelikokoalue: 0.3 nm –  5 µm

Käytetyt teknlogiat: Dynaaminen valonsironta, Elektroforeettinen valonsironta, Staattinen valonsironta

Lisävarusteet

MPT2 Autotitraattori on lisävaruste, jonka avulla käyttäjä voi automatisoida näytteiden partikkelikoko- sekä zetapotentiaalimittaukset. Sekä partikkelien koko että zetapotentiaali voidaan mitata sarjassa osana automaattista titrausta.

 • pH:n, johtokyvyn ja lisäaineiden vaikutusten automaattiset titraukset
 • titrausten yksinkertaistaminen standardoiduilla menetelmillä
 • parantaa tuottavuutta menetelmien automatisoinnin kautta
 • 3 ruiskuyksikköä hapoille, emäksille, suoloille tai muille vesipohjaisille lisäaineille
 • magneettisekoittaja, jolla varmistat näytteen täydellisen sekoittumisen
 • värikoodit ohjelmalla ja titraattorissa helpottavat käyttöä

 

Zetasizer varustettuna MPT2 autotitraattorilla
Zetasizer varustettuna MPT2 autotitraattorilla

 

NanoSampler

NanoSamplerin avulla voidaan varmistaa tarkat ja toistettavat näytteiden syötöt Zetasizer Nano -sarjan tuotteisiin.  Tämä soveltuu erinomaisesti laboratorioihin, joissa suoritetaan runsaasti mittauksia ja vaaditaan suurta toistettavuutta tai monimuuttuja-analyysit ovat tärkeitä.

Zetasizer Nanosampler
Zetasizer Nanosampler

Mittauskyvettivaihtoehdot

Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti (Disposable folded capillary cell)

Zetapotentiaalimittaukset ovat erittäin herkkiä kontaminaatioille.  Kertakäyttöisien kyvettien käytöllä voidaan eliminoida kontaminaatiot.  Kapillaarikyvetit soveltuvat myös partikkelikokomittauksiin.  Huolimatta siitä, että nämä ovat ns. kertakäyttöisiä, voidaan niitä käyttää useisiin mittauksiin matalan johtokyvyn näytteille.  Kapillaarikyvetit sopivat myös käytettäväksi autotitraattorin kanssa.  Tällöin voidaan tehdä rutiininomaisesti useista mittauksia laajalla pH-alueella.

Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti
Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti

 

 

 

Universaali ”Dip cell” -paketti

Dip Cell -kyvettejä käytetään  zetapotentiaalimittauksiin.  Ne soveltuvat niin vesi- kuin ei-vesipitoisten näytteiden zetapotentiaalimäärityksiin. Kyvetti on suunniteltu puhdistettavaksi ja käytettäväksi uudelleen yhdessä polystyreeni- tai lasikyvettien kanssa.

"Dip Cell"
”Dip Cell”

Korkean konsentraation zetapotentiaalikyvetti (High Concentration zeta potential cell)

Tämän kyvetin avulla näytteet voidaan mitata ilman laimennosta.  Kyvetissä on läpivirtausmahdollisuus, jolloin sitä voidaan käyttää MPT-2 -autotitraattorin kanssa.

Korkean konsentraation kyvetti
Korkean konsentraation kyvetti

Pintojen zetapotentiaalimittaus -lisävaruste

Tämän avulla voidaan mitata tasaisten pintojen zetapotentiaali.  Tällaisia materiaaleja ovat mm. suodatinpaperit, silika, polymeerit jne.

Pintojen zetapotentiaalimittauskyvetti
Pintojen zetapotentiaalimittauskyvetti

12 mm polystyreenikyvetti

100 kpl pakkaus kertakäyttöisiä kyvettejä.  Sopii käytettäväksi myös zetapotentiaalimittauksiin ”dip cell”:n kanssa.

12 mm lasikyvetti

Partikkelikoko- ja molekyylipainomittauksiin.  Soveltuu käytettäväksi niin vesi kuin ei-vesidispersioihin.

Tarkemmat tiedot kyveteistä löydät täältä.

Huolto ja tuki

Hosmedilla on kaksi tehdaskoulutettua huoltoinsinööriä sekä kaksi tehdaskoulutettua tuotepäällikköä vastaamassa Malvernin tuotteista.  Investoidessasi Malvern zetasizer nano -laitteistoon saat myös luotettavan tuotetuen ja huoltopalvelut.  Näiden avulla voimme yhdessä varmistaa mahdollisimman tehokkaan ja pitkäikäisen käytön laitteistolle.

Zetasizer esite

Kysy lisää partikkelianalyysituotteisen käyttökohteista ja pyydä laite-esittely tämän linkin kautta.

Linkki valmistajan partikkelianalyysisivuille.

Videoita

Esittelyvideo Zetasizer nano

Laserdiffraktio

Laserdiffraktio on erittäin hyvä menetelmä partikkelien koon ja kokojakauman määrittämiseksi. Laserdiffraktiossa laserin valo kulkee näytteen läpi ja sironneen valon intensiteetti mitataan. Isot partikkelit sirottavat valoa pienillä kulmilla, kun pienien partikkelien valon sirontakulmat ovat suuremmat.  Partikkelikoko lasketaan eri sirontakulmien intensiteetistä käyttäen hyväksi joko Frauhnoferin tai Mie -teoriaa.  Yleensä laserdiffraktiomentelmissä partikkelikoko raportoidaan tilavuuspainotteisina läpimittoina (DvX).

 

Malvern Mastersizer 3000 – uuden sukupolven partikkelikokoanalytiikkaa

Mastersizer 3000 laserdiffraktio partikkelikokoanalysaattori
Mastersizer 3000 laserdiffraktio partikkelikokoanalysaattori

 

 

Mastersizer 3000 -laitteisto edustaa uusinta teknologiaa partikkelikokanalytiikassa.  Laitteiston kehitystyössä näkyy Malvernin pitkä kokemus partikkelikokoanalytiikassa.  Mastersizer -tuotteet ovatkin eniten käytetty laitteisto niin teollisuudessa, tutkimuslaitoksissa kuin oppilaitoksissa.

 

 

Vaikuttavaa suorituskykyä

Täysin uudistettu optiikan ja elektroniikan ansiosta mittaukset tapahtuvat nopeasti ja siten säästää aikaa.  Laitteistolla on yksi markkinoiden laajimmista mittausalueista: 10 nm – 3,5 mm! Yhdistettynä erittäin laajaan valikoimaan dispersioyksiköitä käyttösovellutusten määrä on lähes rajaton.

Kompakti koko

Laitteiston koko on vain 69 cm x 30 cm, joten se on sijoitettavissa pieneenkin tilaan.

Automaattinen linjaus ja mittauskennon tunnistaminen

Oikea optiikan linjaus on kriittinen ominaisuus tarkoissa ja toistettavissa partikkelikokomittauksissa. Mastersizer 3000 -laitteistossa optiikka linjataan automaattisesti ennen jokaista mittausta.  Lisäksi laitteisto tunnistaa automaattisesti mittauskennon ja varmistaa, että kenno on oikein paikoillaan.

Helppo puhdistaa

Kaikissa mittauskennoissa on linssien pikalukitus, jonka avulla kennon ikkunat voidaan puhdistaa ilman erillisiä työkaluja.  Siten puhdistamien voidaan tehdä nopeasti, mikä luonnollisesti säästää aikaa ja laitteiston käyttö on tehokkaampaan.

Verifioitu tarkkuus ja toistettavuus

Mastersizer 3000 -laitteiston suorituskykyyn voi aina luottaa.  Tarkkuus ja toistettavuus on luonnollisesti aina tarkistettavissa standardien avulla.  Mastersizer 3000 -käyttäjä voi luottaa aina, että

 • tarkkuus on 0,6 %:a polystyreenistandardeilla mitattuna
 • toistettavuus on parempi kuin 0,5 % ja
 • uusittavuus on parempi kuin 1 %:a, mikä ylittää selvästi ISO 13320:2009 tai USP <429> -standardien suositukset.

Helppokäyttöinen ohjelmisto

Uudistettu ohjelmisto on helppokäyttöinen eikä sen käyttö vaadi erityistaitoja.  Ohjelmisto on helposti muokattavissa käyttäjän mieleiseksi.  Menetelmien kehitys tapahtuu nopeasti ja parhaimmillaan SOP-menetelmät yhdellä klikkauksella.

Edellisten Mastersizer -mallien käyttäjät voivat helposti siirtyä Mastersizer 3000 -laitteiston käyttäjiksi, koska menetelmät sekä analyysimallit voidaan siirtää ja analysoida.

 

Mastersizer 3000 näytteensyöttöyksiköt

Mastersizer 3000 -laitteistoon on saatavilla laaja määrä niin märkä- kuin jauhemaisten näytteiden syöttöyksiköitä.  Näiden avulla käyttäjä voi olla varma, että partikkelit dispergoidaan luotettavasti, oikealla konsentraatiolla sekä stabiilisti optisen penkin mittausalueelle.

Aero S -jauhemaisten näytteiden dispergointiyksikkö
Aero S -jauhemaisten näytteiden dispergointiyksikkö

 

Aero S asettaa täysin uudet standardit jauhemaisten näytteiden mittauksiin. Sen suunnittelu perustuu täysin jauhemaisten näytteiden dispersioteorioihin.  Sen modulaarisen muotoilun ansiosta saadaan toistettava dispersio laajalle kirjolle näytteitä. Sen avulla on analysoitavissa hyvin hauraat tai sitten tahmeat tai vaikeasti dispergoitavat näytteet.

 

 

HYDRO -nopeat ja tehokkaat nestemäisten näytteiden syöttöyksiköt

 

Hydro LV
Hydro LV

 

Hydro LV – Ison tilavuuden dispersioyksikkö, joka on erinomainen kun näytteen määrä ei ole ongelma tai kun tarvitaan suuri määrä näytettä näytteenkäsittelyn luotettavuuden varmistamiseksi.

 

 

 

Hydro MV
Hydro MV

 

Hydro MV – Keskikoinen dispersioyksikkö, joka on suunniteltu erityisesti käytettäväksi kun näytemäärä on pieni tai kun halutaan käyttää muuta väliainetta kuin vettä.

 

 

 

Hydro SV pienen tilavuuden dispegointiyksikkö
Hydro SV pienen tilavuuden dispegointiyksikkö

 

 

 

Hydro SV – Pienen tilavuuden dispergointiyksikkö on erinomainen, kun väliaineen käyttö halutaan pitää mahdollisimman pienenä tai kun käytettävä näytemäärä on pieni.

 

 

 

 

 

 

Puoliautomaattinen nestedispergointiyksikkö
Puoliautomaattinen nestedispergointiyksikkö

 

 

Hydro EV – Puoliautomaattinen, jossa voidaan käyttää 600 ml tai 1 000 ml perusdekkoja.

 

 

Hydro SM – manuaalinen nestemäisten näytteiden dispergointiyksikkö
Hydro SM – manuaalinen nestemäisten näytteiden dispergointiyksikkö

 

 

Hydro SM – Lähtötason laitteisto, joka soveltuu erinomaisesti kun väliaineena on jokin muu kuin vesi.

 

Huolto ja tuki

Hosmedilla on kaksi tehdaskoulutettua huoltoinsinööriä sekä kaksi tehdaskoulutettua tuotepäällikköä vastaamassa Malvernin tuotteista.  Investoidessasi Malvern Mastersizer 3000 -laitteistoon saat myös luotettavan tuotetuen ja huoltopalvelut.  Näiden avulla voimme yhdessä varmistaa mahdollisimman tehokkaan ja pitkäikäisen käytön laitteistolle.

Yleistä

Partikkelianalytiikka

Partikkelianalytiikka eli partikkelikoko- ja zetapotentiaalimittaukset sekä morfologian määritykset ovat erittäin tärkeitä analyysejä uusien tuotteiden kehityksessä ja tuotannonohjauksessa teollisuudessa. Malvern valikoimassa löytyy tuotteita kuivien jauheiden, emusioiden, suspensioiden ja spraynäytteiden analysointiin.

Partikkelikoko ja morfologia määräävät suurelta osalta kuinka jauhemaiset tuotteet virtaavat prosessin, kuljetuksen ja säilytyksen aikana. Niiden avulla voidaan osaltaan säädellä lopputuotteiden ominaisuuksia kuten liukoisuutta tai suspension stabiilisuutta. Partikkelilaskenta ja kuvantaminen antavat helposti tulkittavaa tietoa tuotteen partikkeleiden perusominaisuuksista.

Teollisen tuotteen kuivausprosessin optimointi on usean osatekijän summa, johon kuuluu kosteudenhallinnan lisäksi raekoon optimointi. Jauhatukset, suodatukset ja erilaiset teollisuuden kiteytys- ja saostusprosessit ovat haastavia hallita ilman oikeita analyysilaitteita. Ideaalinen partikkelikokojakauma ja morfologia varmistavat tuotteen oikeat ominaisuudet lopullisessa käyttötarkoituksessa. Perinteisten laboratoriolaitteiden rinnalle useissa tekniikoissa on tarjolla myös suoraan prosessiin liitettäviä online analysaattoreita.

MS-3000

Mastersizer 3000

Ladattava esite

Zetasizer-1

Zetasizer NANO

Zetasizer esite

Morphologi-G3

Morphologi G3

G3 ladattava esite

 

Kysy lisää partikkelianalyysituotteisen käyttökohteista ja pyydä laite-esittely tämän linkin kautta.

Linkki valmistajan partikkelianalyysisivuille.