Morfologia

Morfologia

Partikkelikoon ja -jakauman lisäksi partikkelien muodolla saattaa olla merkittävä vaikutus materiaalin toimivuuteen ja prosessien ohjattavuuteen.

Malvern valmistaa tuotteita, jotka perustuvat mikroskooppiteknologiaan ja edistykselliseen kuva-analyysiin.  Näiden avulla partikkeleista saadaan analysoitua muoto ja lukumäärä niin jauhemaisista kuin nestemäisistä näytteistä.

 

Morphologi-G3

Morphologi G3

G3 ladattava esite

 

Käytössä Kemia-lehden luvalla. Lehden numero 4/2018.

 

Kysy lisää partikkelianalyysituotteisen käyttökohteista ja pyydä laite-esittely tämän linkin kautta.

Linkki valmistajan partikkelianalyysisivuille.

Zetapotentiaali

Zetapotentiaali

Zetapotentiaali on partikkelien välisen elektrostaattisen vuorovaikutuksen mitta ja on yksi perusparametreista, kun määritellään tuotteen stabiilisuutta.  Sen mittaus antaa yksityiskohtaisen tiedon dispersioiden aggregoitumiseen tai flokkuloitumiseen ja sitä voidaan käyttää dipersioiden, suspensioiden tai emulsioiden reseptuurien kehittämiseen ja parantamiseen.

 

Oleellinen tekijä uusien tuotteiden tuotereseptien kehittämisessä on nopeus.  Zetapotentiaalin mittaaminen on yksi tapa nopeuttaa tuotereseptien stabiilisuusmittauksia / -tutkimuksia ja samalla säästää aikaa ja tuotekehityskustannuksia.

Vedenkäsittelyssä seuraamalla zetapotentiaalin arvoa, voidaan optimoida käsittelykemikaalien määrää ja sitä kautta saavutetaan kustannussäästöjä.

 

Zetapotentiaalimittaukset ovat tärkeitä monissa teollisuuden aloilla, kuten esimerkiksi:

 • keramiikka
 • lääketeollisuus
 • lääketiede
 • mineraalien prosessointi
 • elektroniikkateollisuus
 • vedenkäsittely

Zetasizer Nano -tuoteperhe

Zetasizer Nano -tuoteperheestä löytyy aina käyttäjälle oikea laitteisto zetapotentiaalin mittaamiseen.

 

Zetasizer Nano Z

Vain zetapotentiaalin mittauksia varten suunniteltu laitteisto

Mittaus:  zetapotentiaali

Partikkelikokoalue: 0,0038 µm – 100 µm

Tekniikka: Elektroforeettinen valonsironta

zetasizer nano z

 

Zetasizer Nano ZS

Suorituskykyinen, helppokäyttöinen, monipuolinen laitteisto.

Mittaus:  zetapotentiaali, molekyylien koko ja -paino, partikkelikoko

Lämpötila: 0 … 90 C

Partikkelikokoalue: 0,3 nm – 10 µm

Tekniikka: Elektroforeettinen valonsironta, Dynaaminen valonsironta, Staattinen valonsironta

Zetasizer nano ZS
Zetasizer nano ZS

 

Zetasizer Nano ZS90

Edullinen molekyylien, partikkelikokojen sekä zetapotentiaalimittauksiin suunniteltu laitteisto

Mittaus:  zetapotentiaali, molekyylien koko ja -paino, partikkelikoko

Lämpötila: 0 … 90 C

Partikkelikokoalue: 0,3 nm – 5 µm

Tekniikka: Elektroforeettinen valonsironta, Dynaaminen valonsironta, Staattinen valonsironta

Zetasizer nano ZS90
Zetasizer nano ZS90

 

Zetasizer Nano ZSP

Nano-sarjan huippulaitteisto.

Mittaus:  zetapotentiaali, molekyylien koko ja -paino, partikkelikoko, proteiinien liikkuvuus, mikroreologia

Lämpötila-alue: 0 … 90 C

Partikkelikokoalue: 0,3 nm – 10 µm

Tekniikka: Elektroforeettinen valonsironta, Dynaaminen valonsironta, Staattinen valonsironta

 

Zetasizer-1
Zetasizer

Lisävarusteet

MPT2 Autotitraattori on lisävaruste, jonka avulla käyttäjä voi automatisoida näytteiden partikkeliko- sekä zetapotentiaalimittaukset. Sekä partikkelien koko että zetapotentiaali voidaan mitata sarjassa osana automaattista titrausta.

 • pH:n, johtokyvyn ja lisäaineiden vaikutusten automaattiset titraukset
 • titrausten yksinkertaistaminen standardoiduilla menetelmillä
 • parantaa tuottavuutta menetelmien automatisoinnin kautta
 • 3 ruiskuyksikköä hapoille, emäksille, suoloille tai muille vesipohjaisille lisäaineille
 • magneettisekoittaja, jolla varmistat näytteen täydellisen sekoittumisen
 • värikoodit ohjelmalla ja titraattorissa helpottavat käyttöä

  Zetasizer varustettuna MPT2 autotitraattorilla
  Zetasizer varustettuna MPT2 autotitraattorilla

NanoSampler

NanoSamplerin avulla voidaan varmistaa tarkat ja toistettavat näytteiden syötöt Zetasizer Nano-sarjan tuotteisiin.   Tämä soveltuu erinomaisesti laboratorioihin, joissa suuri määrä mittauksia ja vaaditaan suurta toistettavuutta tai monimuuttuja-analysiit ovat tärkeitä.

Zetasizer Nanosampler
Zetasizer Nanosampler

 

Kyvetit zetapotentiaalin mittaamiseen

Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti (Disposable folded capillary cell)

Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti
Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti

Zetapotentiaalimittaukset ovat erittäin herkkiä kontaminaatioille.  Kertakäyttöisien kyvettien käytöllä voidaan eliminoida kontaminaatiot.  Kapillaarikyvetit soveltuvat myös partikkelikokomittauksiin.  Huolimatta siitä, että nämä ovat ns. kertakäyttöisiä, voidaan niitä käyttää useisiin mittauksiin matalan johtokyvyn näytteille.  Kapillaarikyvetit sopivat myös käytettäväksi autotitraattorin kanssa.  Tällöin voidaan tehdä rutiininomaisesti useista mittauksia laajalla pH-alueella.

Universaali ”dip cell”- paketti

"Dip Cell"
”Dip Cell”

”Dip Cell” -käytetään  zetapotentiaalimittauksiin.  Soveltuu niin vesi- kuin ei-vesipitoisten näytteiden zetapotentiaalimäärityksiin. Kyvetti on suunniteltu puhdistettavaksi ja käytettäväksi uudelleen yhdessä polystyreeni- tai lasikyvettien kanssa.

 

Korkean konsentraation zetapotentiaalikyvetti (High Concentration zeta potential cell)

Korkean konsentraation kyvetti
Korkean konsentraation kyvetti

Tämän kyvetin avulla näytteet voidaan mitata ilman laimennosta.  Kyvetissä on läpivirtausmahdollisuus, jolloin sitä voidaan käyttää MPT-2 -autotitraattorin kanssa.

Pintojen zetapotentiaalimittaus -lisävaruste

Tämän avulla voidaan mitata tasaisten pintojen zetapotentiaali.  Tällaisia materiaaleja ovat mm. suodatinpaperit, silika, polymeerit jne.

Pintojen zetapotentiaalimittauskyvetti
Pintojen zetapotentiaalimittauskyvetti

Huolto ja tuki

Hosmedilla on kaksi tehdaskoulutettua huoltoinsinööriä sekä kaksi tehdaskoulutettua tuotepäällikköä vastaamassa Malvernin tuotteista.  Investoidessasi Malvern zetasizer nano -laitteistoon saat myös luotettavan tuotetuen ja huoltopalvelut.  Näiden avulla voimme yhdessä varmistaa mahdollisimman tehokkaan ja pitkäikäisen käytön laitteistolle.

Zetasizer esite

Kysy lisää partikkelianalyysituotteisen käyttökohteista ja pyydä laite-esittely tämän linkin kautta.

Linkki valmistajan partikkelianalyysisivuille.

Videoita

https://www.youtube.com/v/5VxsdAQYxx8?rel=0

 

 

 

Dynaaminen valonsironta, DLS

Dynaaminen Valonsironta, DLS

Dynaaminen valonsironta (DLS) on näytettä hajottamaton, hyvin tunnettu menetelmä molekyylien ja partikkelien koon ja -jakauman määrittämiseen.  Tyypillisiä DLS-sovellutusalueita ovat nesteeseen dispergoitujen tai liuotettujen partikkelien, emulsioiden tai molekyylien karakterisointi.  Partikkeleista tai molekyyleistä valo siroaa eri intensiteeteillä Brownianin liikkeen vuoksi. Näistä intensiteettimuutoksista saadaan Brownianin liikkeen nopeus ja käyttämällä Stokes-Einsteinin yhtälöä saadaan laskettua partikkelien koko.

Malvernin laitteistot käyttävät hyväksi DLS-teknologiaa ja niistä saadaan seuraavat hyödyt:

 • Tarkat, luotettavat ja toistettavat partikkelikokoanalyysit parissa minuutissa
 • Mittaukset voidaan suorittaa näytteen luonnollisessa tilassa
 • Keskimääräiseen partikkelikokoanalyysiin tarvitsee tietää vain väliaineen viskositeetti.
 • Ei näytteen käsittelyä tai hyvin yksinkertainen näytteen valmistus, sameat ja korkean pitoisuuden näytteet voidaan mitata suoraan
 • Yksinkertainen mittauksen valmistelu ja täysin automatisoidut mittaukset
 • Voidaan mitata < 1 nm:n kokoisia partikkeleita
 • Molekyylien molekyylipainon mittaus, kun MW < 1000Da
 • Pienet näytetilavuudet (jopa 2 µl)
 • Täyttävät standardien ISO13321, ISO22412, 21 CFR Part 11 mukaiset vaatimukset

Zetasizer Nano tuotesarja -laajimmin käytetty laitteisto nanopartikkelien, kolloidien sekä proteiinien kokomäärityksiin

Dynaaminen valonsironta, Zetasizer nano ja MPT2 autotitraattori
Zetasizer Nano varustettuna MPT 2 autotitraattorilla

Malvern Zetasizer nano tuotesarjaan kuuluu lähtötason laitteista aina erittäin korkean suorituskyvyn laitteisiin.  Näillä voidaan määrittää partikkelien koko, zetapotentiaali, molekyylipaino, proteiinien liikkuvuus sekä mikroreologisia ominaisuuksia.  Sarjan laitteilla voidaan määrittää partikkeleita, joiden koko vaihtelee nanometristä useisiin mikroneihin.

Laitteistot mittaavat kokoa ja mikroreologisia ominaisuuksia käyttämällä dynaamista valonsirontaa, DLS; zetapotentiaalia sekä elektroforeettista liikkuvuutta käyttämällä elektroforeettista valosirontaa, ELS.  Lisäksi laitteisto voidaan liittää SEC/GPC-laitteisiin.  Tällöin Zetasizer toimii detektorina.

Dynaaminen valonsironta, DLS, on ideaalinen kolloidien ja nanopartikkeleiden mittaamiseen ilman näytteen rikomista.  Kokomäärityksistä voidaan johtaa molekyylipaino. Tämän vuoksi molekyylipainomäärityksiä voidaan tehdä nopeammin kuin kromatografisin menetelmin.

Zetasizer Nano ZSP

Dynaaminen valonsironta, Zetapotentiaali
Zetasizer Nano ZSP

Mittaus: Molekyylikoko ja -paino, partikkelikoko, Zetapotentiali, proteiinen liikkuvuus, mikroreologia

Lämpötila- alue: 0°C to 90°C

Partikkelikokoalue: 0.3 nm –  10µm

Käytetyt teknlogia: Dynaaminen valonsironta, Elektroforeettinen valonsironta, Staattinen valonsironta.

Zetsizer Nano ZS

Mittaus: Molekyylikoko ja -paino, partikkelikoko, Zetapotentiali

Dynaaminen valonsironta, zetapotentiaali
Zetasizer nano ZS

Lämpötila- alue: 0°C to 90°C

Partikkelikokoalue: 0.3 nm –  10µm

Käytetyt teknlogiat: Dynaaminen valonsironta, Elektroforeettinen valonsironta, Staattinen valonsironta.

Zetasizer Nano S

Dynaaminen valonsironta
Zetasizer nano S

Mittaus: Molekyylikoko ja -paino, partikkelikoko

Lämpötila- alue: 0°C to 90°C

Partikkelikokoalue: 0.3 nm –  10µm

Käytetyt teknlogiat: Dynaaminen valonsironta, , Staattinen valonsironta.

 

Zetasizer Nano Z

zetapotentiaali
Zetasizer nano Z

Mittaus: Zetapotentiaali

Partikkelikokoalue: 0.0038 µm to 100 µm

Käytetyt teknlogiat: Elektroforeettinen valonsironta.

Zetasizer Nano ZS90

Zetasizer nano zs90
Zetasizer nano zs90

Mittaus: Molekyylikoko ja -paino, partikkelikoko, Zetapotentiali

Lämpötila- alue: 0°C to 90°C

Partikkelikokoalue: 0.3 nm –  5 µm

Käytetyt teknlogiat: Dynaaminen valonsironta, Elektroforeettinen valonsironta, Staattinen lonsironta.

Zetasizer Nano S90

Zetasizer nano s90
Zetasizer nano s90

Mittaus: Molekyylikoko ja -paino, partikkelikoko, Zetapotentiali

Lämpötila- alue: 0°C to 90°C

Partikkelikokoalue: 0.3 nm –  5 µm

Käytetyt teknlogiat: Dynaaminen valonsironta, Elektroforeettinen valonsironta, Staattinen valonsironta

Lisävarusteet

MPT2 Autotitraattori on lisävaruste, jonka avulla käyttäjä voi automatisoida näytteiden partikkeliko- sekä zetapotentiaalimittaukset. Sekä partikkelien koko että zetapotentiaali voidaan mitata sarjassa osana automaattista titrausta.

 • pH:n, johtokyvyn ja lisäaineiden vaikutusten automaattiset titraukset
 • titrausten yksinkertaistaminen standardoiduilla menetelmillä
 • parantaa tuottavuutta menetelmien automatisoinnin kautta
 • 3 ruiskuyksikköä hapoille, emäksille, suoloille tai muille vesipohjaisille lisäaineille
 • magneettisekoittaja, jolla varmistat näytteen täydellisen sekoittumisen
 • värikoodit ohjelmalla ja titraattorissa helpottavat käyttöä

 

Zetasizer varustettuna MPT2 autotitraattorilla
Zetasizer varustettuna MPT2 autotitraattorilla

 

NanoSampler

NanoSamplerin avulla voidaan varmistaa tarkat ja toistettavat näytteiden syötöt Zetasizer Nano-sarjan tuotteisiin.   Tämä soveltuu erinomaisesti laboratorioihin, joissa suuri määrä mittauksia ja vaaditaan suurta toistettavuutta tai monimuuttuja-analysiit ovat tärkeitä.

Zetasizer Nanosampler
Zetasizer Nanosampler

Mittauskyvettivaihtoehdot

Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti (Disposable folded capillary cell)

Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti
Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti

Zetapotentiaalimittaukset ovat erittäin herkkiä kontaminaatioille.  Kertakäyttöisien kyvettien käytöllä voidaan eliminoida kontaminaatiot.  Kapillaarikyvetit soveltuvat myös partikkelikokomittauksiin.  Huolimatta siitä, että nämä ovat ns. kertakäyttöisiä, voidaan niitä käyttää useisiin mittauksiin matalan johtokyvyn näytteille.  Kapillaarikyvetit sopivat myös käytettäväksi autotitraattorin kanssa.  Tällöin voidaan tehdä rutiininomaisesti useista mittauksia laajalla pH-alueella.

Universaali ”dip cell”- paketti

"Dip Cell"
”Dip Cell”

”Dip Cell” -käytetään  zetapotentiaalimittauksiin.  Soveltuu niin vesi- kuin ei-vesipitoisten näytteiden zetapotentiaalimäärityksiin. Kyvetti on suunniteltu puhdistettavaksi ja käytettäväksi uudelleen yhdessä polystyreeni- tai lasikyvettien kanssa.

Korkean konsentraation zetapotentiaalikyvetti (High Concentration zeta potential cell)

Korkean konsentraation kyvetti
Korkean konsentraation kyvetti

Tämän kyvetin avulla näytteet voidaan mitata ilman laimennosta.  Kyvetissä on läpivirtausmahdollisuus, jolloin sitä voidaan käyttää MPT-2 -autotitraattorin kanssa.

Pintojen zetapotentiaalimittaus -lisävaruste

Tämän avulla voidaan mitata tasaisten pintojen zetapotentiaali.  Tällaisia materiaaleja ovat mm. suodatinpaperit, silika, polymeerit jne.

Pintojen zetapotentiaalimittauskyvetti
Pintojen zetapotentiaalimittauskyvetti

12 mm polystyreenikyvetti

100 kpl pakkaus kertakäyttöisiä kyvettejä.  Sopii käytettäväksi myös zetapotentiaalimittauksiin ”dip cell”:n kanssa.

12 mm lasikyvetti

Partikkelikoko- ja molekyylipainomittauksiin.  Soveltuu käytettäväksi niin vesi kuin ei-vesidispersioihin.

Tarkemmat tiedot kyveteistä löydät täältä.

Huolto ja tuki

Hosmedilla on kaksi tehdaskoulutettua huoltoinsinööriä sekä kaksi tehdaskoulutettua tuotepäällikköä vastaamassa Malvernin tuotteista.  Investoidessasi Malvern zetasizer nano -laitteistoon saat myös luotettavan tuotetuen ja huoltopalvelut.  Näiden avulla voimme yhdessä varmistaa mahdollisimman tehokkaan ja pitkäikäisen käytön laitteistolle.

Zetasizer esite

Kysy lisää partikkelianalyysituotteisen käyttökohteista ja pyydä laite-esittely tämän linkin kautta.

Linkki valmistajan partikkelianalyysisivuille.

Videoita

https://www.youtube.com/v/5VxsdAQYxx8?rel=0

 

Laserdiffraktio

Laserdiffraktio on erittäin hyvä menetelmä partikkelien koon ja kokojakauman määrittämiseksi. Laserdiffraktiossa laserin valo kulkee näytteen läpi ja sironneen valon intensiteetti mitataan. Isot partikkelit sirottavat valoa pienillä kulmilla, kun pienien partikkelien valon sirontakulmat ovat suuremmat.  Partikkelikoko lasketaan eri sirontakulmien intensiteetistä käyttäen hyväksi joko Frauhnoferin tai Mie -teoriaa.  Yleensä laserdiffraktiomentelmissä partikkelikoko raportoidaan tilavuuspainotteisina läpimittoina (DvX).

Malvern Mastersizer 3000 – uuden sukupolven partikkelikokoanalytiikkaa

Mastersizer 3000 laserdiffraktio partikkelikokoanalysaattori
Mastersizer 3000 laserdiffraktio partikkelikokoanalysaattori

Mastersizer 3000 -laitteisto edustaa uusinta teknologiaa partikkelikokanalytiikassa.  Laitteiston kehitystyössä näkyy Malvernin pitkä kokemus partikkelikokoanalytiikassa.  Mastersizer -tuotteet ovatkin eniten käytetty laitteisto niin teollisuudessa, tutkimuslaitoksissa kuin oppilaitoksissa.

Vaikuttavaa suorituskykyä

Täysin uudistettu optiikan ja elektroniikan ansiosta mittaukset tapahtuvat nopeasti ja siten säästää aikaa.  Laitteistolla on yksi markkinoiden laajimmista mittausalueista: 10 nm – 3,5 mm! Yhdistettynä erittäin laajaan valikoimaan dispersioyksiköitä käyttösovellutusten määrä on lähes rajaton.

Kompakti koko

Laitteiston koko on vain 69 cm x 30 cm, joten se on sijoitettavissa pieneenkin tilaan.

Automaattinen linjaus ja mittauskennon tunnistaminen

Oikea optiikan linjaus on kriittinen ominaisuus tarkoissa ja toistettavissa partikkelikokomittauksissa. Mastersizer 3000 -laitteistossa optiikka linjataan automaattisesti ennen jokaista mittausta.  Lisäksi laitteisto tunnistaa automaattisesti mittauskennon ja varmistaa, että kenno on oikein paikoillaan.

Helppo puhdistaa

Kaikissa mittauskennoissa on linssien pikalukitus, jonka avulla kennon ikkunat voidaan puhdistaa ilman erillisiä työkaluja.  Siten puhdistamien voidaan tehdä nopeasti, mikä luonnollisesti säästää aikaa ja laitteiston käyttö on tehokkaampaan.

Verifioitu tarkkuus ja toistettavuus

Mastersizer 3000 -laitteiston suorituskykyyn voi aina luottaa.  Tarkkuus ja toistettavuus on luonnollisesti aina tarkistettavissa standardien avulla.  Mastersizer 3000 -käyttäjä voi luottaa aina, että

 • tarkkuus on 0,6 %:a polystyreenistandardeilla mitattuna
 • toistettavuus on parempi kuin 0,5 % ja
 • uusittavuus on parempi kuin 1 %:a, mikä ylittää selvästi ISO 13320:2009 tai USP <429> -standardien suositukset.

Helppokäyttöinen ohjelmisto

Uudistettu ohjelmisto on helppokäyttöinen eikä sen käyttö vaadi erityistaitoja.  Ohjelmisto on helposti muokattavissa käyttäjän mieleiseksi.  Menetelmien kehitys tapahtuu nopeasti ja parhaimmillaan SOP-menetelmät yhdellä klikkauksella.

Edellisten Mastersizer -mallien käyttäjät voivat helposti siirtyä Mastersizer 3000 -laitteiston käyttäjiksi, koska menetelmät sekä analyysimallit voidaan siirtää ja analysoida.

Mastersizer 3000 näytteensyöttöyksiköt

Mastersizer 3000 -laitteistoon on saatavilla laaja määrä niin märkä- kuin jauhemaisten näytteiden syöttöyksiköitä.  Näiden avulla käyttäjä voi olla varma, että partikkelit dispergoidaan luotettavasti, oikealla konsentraatiolla sekä stabiilisti optisen penkin mittausalueelle.

Aero S

Aero S asettaa täysin uudet standardit jauhemaisten näytteiden mittauksiin. Sen suunnittelu perustuu täysin jauhemaisten näytteiden dispersioteorioihin.  Sen modulaarisen muotoilun ansiosta saadaan toistettava dispersio laajalle kirjolle näytteitä. Sen avulla on analysoitavissa hyvin hauraat tai sitten tahmeat tai vaikeasti dispergoitavat näytteet.

Aero S -jauhemaisten näytteiden dispergointiyksikkö
Aero S -jauhemaisten näytteiden dispergointiyksikkö

HYDRO -nopeat ja tehokkaat nestemäisten näytteiden syöttöyksiköt

Hydro LV – Ison tilavuuden dispersioyksikkö, joka on erinomainen kun näytteen määrä ei ole ongelma tai missä tarvitaan suuri määrä näytettä näytteenkäsittelyn luotettavuuden varmistamiseksi.

Hydro LV
Hydro LV

Hydro MV – Keskikoinen dispersioyksikkö, joka on suunniteltu erityisesti käytettäväksi kun näytemäärä on pieni tai kun halutaan käyttää muuta väliainetta kuin vettä.

Hydro MV
Hydro MV

Hydro SV – Pienen tilavuuden dispergointiyksikkö on erinomainen, kun väliaineen käyttö halutaan pitää mahdollisimman pienenä tai kun käytettävä näytemäärä on pieni.

Hydro SV pienen tilavuuden dispegointiyksikkö
Hydro SV pienen tilavuuden dispegointiyksikkö

Hydro EV – Puoliautomaattinen, jossa voidaan käyttää 600 ml tai 1 000 ml perusdekkoja.

Puoliautomaattinen nestedispergointiyksikkö
Puoliautomaattinen nestedispergointiyksikkö

Hydro SM – Lähtötason laitteisto, joka soveltuu erinomaisesti kun väliaineena on jokin muu kuin vesi.

Hydro SM – manuaalinen nestemäisten näytteiden dispergointiyksikkö
Hydro SM – manuaalinen nestemäisten näytteiden dispergointiyksikkö

Hydro Sight – Linssitön, dyynaaminen kuvantamisyksikkö.  Tällä yksiköllä saat reaaliaikaista kuvaa dispersiostasi.  Se on erinomainen työkalu menetelmän kehittämisessä ja ongelmien ratkaisussa.

Hydro Sight
Hydro Sight

Huolto ja tuki

Hosmedilla on kaksi tehdaskoulutettua huoltoinsinööriä sekä kaksi tehdaskoulutettua tuotepäällikköä vastaamassa Malvernin tuotteista.  Investoidessasi Malvern Mastersizer 3000 -laitteistoon saat myös luotettavan tuotetuen ja huoltopalvelut.  Näiden avulla voimme yhdessä varmistaa mahdollisimman tehokkaan ja pitkäikäisen käytön laitteistolle.

Yleistä

Partikkelianalytiikka

Partikkelianalytiikka eli partikkelikoko- ja zetapotentiaalimittaukset sekä morfologian määritykset ovat erittäin tärkeitä analyysejä uusien tuotteiden kehityksessä ja tuotannonohjauksessa teollisuudessa. Malvern valikoimassa löytyy tuotteita kuivien jauheiden, emusioiden, suspensioiden ja spraynäytteiden analysointiin.

Partikkelikoko ja morfologia määräävät suurelta osalta kuinka jauhemaiset tuotteet virtaavat prosessin, kuljetuksen ja säilytyksen aikana. Niiden avulla voidaan osaltaan säädellä lopputuotteiden ominaisuuksia kuten liukoisuutta tai suspension stabiilisuutta. Partikkelilaskenta ja kuvantaminen antavat helposti tulkittavaa tietoa tuotteen partikkeleiden perusominaisuuksista.

Teollisen tuotteen kuivausprosessin optimointi on usean osatekijän summa, johon kuuluu kosteudenhallinnan lisäksi raekoon optimointi. Jauhatukset, suodatukset ja erilaiset teollisuuden kiteytys- ja saostusprosessit ovat haastavia hallita ilman oikeita analyysilaitteita. Ideaalinen partikkelikokojakauma ja morfologia varmistavat tuotteen oikeat ominaisuudet lopullisessa käyttötarkoituksessa. Perinteisten laboratoriolaitteiden rinnalle useissa tekniikoissa on tarjolla myös suoraan prosessiin liitettäviä online analysaattoreita.

MS-3000

Mastersizer 3000

Ladattava esite

Zetasizer-1

Zetasizer NANO

Zetasizer esite

Morphologi-G3

Morphologi G3

G3 ladattava esite

 

Kysy lisää partikkelianalyysituotteisen käyttökohteista ja pyydä laite-esittely tämän linkin kautta.

Linkki valmistajan partikkelianalyysisivuille.