0%
Tilaa tästä

Zetapotentiaali

Zetapotentiaali on partikkelien välisen elektrostaattisen vuorovaikutuksen mitta ja se on yksi perusparametreista määriteltäessä tuotteen stabiilisuutta. Sen mittaus antaa yksityiskohtaisen tiedon dispersioiden kyvystä aggregoitua tai flokkuloitua, ja mittaustulosta voidaankin käyttää dipersioiden, suspensioiden ja emulsioiden reseptuurien kehitystyössä ja optimoinnissa.

Valitettavasti etsimääsi sivua ei löytynyt. Löytyisikö etsimäsi hakutoiminnolla?