Reometrit

Reometriset mittaukset

Viskositeetti on suhteellisen yksinkertaisella koejärjestelyllä mitattava materiaalin ominaisuus, jolla pystytään selvittämään erilaisia virtaussominaisuuksia. Yleensä viskositeetti mitataan pyörittämällä tietyn dimension omaavaa mittapäätä näytteessä standardinmukaisella nopeudella tunnetussa lämpötilassa. Näytteestä johtuvasta pyöritysliikettä vastustavasta voimasta voidaan mittapään ulkomittojan avulla laskea suhteellinen viskositeetti.

Viskositeetin mittaaminen rotaatiotekniikalla on kaikista yksinkertaisin reologinen analyysi. Reometrillä voidaan mitata rotaatiossa käyttäen standardinmukaisia mittapäitä ja -astioita, jolloin voidaan määrittää absoluuttinen viskositeetti. Mikäli halutaan tarkempaa tietoa näytteen hienorakenteesta, on otettava käyttöön oskilloiviin mittauksiin suunniteltu reometri. Oskilloivissa mittauksissa näytteeseen voidaan kohdistaa tarkasti pieniä voimia tai aiheuttaa materiaalin hienorakenteeseen ainoastaan hyvin pieni hallittu muodonmuutos. Oskilloivalla mittaustavalla saadaan tietoa näytteen käyttäytymisestä esimerkiksi säilytyksen, kuljetuksen tai loppukäytön aikana.

 

Thermo HAAKE valikoimasta löydät oikeat reometrit jokaiseen mittaustarpeeseen, valikoimassa on perinteisiä reometrejä ja CaBER venymäreometri.

Laitteita ohjatataan selkeällä RheoWin ohjelmalla.

RheoWin-_pieni

RheoWin ohjelmassa uuden reologisen  mittausmenetelmän kehittäminen on helppoa. Päänäkymässä mittausmodulit on luokiteltu kolmeen loogiseen osaan. Yleisosasta löytyvät lämpötilan ja mittavälin säädön ikonit. Mittausosassa on esitelty kaikki kyseisellä laitekokoonpanolla käytettävissä olevat mittaustavat. Mittauksen jälkeen datalle voidaan suorittaa automaattisia laskentoja, joiden ikonit ovat esillä evaluation ikkunassa.
Täysin tuntemattomalle näytteelle voidaan halutessa tehdä testisarja Rheowizard ominaisuutta käyttäen.

 

Haake Mars iQ reometrit laadunvalvontalaboratorioihin

Täysin uudella Haake Mars iQ reometreillä voidaan määrittää luotettavasti näytteiden reologiset ominaisuudet.  Laitetta voidaan ohjata RheoWin -ohjelmiston avulla tai sitten suoraan 7″ tuuman näytöltä.   Mars IQ laitteistoon voidaan talleettaa ja useita valmiita menetelmiä (SOP) ja ne voidaan käynnistää suoraan näytöltä. Laitteiston käyttö ei siten vaadi erityisosaamista vaan lähes kuka tahansa voi suorittaa mittauksia.   Niinpä Haake Mars iQ on erinomainen valinta laadunvalvontalaboratorioon.

Mars iQ:ssa voidaan käyttää useita mittageometrioita ja ”connect assist” laitteisto tunnistaa käytettävän mittausgeometrian automaattisesti.

Mars iQ:sta on kaksi mallia: mekaanisella ja ilmalaakeroinnilla varustetut mallit

 

Mars iQ reometri laadunvalvontalaboratorioon.
Haake Mars iQ reometri

Haake Mars iQ esite

Video Mars iQ

 

Mars-III
Haake MARS reometri

Haake MARS laitteissa on mahdollisuus hyödyntää erilaisia kytkettyjä mittaustekniikoita kuten mikroskooppi-reometri ja FTIR-reometri.
Sähkölämmitteiset uunit ja erilaiset painekammiot tekevät MARS laitteista erittäin monipuolisia polymeeri- ja materiaalitutkimuksen työkaluja. Mars reometriin voidaan kiinnittää myös kiinteitä kappaleita, jolloin laitetta voidaan hyödyntää DMA mittauksissa laajalla alueella.

Uuden sukupolven MARS laitteissa on kätevä pneumaattisesti toimiva mittageometrian vapautus. Haake MARS on oikea valinta kovettumismittauksiin.

Haake MARS esite

Linkki laadunvalvonnan rutiinireometrin Viscotester iQ sivulle

CaBER venymäreometrin esite

Linkki HAAKE ekstruudereiden pääsivulle

Yhteydenotto- ja tarjouspyyntölomake