Dynaaminen valonsironta, DLS

Dynaaminen Valonsironta, DLS

Dynaaminen valonsironta (DLS) on näytettä hajottamaton, hyvin tunnettu menetelmä molekyylien ja partikkelien koon ja -jakauman määrittämiseen.  Tyypillisiä DLS-sovellutusalueita ovat nesteeseen dispergoitujen tai liuotettujen partikkelien, emulsioiden tai molekyylien karakterisointi.  Partikkeleista tai molekyyleistä valo siroaa eri intensiteeteillä Brownianin liikkeen vuoksi. Näistä intensiteettimuutoksista saadaan Brownianin liikkeen nopeus ja käyttämällä Stokes-Einsteinin yhtälöä saadaan laskettua partikkelien koko.

Malvernin laitteistot käyttävät hyväksi DLS-teknologiaa ja niistä saadaan seuraavat hyödyt:

 • Tarkat, luotettavat ja toistettavat partikkelikokoanalyysit parissa minuutissa
 • Mittaukset voidaan suorittaa näytteen luonnollisessa tilassa
 • Keskimääräiseen partikkelikokoanalyysiin tarvitsee tietää vain väliaineen viskositeetti.
 • Ei näytteen käsittelyä tai hyvin yksinkertainen näytteen valmistus, sameat ja korkean pitoisuuden näytteet voidaan mitata suoraan
 • Yksinkertainen mittauksen valmistelu ja täysin automatisoidut mittaukset
 • Voidaan mitata < 1 nm:n kokoisia partikkeleita
 • Molekyylien molekyylipainon mittaus, kun MW < 1000Da
 • Pienet näytetilavuudet (jopa 2 µl)
 • Täyttävät standardien ISO13321, ISO22412, 21 CFR Part 11 mukaiset vaatimukset

Täysin uudet zetasizer -sarjan tuotteet Zetasizer Ultra ja Zetasizer Pro

Zetasizer Pro

zetasizer pro

Nopea

Zetasizer Pro on erittäin monipuolinen ratkaisu molekyylien ja partikkelikokojen sekä zetapotentiaalin määrityksiin rutiinilaboratorioanalyyseissä. Kokomittaukset voidaan uudella Zetasizer Pro -laitteistolla tehdä jopa kaksi kertaa nopeammin kuin aiemmilla malleilla.  Siten voidaan vapauttaa operaattorin aikaa muihin tehtäviin ja lisäksi voidaan mitata enemmän näytteitä

Helppo

Uusi ZS Xplorer ohjelmisto on suunniteltu yksinkertaistamaan ja automatisoimaan mittauksia; jopa erittäin kompleksiset mittaukset voidaan tehdä helposti ja nopeasti.  Ohjelmiston näytekeskeinen lähestymistapa lisää käytettävyyttä.  Niinpä tulosten saaminen on näytteen asettamisesta tulosten raportoiniin on entistä helpompaa ja nopeampaa.

Älykäs

Yleinen haaste valonsirontamittauksissa on epäpuhtaudet, kuten esimerkiksi pöly.  Uudella zetasizerilla epäpuhtaudet voidaan helposti tunnistaa ja niiden vaikutus tuloksiin poistaa.

Ohjelmistoon on intergoitu oppimisosa sekä mittauslaadun opastus.  Nämä antavat välittömästi palautetta mittausdatan laadusta sekä opastavat miten parantaa mittausten laatua jopa erittäin vaikeissa näytteissä.

Optiset suodattimet

Sekä zetasizer Pro:ssa ja Ultrassa on optiset suodattimet.  Niiden avulla NIBS (Non Invasive Back Scattering) partikkelikkomittaukset voidaan tehdä haluttaessa joko fluoresenssisuodattimien tai horisontaalisten / vertikaalisten polarisaattorien läpi. Niinpä nyt voidaan mitata vaikeat, fluoresoivat näytteet estämällä fluorenssin pääsy detektorille.  Tämän ansiosta saadaan entistä parempi singaali-kohinasuhde.  Polarisaatiosuodattamien avulla voidaan tutkia näytteiden polarisaation vaikutuksia DLS-mittauksissa.

Adaptiivinen Korrelaatio (Adaptive Correlation)

Uusi ominaisuus adaptiivinen korrelaatio auttaa ohjelmistoa optimoimaan parhaimman mahdollisen mittauksen kestoajan sekä auttaa tunnistamaan mittaustiedon virheet tai virhelähteet.  Mittaustulokset saadaan luotettavasti ja toistettavasti kaksi kertaa nopeammin aiempiin laitteisiin nähden.

Lisätietoja Zetasizer Pro:sta löydät täältä

Esittelyvideo Ultra ja Pro löytyy täältä

 

Zetasizer Ultra

markkinoiden monipuolisin DLS-laitteistol
zetasizer ultra

Zetasizer Ultra sisältää samat ominaisuudet kuin Pro, mutta sen lisäksi paljon muuta!!

Edistyksellinen

Zetasizer Ultra on markkinoiden edistyksellisen laitteisto, jonka avulla määrität helposti partikkeli- ja molekyylikoon, partikkelien varaukset, zetapotentiaalin sekä partikkelien konsentraation

Monipuolinen 

Zetasizer Ultrassa on luonnollisesti kaikki aiemmat Malvernin kehittämät ja patentoimat teknologiat, kuten esimerkiksi NIBS (Non Invasive Back Scatter). Lisäksi Zetasizer Ultrassa on ainoana laitteistona MADLS -tekniikka.  Multi Angle Dynamic Light Scattering -tekniikassa Zetasizer Ultran avulla voit mitata valonsirontaan useista kulmista samanaikaisesti jopa muutamassa minuutissa.  ZS Xplorerin avulla kerätty data yhdistetään yhdeksi tiedostoksi, joka on sirontakulmasta riippumaton.

MADLS auttaa havaitsemaan partikkelikokoja, jotka aiemmin ovat jääneet havaitsematta tai jääneet isojen partikkeleiden valon sironnan peittoon.

MADLS avulla voidaan määrittää myös partikkelien konsentraatio joko suoraan tutkittavasta näytteestä tai keveästi laimennetuista näytteistä.  Siten voidaan poistaa laimennuksen aiheuttamat virhelähteet

Zetasizer Ultra ja Pro lisävarusteita

Uudistettu autotitraattori MPT-3.

Kustannustehokas lisävaruste, jonka avulla voit automatisoida koko- ja zetapotentiaalimittaukset esim. pH:n funktiona.  Uudistetut mittausalgoritmit parantavat entisestään mittauksien tarkkuutta.

Uusi MPT-3 autotitraattori

 

 

 

 

 

 

 

Zetasizer Ultra ja Pro uudistetut mittauskyvettivaihtoehdot

Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti (Disposable folded capillary cell) DTS1080

Kyvetin uudistetun kapillaarin muotoilun avulla saavutetaan parempi toistettavuus. Lisäksi tällä saavutetaan parempi lämpöteho etenkin korkean johtokyvyn näytteille.  Vaikka kyvetti on periaatteessa kertakäyttöinen,

Uusi kertakäyttöinen kapillaarikyvetti DTS1080

sitä voidaan käyttää jopa satoja kertoja etenkin matalan johtokyvyn näytteille.  Kyvetti ei sovellu MADLS-mittauksiin, mutta voidaan käyttää muissa kokomittauksissa.

 

 

 

 

 

 

Pienen tilavuuden kertkäyttökyvetti (vain Ultra)

Pienen tilavuuden kyvetti (Ultra)

Hyvin pieni näytetilavuus, 3 µl, mahdollistaa laajemman partikkelikokojakauman mittaukset (jopa 10 µm) ilman dispersanttienviskositeetin säätämistä

 

 

 

 

 

 

Zetapotentiaalikyvetti -paketti korkean konsentraatioisille näytteille

Tämän avulla voit mitata näytteesi zetapotentiaalin ilman laimennoksia.

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja Zetasizer Ultrasta valmistajan sivuilta

Youtube -video MADLS:sta tästä linkistä

Esittelyvideo Ultra ja Pro tästä linkistä 

 

 

 

 

 

Zetasizer Nano tuotesarja -laajimmin käytetty laitteisto nanopartikkelien, kolloidien sekä proteiinien kokomäärityksiin

Dynaaminen valonsironta, Zetasizer nano ja MPT2 autotitraattori
Zetasizer Nano varustettuna MPT 2 autotitraattorilla

Malvern Zetasizer nano tuotesarjaan kuuluu lähtötason laitteista aina erittäin korkean suorituskyvyn laitteisiin.  Näillä voidaan määrittää partikkelien koko, zetapotentiaali, molekyylipaino, proteiinien liikkuvuus sekä mikroreologisia ominaisuuksia.  Sarjan laitteilla voidaan määrittää partikkeleita, joiden koko vaihtelee nanometristä useisiin mikroneihin.

Laitteistot mittaavat kokoa ja mikroreologisia ominaisuuksia käyttämällä dynaamista valonsirontaa, DLS; zetapotentiaalia sekä elektroforeettista liikkuvuutta käyttämällä elektroforeettista valosirontaa, ELS.  Lisäksi laitteisto voidaan liittää SEC/GPC-laitteisiin.  Tällöin Zetasizer toimii detektorina.

Dynaaminen valonsironta, DLS, on ideaalinen kolloidien ja nanopartikkeleiden mittaamiseen ilman näytteen rikomista.  Kokomäärityksistä voidaan johtaa molekyylipaino. Tämän vuoksi molekyylipainomäärityksiä voidaan tehdä nopeammin kuin kromatografisin menetelmin.

Zetasizer Nano ZSP

Dynaaminen valonsironta, Zetapotentiaali
Zetasizer Nano ZSP

Mittaus: Molekyylikoko ja -paino, partikkelikoko, Zetapotentiali, proteiinen liikkuvuus, mikroreologia

Lämpötila- alue: 0°C to 90°C

Partikkelikokoalue: 0.3 nm –  10µm

Käytetyt teknlogia: Dynaaminen valonsironta, Elektroforeettinen valonsironta, Staattinen valonsironta.

Zetsizer Nano ZS

Mittaus: Molekyylikoko ja -paino, partikkelikoko, Zetapotentiali

Dynaaminen valonsironta, zetapotentiaali
Zetasizer nano ZS

Lämpötila- alue: 0°C to 90°C

Partikkelikokoalue: 0.3 nm –  10µm

Käytetyt teknlogiat: Dynaaminen valonsironta, Elektroforeettinen valonsironta, Staattinen valonsironta.

Zetasizer Nano S

Dynaaminen valonsironta
Zetasizer nano S

Mittaus: Molekyylikoko ja -paino, partikkelikoko

Lämpötila- alue: 0°C to 90°C

Partikkelikokoalue: 0.3 nm –  10µm

Käytetyt teknlogiat: Dynaaminen valonsironta, , Staattinen valonsironta.

 

Zetasizer Nano Z

zetapotentiaali
Zetasizer nano Z

Mittaus: Zetapotentiaali

Partikkelikokoalue: 0.0038 µm to 100 µm

Käytetyt teknlogiat: Elektroforeettinen valonsironta.

Zetasizer Nano ZS90

Zetasizer nano zs90
Zetasizer nano zs90

Mittaus: Molekyylikoko ja -paino, partikkelikoko, Zetapotentiali

Lämpötila- alue: 0°C to 90°C

Partikkelikokoalue: 0.3 nm –  5 µm

Käytetyt teknlogiat: Dynaaminen valonsironta, Elektroforeettinen valonsironta, Staattinen lonsironta.

Zetasizer Nano S90

Zetasizer nano s90
Zetasizer nano s90

Mittaus: Molekyylikoko ja -paino, partikkelikoko, Zetapotentiali

Lämpötila- alue: 0°C to 90°C

Partikkelikokoalue: 0.3 nm –  5 µm

Käytetyt teknlogiat: Dynaaminen valonsironta, Elektroforeettinen valonsironta, Staattinen valonsironta

Lisävarusteet

MPT2 Autotitraattori on lisävaruste, jonka avulla käyttäjä voi automatisoida näytteiden partikkeliko- sekä zetapotentiaalimittaukset. Sekä partikkelien koko että zetapotentiaali voidaan mitata sarjassa osana automaattista titrausta.

 • pH:n, johtokyvyn ja lisäaineiden vaikutusten automaattiset titraukset
 • titrausten yksinkertaistaminen standardoiduilla menetelmillä
 • parantaa tuottavuutta menetelmien automatisoinnin kautta
 • 3 ruiskuyksikköä hapoille, emäksille, suoloille tai muille vesipohjaisille lisäaineille
 • magneettisekoittaja, jolla varmistat näytteen täydellisen sekoittumisen
 • värikoodit ohjelmalla ja titraattorissa helpottavat käyttöä

 

Zetasizer varustettuna MPT2 autotitraattorilla
Zetasizer varustettuna MPT2 autotitraattorilla

 

NanoSampler

NanoSamplerin avulla voidaan varmistaa tarkat ja toistettavat näytteiden syötöt Zetasizer Nano-sarjan tuotteisiin.   Tämä soveltuu erinomaisesti laboratorioihin, joissa suuri määrä mittauksia ja vaaditaan suurta toistettavuutta tai monimuuttuja-analysiit ovat tärkeitä.

Zetasizer Nanosampler
Zetasizer Nanosampler

Mittauskyvettivaihtoehdot

Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti (Disposable folded capillary cell)

Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti
Kertakäyttöinen kapillaarikyvetti

Zetapotentiaalimittaukset ovat erittäin herkkiä kontaminaatioille.  Kertakäyttöisien kyvettien käytöllä voidaan eliminoida kontaminaatiot.  Kapillaarikyvetit soveltuvat myös partikkelikokomittauksiin.  Huolimatta siitä, että nämä ovat ns. kertakäyttöisiä, voidaan niitä käyttää useisiin mittauksiin matalan johtokyvyn näytteille.  Kapillaarikyvetit sopivat myös käytettäväksi autotitraattorin kanssa.  Tällöin voidaan tehdä rutiininomaisesti useista mittauksia laajalla pH-alueella.

Universaali ”dip cell”- paketti

"Dip Cell"
”Dip Cell”

”Dip Cell” -käytetään  zetapotentiaalimittauksiin.  Soveltuu niin vesi- kuin ei-vesipitoisten näytteiden zetapotentiaalimäärityksiin. Kyvetti on suunniteltu puhdistettavaksi ja käytettäväksi uudelleen yhdessä polystyreeni- tai lasikyvettien kanssa.

Korkean konsentraation zetapotentiaalikyvetti (High Concentration zeta potential cell)

Korkean konsentraation kyvetti
Korkean konsentraation kyvetti

Tämän kyvetin avulla näytteet voidaan mitata ilman laimennosta.  Kyvetissä on läpivirtausmahdollisuus, jolloin sitä voidaan käyttää MPT-2 -autotitraattorin kanssa.

Pintojen zetapotentiaalimittaus -lisävaruste

Tämän avulla voidaan mitata tasaisten pintojen zetapotentiaali.  Tällaisia materiaaleja ovat mm. suodatinpaperit, silika, polymeerit jne.

Pintojen zetapotentiaalimittauskyvetti
Pintojen zetapotentiaalimittauskyvetti

12 mm polystyreenikyvetti

100 kpl pakkaus kertakäyttöisiä kyvettejä.  Sopii käytettäväksi myös zetapotentiaalimittauksiin ”dip cell”:n kanssa.

12 mm lasikyvetti

Partikkelikoko- ja molekyylipainomittauksiin.  Soveltuu käytettäväksi niin vesi kuin ei-vesidispersioihin.

Tarkemmat tiedot kyveteistä löydät täältä.

Huolto ja tuki

Hosmedilla on kaksi tehdaskoulutettua huoltoinsinööriä sekä kaksi tehdaskoulutettua tuotepäällikköä vastaamassa Malvernin tuotteista.  Investoidessasi Malvern zetasizer nano -laitteistoon saat myös luotettavan tuotetuen ja huoltopalvelut.  Näiden avulla voimme yhdessä varmistaa mahdollisimman tehokkaan ja pitkäikäisen käytön laitteistolle.

Zetasizer esite

Kysy lisää partikkelianalyysituotteisen käyttökohteista ja pyydä laite-esittely tämän linkin kautta.

Linkki valmistajan partikkelianalyysisivuille.

Videoita

https://www.youtube.com/v/5VxsdAQYxx8?rel=0